APLIKACJE

Ultimate File Manager (UFM) jest zaawansowanym menedżerem plików (pakietem rozszerzającym funkcjonalność menedżera plików) rozprowadzanym ze starannie dobranymi i skonfigurowanymi darmowymi aplikacjami. Celem projektu UFM jest stworzenie najlepszego środowiska do uruchamiania swoich ulubionych aplikacji z jednego miejsca. Główną aplikacją jest dobrze znany i ceniony menedżer plików Total Commander (shareware) lub jego darmowy odpowiednik Multi Commander. UFM pozwala na zarządzanie wszystkimi plikami i aplikacjami w najlepszy i najprostszy sposób. To odpowiednio skonfigurowane, łatwe w użyciu i potężne środowisko daje najlepsze wrażenia, cokolwiek chcesz zrobić!

Pakiet Ultimate File Manager składa się z wielu wzajemnie współpracujących i zależnych od siebie komponentów. Menedżer plików pakietu Ultimate File Manager zawiera aplikacje wewnętrzne, które rozszerzają jego funkcjonalność wykonując różne nietypowe działania. Wraz z pakietem Ultimate File Manager instalowane są również aplikacje zewnętrzne - zostały one odpowiednio dobrane i przetestowane.

Wygenerowanie finalnego instalatora pakietu Ultimate File Manager (odpowiedniego typu oraz wersji wraz z odpowiednimi plikami) jest efektem działania wielu narzędzi wspomagających kompilację oraz samych kompilatorów. Menedżer plików pakietu Ultimate File Manager zawiera również narzędzia, które rozszerzają jego funkcjonalność wykonując różne nietypowe działania.

APLIKACJE WEWNĘTRZNE

Ultimate File Manager składa się z wielu wzajemnie współpracujących komponentów. Sercem projektu jest menedżer plików Total Commander lub jego darmowy odpowiednik Multi Commander. Uzupełnieniem ich pracy są specjalne aplikacje, które zapewniają prawidłowe działanie całego pakietu. Każda z nich przeznaczona jest do konkretnego zastosowania, wykonując ściśle określone zadania. Poniżej wymieniono je wszystkie.


UFM LAUNCHER


UFM Launcher

Program UFM Launcher (UFM.exe/UFM64.exe) jest programem rozruchowym pakietu Ultimate File Manager. Jego głównym zadaniem jest uruchomienie odpowiedniego menedżera plików z odpowiednimi opcjami rozruchowymi (obsługa parametrów wiersza poleceń, załadowanie plików konfiguracyjnych, sprawdzanie aktualizacji oraz promocja projektu).

Więcej informacji o programie UFM Launcher znajdziesz na specjalnej stronie, która dokładnie opisuje jej sposób działania oraz funkcjonalność.


UFM ELEVATOR


UFM Elevator

Program UFM Elevator (Elevator.exe) jest programem, którego głównym zadaniem jest uruchomienie danego programu z uprawnieniami administratora. Uprawnienia administratora pozwalają wprowadzać zmiany w systemie, które mogą wpływać na wszystkich innych użytkowników. Program UFM Elevator pozwala na podniesienie uprawnień tym programom, które do prawidłowego działania wymagają wyższych uprawnień (za pośrednictwem mechanizmu kontroli konta użytkownika UAC).

Więcej informacji o programie UFM Elevator znajdziesz na specjalnej stronie, która dokładnie opisuje jej sposób działania oraz funkcjonalność.


UFM SETTINGS


UFM Settings

Program UFM Settings (Settings.exe) jest programem, który pozwala na konfigurację projektu Ultimate File Manager. Dzięki tej prostej i intuicyjnej aplikacji możesz wyświetlić podstawowe informacje o projekcie, dostosować wybrany menedżer plików, ustawić język wyświetlania, skonfigurować wszystkie aplikacje pakietu UFM, etc.

Więcej informacji o programie UFM Settings znajdziesz na specjalnej stronie, która dokładnie opisuje jej sposób działania oraz funkcjonalność.


UFM UPDATER


UFM Updater

Program UFM Updater (Updater.exe) jest programem, który pozwala na sprawdzenie dostępności aktualizacji projektu Ultimate File Manager. Program powiadamia o dostępności nowej wersji i umożliwia jej pobranie oraz instalację.

Więcej informacji o programie UFM Updater znajdziesz na specjalnej stronie, która dokładnie opisuje jej sposób działania oraz funkcjonalność.


