Informacje UFM
DROGI UŻYTKOWNIKU! JEŚLI NIE JEST CI OBOJĘTNY LOS TEJ STRONY I JEJ AUTORA PROSZĘ O WSPARCIE FINANSOWE!
DALSZE FUNKCJONOWANIE TEJ STRONY ZALEŻY TYLKO I WYŁĄCZNIE OD CIEBIE I TWOJEGO WSPARCIA FINANSOWEGO! KAŻDA, NAWET NAJMNIEJSZA WPŁATA MA SENS!

WSZYSTKIE MATERIAŁY I PROJEKTY, KTÓRE UDOSTĘPNIONE SĄ NA MOJEJ STRONIE INTERNETOWEJ SĄ WCIĄŻ DOSTĘPNE BEZPŁATNIE (BEZ NATRĘTNYCH REKLAM I WYSKAKUJĄCYCH OKIENEK).

INFORMACJE


Serdecznie dziękuję Ci za zainstalowanie pakietu Ultimate File Manager. Dziękuję ci za Twoje zaufanie i wybór właśnie mojego oprogramowania. Mam szczerą nadzieję (a może i pewność), że pakiet Ultimate File Manager służy Ci dobrze we wszystkich zadaniach (poczynając od najprostszych operacji, kończąc zaś na tych najbardziej złożonych). Mam nadzieję drogi użytkowniku, że każde zadanie mogłeś wykonać szybciej i lepiej, skupiając się na wykonaniu swojej pracy, a nie na samym narzędziu.


Ultimate File Manager (Total Commander)

Ultimate File Manager (UFM) jest zaawansowanym menedżerem plików (pakietem rozszerzającym funkcjonalność menedżera plików) rozprowadzanym ze starannie dobranymi i skonfigurowanymi darmowymi aplikacjami. Projekt powstał z potrzeby stworzenia narzędzia, które ułatwi pracę na komputerze. Narzędzia, które umożliwi wykonanie dowolnego zadania w prosty i przemyślany sposób. Narzędzia, które będzie spójne i nowoczesne. Narzędzia, które będzie wyglądać jak chcę i robić co chcę. Mam nadzieję, że odpowiada ono również Tobie. To właśnie dzięki Wam, mimo wielu przeszkód, wciąż rozwijałem ten projekt. Nauczyłem się wiele, spędziłem tysiące godzin, aby uczynić go jeszcze lepszym.Wersja 11.4 projektu Ultimate File Manager jest wydaniem, które przynosi poprawki błędów oraz aktualizację komponentów. To wydanie jest wydaniem głównym, które musi być zainstalowane po uprzedniej deinstalacji starszej wersji (tzw. instalacja czysta). Związane jest to z globalnymi zmianami w projekcie.

Najważniejszą zmianą jest aktualizacja programu UFM Shell Manager. Program UFM Shell Manager jest składnikiem pakietu Ultimate File Manager, który pozwala na Otwieranie (klawisz F3) lub Edytowanie (klawisz F4) plików o określonym rozszerzeniu (typie pliku) w wybranej aplikacji (wcześniej zdefiniowanej przez użytkownika). Możesz również otwierać pliki/katalogi używając Powłoki Windows (Eksplorator plików) dzięki rozszerzeniu powłoki UFM Shell Extension Library.


UFM Shell Manager

Program został napisany na nowo, dodano mnóstwo nowych funkcjonalności oraz poprawiono wiele niedociągnięć. Śmiało można powiedzieć, że to najlepszy edytor/przeglądarka dla menedżera plików Total Commander (oraz Multi Commander).


To wydanie pakietu Ultimate File Manager przynosi również aktualizację menedżerów plików Total Commander oraz Multi Commander. Menedżer plików jest sercem i najważniejszą aplikacją pakietu UFM, która spaja wszystkie inne i pozwala w wygodny i szybki sposób zarządzać swoimi plikami. Total Commander 11.03 jest wersją, która przede wszystkim poprawia błędy (ale, jak zawsze, wprowadza również wiele zmian). Multi Commander v13.5 (Build 2983) jest wersją, która poprawia błędy i dodaje kilka funkcjonalności.


Wersja UFM 11.4 przynosi również poprawki w instalatorze, w aplikacjach UFM Settings oraz UFM Shell Integration. Biblioteka rozszerzenia powłoki (UFM Shell Extension) wzbogaciła się o obsługę informacji o katalogu, w którym znajduje się dany plik (dzięki UFM Shell Manager). Zaktualizowane zostały również aplikacje zewnętrzne oraz wtyczki menedżera plików Total Commander.

