DROGI UŻYTKOWNIKU! JEŚLI NIE JEST CI OBOJĘTNY LOS TEJ STRONY I JEJ AUTORA PROSZĘ O WSPARCIE FINANSOWE!
DALSZE FUNKCJONOWANIE TEJ STRONY ZALEŻY TYLKO I WYŁĄCZNIE OD CIEBIE I TWOJEGO WSPARCIA FINANSOWEGO! KAŻDA, NAWET NAJMNIEJSZA WPŁATA MA SENS!

WSZYSTKIE MATERIAŁY I PROJEKTY, KTÓRE UDOSTĘPNIONE SĄ NA MOJEJ STRONIE INTERNETOWEJ SĄ WCIĄŻ DOSTĘPNE BEZPŁATNIE (BEZ NATRĘTNYCH REKLAM I WYSKAKUJĄCYCH OKIENEK).

Instalacja Patch Maker PL

Witam na stronie, która prezentuje sposób instalacji programu Patch Maker. Instalator pakietu lokalizacyjnego został napisany w NSIS. Przedstawiony poniżej opis oparty jest na instalacji pakietu lokalizacyjnego dla zarejestrowanej wersji programu Patch Maker 1.3.

Po pobraniu pakietu lokalizacyjnego na dysk twardy rozpakowujemy archiwum (na przykład programem 7-zip) i uruchamiamy plik instalatora. Instalacja programu jest prosta i intuicyjna. Poniżej przedstawiam jak krok po kroku zainstalować polski pakiet lokalizacyjny.

Strona powitalna

Pierwsza strona instalatora jest stroną powitalną, informującą o rodzaju instalowanego oprogramowania oraz czynnościach przedinstalacyjnych. Szczególną uwagę należy zwrócić na wersję zainstalowanego programu Patch Maker. Prezentowany w tym poradniku instalator przeznaczony jest tylko i wyłącznie do zarejestrowanej wersji programu Patch Maker. Jeśli posiadasz niezarejestrowaną wersję, musisz użyć pakietu lokalizacyjnego przeznaczonego tylko i wyłącznie do tej wersji. Związane jest to z tym, że instalator modyfikuje ściśle określone zasoby.


Umowa licencyjna

Postępując zgodnie z sugestią kreatora, klikamy "Dalej". Pokazuje się kolejna strona, pokazana poniżej, w której przedstawione są warunki licencyjne, informacje o autorze oraz informacje o sposobie instalacji. Warunkiem kontynuowania instalacji jest akceptacja przedstawionych warunków.


Programy do zamknięcia

Po uważnym przeczytaniu umowy licencyjnej, przechodzimy dalej naciskając przycisk "Zgadzam się". Pojawia się kolejna strona. Strona ta przedstawia wyszukiwania uruchomionego procesu PatchMaker.exe. Program Patch Maker nie może być uruchomiony podczas instalacji pakietu lokalizacyjnego. Poniżej przedstawiono sytuację, w której program Patch Maker nie był uruchomiony i można bez przeszkód kontynuować instalację.Poniższy obrazek przedstawia natomiast sytuację, gdy program Patch Maker jest uruchomiony w systemie użytkownika. Aby kontynuować, program musi być zamknięty. Kliknięcie przycisku "Dalej" umożliwia zamknięcie programu, a tym samym kontynuowanie instalacji.


Wybór komponentów

Pojawia się kolejna strona. Strona ta pozwala na wybór komponentów do zainstalowania. Mamy do wyboru zaznaczony plik spolszczający program Patch Maker oraz plik z polskimi i angielskimi komunikatami kreatora instalacji.


Wybór lokalizacji dla instalacji

Po wyborze komponentów do zainstalowania należy określić ścieżkę dostępu do katalogu, w którym zainstalowano program. Kreator instalacji określi domyślną lokalizację. Jeśli tak się nie stanie, należy samodzielnie dokonać wyboru, klikając przycisk "Przeglądaj...".

Domyślną ścieżką dostępu dla programu Patch Maker jest:

  • W systemie 32 bitowym: "C:\Program Files\Patch Maker"
  • W systemie 64-bitowym: "C:\Program Files (x86)\Patch Maker"

Po określeniu lokalizacji klikamy przycisk "Zainstaluj", co rozpocznie proces instalacji.


Dziennik instalacji

Po rozpoczęciu procesu instalacji widzimy jej postęp wraz z opisem zachodzących działań.


Wsparcie projektu

Kolejna strona informuje o możliwości wsparcia finansowego projektu (do czego gorąco zachęcam :D). Użytkownik może dokonać bezpośredniej wpłaty na moje konto bankowe lub poprzez system bezpiecznych płatności internetowych PayPal.


Strona końcowa

Na koniec wyświetlana jest strona z domyślnie zaznaczoną opcją uruchomienia programu Patch Maker PL, tuż po zamknięciu kreatora instalacji oraz znajdującym się poniżej łączem do strony internetowej projektu. Kliknięcie przycisku "Zakończ" zamyka kreatora.