UFM SHELL INTEGRATION


UFM Shell Integration

Program UFM Shell Integration (ShellIntegration.exe) jest programem, który pozwala na integrację pakietu Ultimate File Manager z Windows. Możesz zintegrować pakiet UFM z powłoką Windows, dodać wpisy autouruchamiania, autoodtwarzania, utworzyć skróty w Menu Start i Pasku Zadań, utworzyć skróty oraz powiązania aplikacji.

Więcej informacji o programie UFM Shell Integration znajdziesz na specjalnej stronie, która dokładnie opisuje jej sposób działania oraz funkcjonalność.


UFM SHELL MANAGER


UFM Shell Manager

Program UFM Shell Manager (ShellManager.exe) jest programem, który pozwala na uruchamianie plików z poziomu powłoki Windows (Eksplorator plików) w programie, który obsługuje dany typ plików. Możesz w prosty i szybki sposób otworzyć wybrany katalog, uruchomić (użyj klawisza F3 w TC) lub wyedytować (użyj klawisza F4 w TC) dany typ pliku w wybranej aplikacji.

Więcej informacji o programie UFM Shell Manager znajdziesz na specjalnej stronie, która dokładnie opisuje jej sposób działania oraz funkcjonalność.


UFM APPINFO


UFM AppInfo

Program UFM AppInfo (AppInfo.exe) jest programem, który pozwala na wyświetlenie informacji o projekcie Ultimate File Manager oraz wyświetlenie najważniejszych informacji o określonej aplikacji pakietu (możesz, między innymi, wyświetlić informacje o wersji, autorze, prawach autorskich, licencji oraz krótki opis wraz z ikonką aplikacji). Program pozwala również na wyświetlenie informacji promującej rozwój pakietu Ultimate File Manager.

Więcej informacji o programie UFM AppInfo znajdziesz na specjalnej stronie, która dokładnie opisuje jej sposób działania oraz funkcjonalność.


UFM NEWDIR


UFM NewDir

Program UFM NewDir (NewDir.exe) jest programem, który pozwala na utworzenie plików lub katalogów w menedżerze plików Total Commander (zastępując wbudowany mechanizm). Program działa w trzech trybach - Plik (tworzenie plików), Katalog (tworzenie katalogów) oraz Lista (zaawansowane tworzenie wielu plików i katalogów wg predefiniowanych list). Aby utworzyć plik lub katalog w panelu źródłowym wciśnij klawisz F7 (SHIFT+F4 dla plików), zaś aby utworzyć je w panelu docelowym, wciśnij kombinację klawiszy SHIFT+F7.

Więcej informacji o programie UFM NewDir znajdziesz na specjalnej stronie, która dokładnie opisuje jej sposób działania oraz funkcjonalność.


UFM SYSINFO


UFM SysInfo

Program UFM SysInfo (SysInfo.exe) jest programem, który pozwala na przedstawienie w przystępny sposób podstawowych informacji o komputerze użytkownika. Program wyświetla wszystkie użyteczne informacje o sprzęcie oraz podstawowe informacje o oprogramowaniu.

Więcej informacji o programie UFM SysInfo znajdziesz na specjalnej stronie, która dokładnie opisuje jej sposób działania oraz funkcjonalność.


UFM HASH


UFM Hash

Program UFM Hash (Hash.exe) jest aplikacją, która pozwala na generowanie wartości skrótu/sumy kontrolnej na podstawie ciągu znaków lub pliku przy użyciu wielu różnych algorytmów. Hash to funkcja matematyczna, która konwertuje dane wejściowe o dowolnej długości na zaszyfrowane dane wyjściowe o stałej długości. Suma kontrolna to obliczona wartość używana do określenia integralności danych.

Więcej informacji o programie UFM Hash znajdziesz na specjalnej stronie, która dokładnie opisuje jej sposób działania oraz funkcjonalność.

NARZĘDZIA WEWNĘTRZNE

Oprócz specjalnych aplikacji wspomagających działanie menedżera plików pakietu Ultimate File Manager używane są również specjalne narzędzia, których zadaniem jest wykonywanie specyficznych poleceń lub działań. Dzięki nim, pakiet Ultimate File Manager może realizować zadania, które nie są bezpośrednio obsługiwane przez menedżer plików. Poniżej wymieniono je wszystkie.

Więcej informacji o narzędziach projektu Ultimate File Manager znajdziesz na specjalnej stronie, która dokładnie opisuje ich sposób działania oraz funkcjonalność.


