Instalacja Install Creator PL

Witam na stronie, która prezentuje sposób instalacji programu Install Creator. Instalator pakietu lokalizacyjnego został napisany w NSIS. Przedstawiony poniżej opis oparty jest na instalacji pakietu lokalizacyjnego dla zarejestrowanej wersji programu Install Creator 2.0 build 44.

Po pobraniu pakietu lokalizacyjnego na dysk twardy rozpakowujemy archiwum (na przykład programem 7-zip) i uruchamiamy plik instalatora (w zależności od wersji, tutaj: "patch_icf(2.0.0.44)_reg.exe"). Instalacja programu jest prosta i intuicyjna. Poniżej przedstawiam jak krok po kroku zainstalować polski pakiet lokalizacyjny.

Strona powitalna

Pierwsza strona instalatora jest stroną powitalną, informującą o rodzaju instalowanego oprogramowania oraz czynnościach przedinstalacyjnych. Szczególną uwagę należy zwrócić na wersję zainstalowanego programu Install Creator. Prezentowany w tym poradniku instalator przeznaczony jest tylko i wyłącznie do zarejestrowanej wersji programu Install Creator. Jeśli posiadasz np. zarejestrowaną wersję profesjonalną, musisz użyć pakietu lokalizacyjnego przeznaczonego tylko i wyłącznie do tej wersji. Związane jest to z tym, że instalator modyfikuje ściśle określone zasoby.


Umowa licencyjna

Postępując zgodnie z sugestią kreatora, klikamy "Dalej". Pokazuje się kolejna strona, pokazana poniżej, w której przedstawione są warunki licencyjne, informacje o autorze oraz informacje o sposobie instalacji. Warunkiem kontynuowania instalacji jest akceptacja przedstawionych warunków.


Programy do zamknięcia

Po uważnym przeczytaniu umowy licencyjnej, przechodzimy dalej naciskając przycisk "Zgadzam się". Jeśli program Install Creator jest uruchomiony, pojawi się strona przedstawiona poniżej. Program Install Creator nie może być uruchomiony podczas instalacji pakietu lokalizacyjnego. Aby kontynuować, program musi być zamknięty. Kliknięcie przycisku "Dalej" umożliwia zamknięcie programu, a tym samym kontynuowanie instalacji.


Wybór komponentów

Pojawia się kolejna strona. Strona ta pozwala na wybór komponentów do zainstalowania. Mamy do wyboru zaznaczony plik spolszczający program Install Creator oraz plik z polskimi i angielskimi komunikatami kreatora instalacji (w wersji Pro również szablon E-maila z danymi rejestracji). Można również zainstalować zlokalizowaną dokumentację programu (de facto, jej stworzenie zajęło najwięcej czasu i pracy).


Wybór lokalizacji dla instalacji

Po wyborze komponentów do zainstalowania należy określić ścieżkę dostępu do katalogu, w którym zainstalowano program. Kreator instalacji określi domyślną lokalizację. Jeśli tak się nie stanie, należy samodzielnie dokonać wyboru, klikając przycisk "Przeglądaj...".

Domyślną ścieżką dostępu dla programu Install Creator jest:

  • W systemie 32 bitowym: "C:\Program Files\Install Creator"
  • W systemie 64-bitowym: "C:\Program Files (x86)\Install Creator"

Domyślną ścieżką dostępu dla programu Install Creator Pro jest:

  • W systemie 32 bitowym: "C:\Program Files\Install Creator Pro"
  • W systemie 64-bitowym: "C:\Program Files (x86)\Install Creator Pro"

Po określeniu lokalizacji klikamy przycisk "Zainstaluj", co rozpocznie proces instalacji.


Dziennik instalacji

Po rozpoczęciu procesu instalacji widzimy jej postęp wraz z opisem zachodzących działań.


Wsparcie projektu

Kolejna strona informuje o możliwości wsparcia finansowego projektu (do czego gorąco zachęcam :D). Użytkownik może dokonać bezpośredniej wpłaty na moje konto bankowe lub poprzez system bezpiecznych płatności internetowych PayPal.


Strona końcowa

Na koniec wyświetlana jest strona z domyślnie zaznaczoną opcją uruchomienia programu Install Creator PL, tuż po zamknięciu kreatora instalacji oraz znajdującym się poniżej łączem do strony internetowej projektu. Kliknięcie przycisku "Zakończ" zamyka kreatora.


Install Creator PL

Po pomyślnym zakończeniu instalacji i uruchomieniu programu trzeba uaktualnić menu. Robimy to poprzez wybranie z menu polecenia "View\Toolbars\Dostosuj". Wybieramy zakładkę "Paski narzędziowe" i klikamy przycisk "Resetuj wszystko". Po tej operacji mamy całkowicie polskie menu.Install Creator ma zaimplementowany system pomocy. Każda funkcja programu jest udokumentowana.