Dostępne są również podstawowe statystyki użycia projektu Ultimate File Manager. Statystyki projektu Ultimate File Manager opierają się na anonimowych danych raportowanych przez instalator UFM w trakcie instalacji projektu na dysku użytkownika. Są to podstawowe dane o instalacji, na podstawie których wyznaczany jest kierunek dalszego rozwoju projektu.


CHANGELOG

ULTIMATE FILE MANAGER 11.4 [29.02.2024]
 • Updated UFM Shell Manager
 • Updated UFM Shell Extension Library
 • Updated UFM Shell Integration

 • Updated: Multi Commander 13.5.0.2983 File Manager [Freeware]
 • Updated: Total Commander 11.3.0.0 File Manager [Shareware]
 • Updated: AIMP 5.3.0.2540
 • Updated: Notepad++ 8.6.4.0
 • Updated: WinMerge 2.16.38.0
 • Updated: HandBrake 1.7.3.0 (MEGAPack, 64-Bit, .NET Desktop Runtime 6.0)
 • Updated: HWiNFO 7.72.5355.0 (MEGAPack)
 • Updated: KeePass 2.56.0.0 (MEGAPack)
 • Updated: Rufus 4.4.2103.0 (MEGAPack, 64-Bit)
 • Updated: TeamViewer 15.51.5.0 (MEGAPack)
 • Updated: WizTree 4.18.0.0 (MEGAPack)
 • Updated: XnViewMP 1.6.5.0 (MEGAPack)

 • Updated: PEViewer 3.0.12.0 (WLX Plugin)
 • Updated: Cloud 2.8.0.0 (WFX Plugin)

 • Misc: Applications updates and bug fixes
 • Misc: Updated Internal Build Tools
 • Misc: Updated Language Files
 • Misc: Updated Online Help System
 • Misc: General Tweaks, Improvements and Optimizations

Ultimate File Manager (linia 11.x) przynosi wiele fundamentalnych zmian. Najważniejszą zmianą jest docelowe miejsce instalowanych plików (w przypadku instalacji normalnej). Dotychczas, wszystkie pliki projektu instalowane były do jednego katalogu, którym domyślnie był katalog: C:\Program Files (x86)\UFM. Katalog 'Program Files' jest katalogiem systemowym i chronionym (nie można w nim tworzyć czy też modyfikować plików bez specjalnych uprawnień). Dlatego też, instalator UFM modyfikował uprawnienia dostępu do katalogu docelowego instalacji (było to konieczne, ale niezbyt optymalne rozwiązanie).

Bieżąca wersja przynosi zmiany. Instalacja w trybie normalnym przeprowadzana jest w kontekście bieżącego użytkownika. Pliki projektu zostały rozdzielone na dwa katalogi, w zależności od ich przeznaczenia.

 • Katalog plików wykonawczych projektu (%ProgramFiles%\UFM)
  • Katalog BIN - pliki binarne (exe) narzędzi projektu UFM
  • Katalog LIB - pliki bibliotek (dll) projektu UFM
  • Pliki wykonawcze - pliki aplikacji wewnętrznych projektu UFM
  • Pliki tekstowe - pliki licencji, dziennika zmian oraz ustawień katalogu
 • Katalog plików użytkownika (%LocalAppData%\UFM)
  • Katalog APPS - aplikacje zewnętrzne projektu UFM
  • Katalog CACHE - pliki pamięci podręcznej
  • Katalog LOG - pliki dziennika instalacji
  • Katalog MC - pliki menedżera plików Multi Commander
  • Katalog TC - pliki menedżera plików Total Commander
  • Katalog TEMPLATES - pliki szablonów (UFM New Dir)
  • Katalog LANG - pliki językowe projektu UFM
  • Pliki konfiguracyjne - pliki konfiguracyjne instalatora oraz aplikacji wewnetrznych UFM

Pliki wykonawcze projektu domyślnie instalowane są w katalogu C:\Program Files\UFM, zaś wszystkie inne pliki, które wymagają zapisu danych instalowane są w katalogu lokalnym użytkownika C:\Users\Nazwa_Użytkownika\AppData\Local\UFM.

Instalacja przenośna pakietu Ultimate File Manager nie zmieniła się. Wszystkie pliki instalowane są w jednym katalogu (katalog musi mieć prawa do zapisu plików). Domyślnym katalogiem instalacji jest C:\Users\Nazwa_Użytkownika\Desktop\UFM. Instalacja przenośna nie ingeruje w system operacyjny (nie tworzy skrótów, powiązań, etc).