UFM MENU BUILDER (TOTAL COMMANDER)


UFM Menu Builder (Total Commander)

Program UFM Menu Builder (TCBuilder.exe) jest programem, którego głównym zadaniem jest dynamiczne tworzenie plików konfiguracyjnych menu (pliki o rozszerzeniu .MNU oraz .INI), pasków przycisków (.BAR) oraz listy szybkiego dostępu (.INI) menedżera plików Total Commander. Wywoływany jest w czasie instalacji tworząc pliki dla wszystkich wspieranych języków. Ilość oraz rodzaj tworzonych plików uzależniony jest od typu instalacji, wybranych opcji konfiguracyjnych oraz używanego systemu operacyjnego.

Więcej informacji znajdziesz na specjalnej stronie, która dokładnie opisuje sposób działania oraz funkcjonalność programu UFM Menu Builder dla Total Commandera.


UFM MENU BUILDER (MULTI COMMANDER)


UFM Menu Builder (Multi Commander)

Program UFM Menu Builder (MCBuilder.exe) jest programem, którego głównym zadaniem jest dynamiczne tworzenie plików konfiguracyjnych menu (pliki o rozszerzeniu .XML) oraz pasków przycisków (.XML) menedżera plików Multi Commander. Wywoływany jest w czasie instalacji tworząc pliki dla wybranego języka instalacji. Ilość oraz rodzaj tworzonych plików uzależniony jest od typu instalacji, wybranych opcji konfiguracyjnych oraz używanego systemu operacyjnego.

Więcej informacji znajdziesz na specjalnej stronie, która dokładnie opisuje sposób działania oraz funkcjonalność programu UFM Menu Builder dla Multi Commandera.


UFM LANG SWITCHER


UFM Lang Switcher

Program UFM Lang Switcher (LangSwitcher.exe) jest programem, którego jedynym zadaniem jest zmiana języka wyświetlania pakietu Ultimate File Manager. Program wywoływany jest z głównego menu (Konfiguracja) menedżera plików Total Commander. Bezproblemowa zmiana języka całego pakietu UFM możliwa jest dzięki zmianie odpowiednich plików konfiguracyjnych w zależności od bieżących ustawień oraz typu instalacji.

Więcej informacji znajdziesz na specjalnej stronie, która dokładnie opisuje sposób działania oraz funkcjonalność programu UFM Lang Switcher.


UFM POWER


UFM Power

Program UFM Power (Power.exe) jest programem, którego zadaniem jest obsługa funkcji zasilania komputera. Program wywoływany jest z głównego menu (Zasilanie) wybranego menedżera plików. Dzięki tej aplikacji możesz wykonać szereg akcji związanych z zasilaniem komputera. Należą do nich: Zablokowanie komputera, wylogowanie bieżącego użytkownika, uśpienie lub hibernacja komputera, ponowne uruchomienie, zamknięcie bądź wyłączenie komputera oraz wyłączenie zasilania monitora.

Więcej informacji znajdziesz na specjalnej stronie, która dokładnie opisuje sposób działania oraz funkcjonalność programu UFM Power.


UFM FOLDERID


UFM FolderID

Program UFM FolderID (FolderID.exe) jest programem, którego zadaniem jest otwieranie folderów specjalnych przestrzeni nazw profilu użytkownika Windows przy użyciu menu oraz pasków przycisków w menedżerze plików Multi Commander. Obsługiwane są identyfikatory, które opisują standardowe foldery zarejestrowane w systemie (Known Folders) oraz Zmienne Środowiskowe (Environment Variables).

Więcej informacji znajdziesz na specjalnej stronie, która dokładnie opisuje sposób działania oraz funkcjonalność programu UFM FolderID.


UFM PIN TOOL


UFM Pin Tool

Program UFM Pin Tool (PinTool.exe) jest programem, którego zadaniem jest przypinanie ikon w Menu Start oraz na Pasku Zadań Windows. Program pozwala na przypięcie ikony programu rozruchowego oraz aplikacji zewnętrznych pakietu Ultimate File Manager. Ta funkcjonalność dostępna jest tylko w systemie Windows 7.

Więcej informacji znajdziesz na specjalnej stronie, która dokładnie opisuje sposób działania oraz funkcjonalność programu UFM Pin Tool.


APLIKACJE ZEWNĘTRZNE


Ultimate File Manager wzbogacony jest o dodatkowe zewnętrzne aplikacje. Są to specjalnie wybrane darmowe aplikacje, które doskonale uzupełniają zainstalowany menedżer plików. Programy te różnią się w zależności od przeznaczenia i sposobu działania. Aby ułatwić ich identyfikację zostały one podzielone na podstawowe kategorie.EDUKACJA

Edukacja

Programy wchodzące w skład pakietu Ultimate File Manager różnią się w zależności od przeznaczenia i sposobu działania. Aby ułatwić ich identyfikację zostały one podzielone na podstawowe kategorie. Programy z kategorii Edukacja to programy, które mają za zadanie pomoc w nauce czy rozwiązaniu danego problemu. Do tej kategorii programów zaliczyć można następujące programy:


HEXelon MAX


HEXelon MAX
Autor: Jerzy Znamirowski
Licencja: Freeware
Strona domowa: HEXelon MAX
Prawa autorskie: Copyright © 2002 - 2023 Jerzy Znamirowski

HEXelon MAX jest zaawansowanym kalkulatorem matematycznym, przelicznikiem jednostek miar oraz przelicznikiem kursów walut (NBP). Pozwala na rozwiązywanie wyrażeń matematycznych oraz tworzenie funkcji użytkownika, wskazuje pozycje błędów, wyświetla funkcje, zmienne oraz stałe. Tabela kursów walut i przelicznik walut aktualizowane są przez Internet.


PROGRAMOWANIE

Programowanie

Programy wchodzące w skład pakietu Ultimate File Manager różnią się w zależności od przeznaczenia i sposobu działania. Aby ułatwić ich identyfikację zostały one podzielone na podstawowe kategorie. Programy z kategorii Programowanie to programy, które mają za zadanie wsparcie tworzenia oprogramowania. Do tej kategorii programów zaliczyć można następujące programy:


AutoIT


AutoIT
Autor: Jonathan Bennett & AutoIt Team
Licencja: Freeware
Strona domowa: AutoIT
Prawa autorskie: Copyright © 1999 - 2023 Jonathan Bennett & AutoIt Team

AutoIt to darmowy zestaw narzędzi do tworzenia i uruchamiania języka skryptowego podobnego do BASIC, zaprojektowanego do automatyzacji GUI systemu Windows i ogólnych skryptów. Wykorzystuje kombinację symulowanych naciśnięć klawiszy, ruchu myszy i manipulacji oknami/kontrolkami w celu automatyzacji zadań.

HxD


HxD
Autor: Maël Hörz
Licencja: Freeware
Strona domowa: HxD
Prawa autorskie: Copyright © 2002 - 2023 Maël Hörz

HxD jest bezpłatnym, starannie zaprojektowanym i szybkim edytorem heksadecymalnym oraz edytorem dysku obsługującym pliki o dowolnej wielkości. Oferuje modyfikacje pamięci (RAM), wyszukiwanie i zastępowanie, eksportowanie, sumy kontrolne/funkcje skrótów, wzorce bajtowe, niszczarkę plików, łączenie i dzielenie plików, statystyki i wiele innych.

Więcej informacji o polskiej wersji programu znajdziesz na specjalnej stronie.

Notepad++


Notepad++
Autor: Notepad++ Team
Licencja: Open Source (GPL v3)
Strona domowa: Notepad++
Prawa autorskie: Copyright © 1998 - 2023 Don Ho

Notepad++ jest bezpłatnym, otwartym (Open Source) edytorem kodu dla Windows. Oparty jest na potężnym komponencie edycyjnym Scintilla. Obsługuje podświetlanie oraz zwijanie składni, wyrażenia regularne Perl, wyszukiwanie/zamienianie, konfigurowalne GUI, autouzupełnianie, wielojęzyczny interfejs z kartami, zakładki, makra, itd.).

NSIS


NSIS
Autor: NSIS Contributors
Licencja: Open Source (zlib/libpng)
Strona domowa: NSIS
Prawa autorskie: Copyright © 1999 - 2023 NSIS Contributors

NSIS (Nullsoft Scriptable Install System) jest profesjonalnym, otwartym (Open Source) skryptowym systemem przeznaczonym do tworzenia instalatorów dla Windows. NSIS jest mały i elastyczny. Dzięki NSIS możesz stworzyć instalator, który pozwala na wykonanie wszystkiego tego co jest wymagane do instalacji (realizując nawet te najbardziej skomplikowane zadania).