Kolejną bardzo ważną zmianą jest dodanie wsparcia dla trybu ciemnego aplikacji wewnętrznych UFM w systemie Windows 11. Nowy styl zgodny jest z wyglądem okien w najnowszej wersji systemu, który powoli i systematycznie zwiększa swoje udziały na rynku. Styl oparty jest na technologi VCL Styles (różne dla UFM, wersji MEGAPack oraz dezinstalatora). Zmianie uległ również styl dla systemu Windows 10 - został stworzony praktycznie od nowa i ujednolicony z tym dla Windows 11.


Inną istotną zmianą jest dodanie informacji o uruchamianiu programu lub menedżera plików w trybie Administratora. Informacja taka pojawia się na pasku tytułowym okna. W przypadku startera pakietu UFM odpowiednio zmieniony został cały interfejs. Instalator pakietu UFM, który uruchamiany jest zawsze z uprawnieniami administratora dostał funkcję, dzięki której programy uruchamiane pod koniec instalacji (na podstawie wyboru na końcowej stronie instalatora) uruchamiane są w kontekście zwykłego użytkownika (bez uprawnień administratora).


Kolejną bardzo ważną zmianą jest aktualizacja programu UFM Shell Manager (większość zmian nie jest widoczna na pierwszy rzut oka). To aplikacja wewnętrzna projektu, która pozwala uruchamiać pliki w wybranych aplikacjach (dzięki czemu nie trzeba korzystać z powiązań plików systemu Windows). Teraz można łatwo dodać nową aplikację (nawet spoza pakietu UFM) oraz zarządzać typami plików wspieranymi lub powiązanymi z daną aplikacją. Program współpracuje z biblioteką powłoki Windows (dzięki czemu, użytkownik może kliknąć prawym klawiszem myszy w eksploratorze plików Windows i otworzyć dowolny plik/katalog w menedżerze plików, za pośrednictwem UFM Shell Manager). Aplikacja UFM Shell Manager obsługuje teraz również uruchamianie wielu plików na raz (użytkownik zaznacza pliki na liście menedżera plików i wciska przycisk F3 (tryb otwierania) lub przycisk F4 (tryb edycji)). Możliwa jest teraz również edycja pliku w trybie FTP (Total Commander).

Ciekawostką jest możliwość wyświetlenia rozszerzonego menu w stylu Norton Commandera (protoplasty TC). To opcjonalne menu charakteryzuje się tym, że użytkownik ma do dyspozycji specjalne menu Widok (View) podzielone na menu Lewy (Left) oraz menu Prawy (Right), odpowiednie dla każdego z paneli (taki układ zwiększa produktywność i szybkość). Dodany został też specjalny (opcjonalny) oldschoolowy schemat kolorów w stylu Norton Commandera (niebieski). Opcje te dostępne są w aplikacji UFM Settings.

Menedżer plików Total Commander wzbogacił się o filtry LAV (FFmpeg based DirectShow Splitter and Decoders) pozwalające cieszyć się odtwarzaniem wideo w trybie Szybkiego podglądu (Ctrl+Q) wraz z możliwością wyświetlania napisów do filmów (Win10+). Dzięki wtyczce CudaLister wzbogacono wsparcie dla podglądu wielu typów plików. Wtyczka QuickSearch eXtended wzbogaca wyszukiwanie plików.

Istnieje możliwość przypięcia ikon na pasku Szybkiego dostępu (Quick Access Bar) oraz w widoku Ten komputer (This PC). Pozwalają one szybko otworzyć katalog UFM z poziomu Eksploratora plików Windows (funkcjonalność ta dostępna jest tylko w nowej instalacji normalnej, która pozwala na integrację pakietu UFM z system operacyjnym). Opcje te nie są domyślnie zaznaczone. Uwaga: ikona na pasku Szybkiego dostępu nie jest usuwana automatycznie przez deinstalator UFM - konieczne jest jej ręczne odpięcie przez użytkownika.

Poza wyżej wymienionymi, udało się naprawić wiele błędów, wprowadzono wiele drobnych zmian. Proces instalacji został uproszczony i przeprojektowany. Na potrzeby projektu rozbudowano i przeprojektowano system budowania oraz zarządzania projektem UFM (między innymi stworzono nowy program do zarządzania systemem tłumaczenia projektu).