Resource Hacker


Resource Hacker
Autor: Angus Johnson
Licencja: Freeware
Strona domowa: Resource Hacker
Prawa autorskie: Copyright © 1999 - 2023 Angus Johnson

Resource Hacker™ jest edytorem zasobów, który pozwala na kompilację, podgląd, dekompilację oraz rekompilację zasobów plików wykonywalnych Windows (32/64bit). Umożliwia otwarcie dowolnego typu pliku wykonywalnego Windows (dodanie, modyfikacja oraz usunięcie zasobów), utworzenie/kompilację plików skryptowych zasobu (*.rc) lub edycję plików zasobów (*.res).

WinMerge


WinMerge
Autor: WinMerge Team
Licencja: Open Source (GPL v3)
Strona domowa: WinMerge
Prawa autorskie: Copyright © 1996 - 2023 WinMerge Team

WinMerge jest otwartym (Open Source) narzędziem porównywania i scalania dla Windows. WinMerge może porównywać zarówno foldery jak i pliki pokazując różnice w wizualnym formacie tekstu, który jest łatwy do zrozumienia i obsługi. WinMerge jest bardzo przydatny do określania, co się zmieniło między wersjami projektu, a następnie scalania zmian pomiędzy wersjami.


GRAFIKA

Grafika

Programy wchodzące w skład pakietu Ultimate File Manager różnią się w zależności od przeznaczenia i sposobu działania. Aby ułatwić ich identyfikację zostały one podzielone na podstawowe kategorie. Programy z kategorii Grafika to programy, które mają za zadanie wspomóc wszelkie operacje związane z tworzeniem, przeglądaniem i edycją grafiki. Do tej kategorii programów zaliczyć można następujące programy:


ColorMania


ColorMania
Autor: Blacksun Software
Licencja: Freeware
Strona domowa: ColorMania
Prawa autorskie: Copyright © 1999 - 2023 Blacksun Software

Colormania jest zaawansowanym narzędziem wyboru koloru, przydatnym w szczególności twórcom stron internetowych, grafikom i artystom oraz programistom aplikacji. Jest to idealne rozwiązanie do przeglądania, identyfikacji, testowania i organizowania wartości kolorów. Obsługuje różne modele kolorów i jest w stanie pobrać kolory z dowolnego miejsca na ekranie.

IcoFX


IcoFX
Autor: Attila Kovrig
Licencja: Freeware
Strona domowa: IcoFX
Prawa autorskie: Copyright © 2005 - 2023 Attila Kovrig

IcoFX jest nagradzanym profesjonalnym edytorem ikon i kursorów przeznaczonym na platformę Windows. Jest to rozwiązanie typu wszystko w jednym, które pozwala na tworzenie ikon, ich ekstrakcję oraz edycję. Program jest przeznaczony do pracy z ikonami systemu Windows oraz MAC, które wspierają przezroczystość.

Inkscape


Inkscape
Autor: Inkscape Team
Licencja: Open Source (GPL v2)
Strona domowa: Inkscape
Prawa autorskie: Copyright © 2023 Inkscape Team

Inkscape jest profesjonalnym edytorem grafiki wektorowej dla Windows. To co wyróżnia program Inkscape to wykorzystanie uniwersalnego formatu dwuwymiarowej grafiki wektorowej (SVG) oraz otwartego standardu W3C opartego na XML jako natywnego formatu plików. Inkscape jest programem bezpłatnym oraz otwartym (Open Source).

Krita


Krita
Autor: Krita Foundation
Licencja: Open Source (GPL v3)
Strona domowa: Krita
Prawa autorskie: Copyright © 2002 - 2023 Krita Foundation

Krita to bezpłatna i wieloplatformowa aplikacja o otwartym kodzie źródłowym, która oferuje kompleksowe rozwiązania do tworzenia cyfrowych plików artystycznych od podstaw. Krita jest zoptymalizowana do częstego, długotrwałego i skoncentrowanego użytkowania. Obsługuje tworzenie ilustracji, grafik koncepcyjnych, dorysówek, tekstur, komiksów oraz animacji.

XNConvert


XNConvert
Autor: Pierre-e Gougelet
Licencja: Freeware (użycie niekomercyjne)
Strona domowa: XNConvert
Prawa autorskie: Copyright © 1991 - 2023 Pierre-e Gougelet

XnConvert jest potężnym i bezpłatnym wieloplatformowym narzędziem służącym do wsadowego przetwarzania obrazów. Pozwala na wykonanie ponad 80 akcji. XnConvert jest kompatybilny z ponad 500 formatami oraz pozwala na eksport obrazu do około 70 różnych formatów. Jest programem wieloplatformowym, wielojęzycznym oraz łatwym w użyciu.

XnView MP


XnView MP
Autor: Pierre-e Gougelet
Licencja: Freeware (użycie niekomercyjne)
Strona domowa: XnView MP
Prawa autorskie: Copyright © 1991 - 2023 Pierre-e Gougelet

XnView MP jest efektywnym narzędziem służącym do wyświetlania, przeglądania oraz konwertowania multimediów. XnView MP pozwala na przeglądanie, organizowanie i wyświetlanie obrazów na wiele sposobów, przetwarzanie ich dzięki wielu narzędziom edycyjnym oraz eksportowanie do ponad 70 różnych formatów.


INTERNET

Internet

Programy wchodzące w skład pakietu Ultimate File Manager różnią się w zależności od przeznaczenia i sposobu działania. Aby ułatwić ich identyfikację zostały one podzielone na podstawowe kategorie. Programy internetowe to programy, które mają za zadanie operowanie w sieci internet, zapewnienie komunikacji oraz współdzielenie danych. Do tej kategorii programów zaliczyć można następujące programy:


TeamViewer


TeamViewer
Autor: TeamViewer GmbH
Licencja: Freeware (użycie niekomercyjne)
Strona domowa: TeamViewer
Prawa autorskie: Copyright © 2023 TeamViewer GmbH

TeamViewer to program, który jest przeznaczony do zdalnego zarządzania opartego na sieci internet, współdzielenia pulpitu, organizowania spotkań oraz konferencji internetowych oraz przesyłanie plików pomiędzy komputerami. TeamViewer można podłączyć do dowolnego komputera lub serwera i zdalnie sterować komputerem partnera tak, jakbyś siedział przed nim.


MULTIMEDIA

Multimedia

Programy wchodzące w skład pakietu Ultimate File Manager różnią się w zależności od przeznaczenia i sposobu działania. Aby ułatwić ich identyfikację zostały one podzielone na podstawowe kategorie. Programy z kategorii Multimedia to programy, które mają za zadanie odtwarzanie, rejestrację oraz przetwarzanie dźwięku oraz wideo. Do tej kategorii programów zaliczyć można następujące programy:


AIMP


AIMP
Autor: AIMP DevTeam
Licencja: Freeware
Strona domowa: AIMP
Prawa autorskie: Copyright © 2006 - 2023 Artem Izmailow

AIMP (Artem Izmaylov Media Player) jest bezpłatnym odtwarzaczem plików multimedialnych. Umożliwia odtwarzanie większości formatów plików muzycznych oraz stacji internetowych. AIMP obsługuje skórki oraz wtyczki, które zwiększają jego funkcjonalność (pozwala również na edycję znaczników, konwertowanie dźwięku, zgrywanie płyt CD oraz nagrywanie dźwięku).

Audacity


Audacity
Autor: Audacity Team
Licencja: Open Source (GPL v2)
Strona domowa: Audacity
Prawa autorskie: Copyright © 1999 - 2023 Audacity Team

Audacity® jest zaawansowanym oprogramowaniem przeznaczonym do edycji oraz nagrywania wielościeżkowych plików dźwiękowych. Audacity obsługuje wiele wbudowanych efektów i filtrów, a także wtyczki LADSPA, LV2, Nyquist oraz VST. Audacity jest programem bezpłatnym, otwartym (Open Source) oraz wieloplatformowym.

Captura


Captura
Autor: Mathew Sachin
Licencja: Open Source (MIT)
Strona domowa: Captura
Prawa autorskie: Copyright © 2017 - 2023 Mathew Sachin

Captura jest łatwą w użyciu aplikacją, która pozwala na rejestrację aktywności na ekranie monitora. Captura pozwala na rejestrację wideo, dźwięku oraz zdjęcia. Możesz robić zrzuty ekranu, przechwytywać screencasty, kursor myszy, kliknięcia myszką i naciśnięcia klawiszy, określone regiony, ekrany lub okna. Captura jest darmowym i otwartym oprogramowaniem.

CDBurnerXP


CDBurnerXP
Autor: Canneverbe Limited
Licencja: Freeware
Strona domowa: CDBurnerXP
Prawa autorskie: Copyright © 2002 - 2023 Canneverbe Limited

CDBurnerXP jest darmową aplikacją do nagrywania płyt CD oraz DVD, włączając w to płyty Blu-Ray oraz HD-DVD. Program potrafi rónież wypalać i tworzyć pliki ISO. Wspiera wielojęzykowy interfejs. Każdy, nawet firmy, mogą używać go za darmo.

HandBrake


HandBrake
Autor: HandBrake Team
Licencja: Open Source (GPL v2)
Strona domowa: HandBrake
Prawa autorskie: Copyright © 2003 - 2023 HandBrake Team

HandBrake jest transkoderem wideo przeznaczonym do konwersji plików wideo o niemal dowolnym formacie na pliki wideo korzystające z szerokiego wyboru nowoczesnych, powszechnie obsługiwanych kodeków. HandBrake jest programem bezpłatnym, otwartym (Open Source) oraz wieloplatformowym.

VLC


VLC
Autor: VideoLAN
Licencja: Open Source (GPL)
Strona domowa: VLC
Prawa autorskie: Copyright © 1996 - 2023 VideoLAN

VLC jest bezpłatnym i otwartym, wieloplatformowym odtwarzaczem multimedialnym i frameworkiem, który odtwarza większość plików multimedialnych oraz płyty DVD, Audio CD, VCD i różnego rodzaju strumienie. VLC jest prosty, szybki i wydajny, a przy tym całkowicie darmowy. Obsługuje skórki oraz działa na wszystkich platformach.BIURO

Biuro

Programy wchodzące w skład pakietu Ultimate File Manager różnią się w zależności od przeznaczenia i sposobu działania. Aby ułatwić ich identyfikację zostały one podzielone na podstawowe kategorie. Programy z kategorii Biuro to programy, które mają za zadanie wsparcie dla tworzenia, przeglądania lub edycji tekstu. Do tej kategorii programów zaliczyć można następujące programy:


SumatraPDF


SumatraPDF
Autor: Krzysztof Kowalczyk
Licencja: Freeware (GPL v3)
Strona domowa: SumatraPDF
Prawa autorskie: Copyright © 2006 - 2023 Krzysztof Kowalczyk

Sumatra PDF jest bezpłatnym czytnikiem plików PDF, eBook (ePub, Mobi), XPS, DjVu, CHM, Comic Book (CBZ oraz CBR) na platformę Windows. Sumatra PDF jest potężnym, małym oraz przenośnym narzędziem, które uruchamia się błyskawicznie.


NARZĘDZIA

Narzędzia

Programy wchodzące w skład pakietu Ultimate File Manager różnią się w zależności od przeznaczenia i sposobu działania. Aby ułatwić ich identyfikację zostały one podzielone na podstawowe kategorie. Programy z kategorii Narzędzia to programy, które mają za zadanie wykonywanie rozmaitych zadań wspomagających użytkownika. Do tej kategorii programów zaliczyć można następujące programy:


HWiNFO


HWiNFO
Autor: Martin Malík
Licencja: Freeware (użycie niekomercyjne)
Strona domowa: HWiNFO
Prawa autorskie: Copyright © 1999 - 2023 Martin Malík - REALiX

HWiNFO to bezpłatne, kompleksowe narzędzie do analizy, monitorowania i raportowania sprzętu. Oferuje dogłębne informacje o sprzęcie, monitorowanie systemu w czasie rzeczywistym (stan wszystkich składników systemu oraz prognozowanie awarii) oraz szczegółowe raportowanie (wiele typów raportów, rejestrowanie stanu oraz obsługa innych narzędzi lub dodatków).

KeePass


KeePass
Autor: Dominik Reichl
Licencja: Open Source (GPL v2)
Strona domowa: KeePass
Prawa autorskie: Copyright © 2003 - 2023 Dominik Reichl

KeePass jest bezpłatnym, otwartym (Open Source), lekkim i łatwym w obsłudze menedżerem haseł, który pomaga zarządzać hasłami w bezpieczny sposób. Możesz umieścić wszystkie swoje hasła w jednej bazie danych (zaszyfrowanej przy użyciu algorytmów AES i Twofish), która jest zabezpieczona jednym kluczem głównym lub plikiem klucza.

MagniFixer


MagniFixer
Autor: Blacksun Software
Licencja: Freeware
Strona domowa: MagniFixer
Prawa autorskie: Copyright © 1999 - 2023 Blacksun Software

Magnifixer jest narzędziem, które służy do powiększania ekranu. Można umieścić go w dowolnym miejscu na ekranie, ustalić dowolny rozmiar oraz poziom powiększenia. Magnifixer zawsze pokaże obszar ekranu, nad którym znajduje się kursor myszy. Magnifixer nadaje się dla osób niedowidzących, co znacznie ułatwia pracę z komputerami.

MyPhoneExplorer


MyPhoneExplorer
Autor: F.J. Wechselberger
Licencja: Freeware
Strona domowa: MyPhoneExplorer
Prawa autorskie: Copyright © 2003 - 2023 FJ Software Development

MyPhoneExplorer jest aplikacją, która służy do zarządzania telefonem (Sony Ericsson i telefony z systemem Android 1.6+). Aplikacja łączy się z urządzeniem za pośrednictwem kabla USB, podczerwieni lub połączenia Bluetooth. MyPhoneExplorer pozwala na tworzenie kopii zapasowej, przeglądanie zasobów oraz informacji osobistych zgromadzonych na urządzeniu.

Process Hacker


Process Hacker
Autor: Wen Jia Liu (wj32)
Licencja: Open Source (GPL v3)
Strona domowa: Process Hacker
Prawa autorskie: Copyright © 2008 - 2023 Wen Jia Liu (wj32)

Process Hacker jest bezpłatnym, potężnym i wielofunkcyjnym narzędziem, które pomaga monitorować zasoby systemowe, debugować oprogramowanie oraz wykrywać złośliwe oprogramowanie (podświetlanie, wykresy i statystyki, aktywne połączenia sieciowe, dostęp do dysku, śledzenie stosu w trybie jądra, wsparcie dla WOW64 i .NET i wiele innych).

VeraCrypt


VeraCrypt
Autor: IDRIX
Licencja: Open Source (Apache License 2.0)
Strona domowa: VeraCrypt
Prawa autorskie: Copyright © 2023 IDRIX

VeraCrypt to bezpłatne oprogramowanie służące do szyfrowania dysków. Program oparty jest na TrueCrypt 7.1a i rozwijany jest przez IDRIX. VeraCrypt zwiększa bezpieczeństwo algorytmów używanych do szyfrowania systemu oraz partycji czyniąc je odpornym na ataki brute-force. Rozwiązuje również wiele luk i problemów bezpieczeństwa występujących w TrueCrypt.

WizTree


WizTree
Autor: Antibody Software Limited
Licencja: Freeware (użycie niekomercyjne)
Strona domowa: WizTree
Prawa autorskie: Copyright © 2023 Antibody Software Limited

WizTree jest darmowym narzędziem, które pozwala na graficzne zobrazowanie struktury plików i katalogów na dysku. Program pozwala na szybkie zorientowanie się gdzie znajdują się duże pliki i foldery.


NARZĘDZIA KOMPILACJI

Wygenerowanie finalnego instalatora pakietu Ultimate File Manager oraz wszystkich innych niezbędnych komponentów pakietu UFM jest efektem działania wielu narzędzi pomocniczych, które wspomagają tworzenie finalnego produktu. Narzędzia te zostały stworzone specjalnie do tego, aby ułatwić oraz zautomatyzować proces kompilacji. Zaliczyć do nich można poniżej wymienione narzędzia (nie są one dystrybuowane do końcowego użytkownika).

Więcej informacji o procesie kompilacji oraz wykorzystanych narzędziach projektu Ultimate File Manager znajdziesz na specjalnej stronie, która dokładnie opisuje ich sposób działania, funkcjonalność oraz wykorzystane technologie.


UFM INSTALL MANAGER


UFM Install Manager

Program UFM Install Manager (InstallManager.exe) jest narzędziem, które tworzy instalator pakietu Ultimate File Manager wraz z wszystkimi niezbędnymi plikami konfiguracyjnymi. To centralna aplikacja, która realizuje wszystkie zadania związane z kompilacją projektu oraz wszystkich wewnętrznych aplikacji i narzędzi. Do tych zadań należy zaliczyć przede wszystkim przygotowanie i parsowanie skryptów instalacji, ustawienia kompilatora, ustawienia opcji kompilacji, kompilacja aplikacji oraz narzędzi, tworzenie plików pomocy oraz kompilacja samego instalatora UFM.

Więcej informacji znajdziesz na specjalnej stronie, która dokładnie opisuje sposób działania oraz funkcjonalność programu UFM Install Manager.