NARZĘDZIA WEWNĘTRZNE

Oprócz specjalnych aplikacji wspomagających działanie menedżera plików pakietu Ultimate File Manager używane są również specjalne narzędzia, których zadaniem jest wykonywanie specyficznych poleceń lub działań. Dzięki nim, pakiet Ultimate File Manager może realizować zadania, które nie są bezpośrednio obsługiwane przez menedżer plików. Poniżej wymieniono je wszystkie.

UFM MENU BUILDER (TOTAL COMMANDER)UFM Menu Builder (Total Commander)
Autor: Paweł Porwisz
Licencja: Freeware
Prawa autorskie: Copyright © 2016 - 2022 Paweł Porwisz
Nazwa aplikacji: UFM Menu Builder (TCMenuBuilder.exe)
Plik konfiguracyjny: -


Interfejs

...


Funkcjonalność

...


UFM MENU BUILDER (MULTI COMMANDER)UFM Menu Builder (Multi Commander)
Autor: Paweł Porwisz
Licencja: Freeware
Prawa autorskie: Copyright © 2016 - 2022 Paweł Porwisz
Nazwa aplikacji: UFM Menu Builder (MCMenuBuilder.exe)
Plik konfiguracyjny: -


Interfejs

...


Funkcjonalność

...


UFM LANG SWITCHERUFM Lang Switcher
Autor: Paweł Porwisz
Licencja: Freeware
Prawa autorskie: Copyright © 2016 - 2022 Paweł Porwisz
Nazwa aplikacji: UFM Lang Switcher (LangSwitcher.exe)
Plik konfiguracyjny: UFM.ini


Interfejs

...


Funkcjonalność

...


UFM POWERUFM Power
Autor: Paweł Porwisz
Licencja: Freeware
Prawa autorskie: Copyright © 2016 - 2022 Paweł Porwisz
Nazwa aplikacji: UFM Power (Power.exe)
Plik konfiguracyjny: UFM.ini


Interfejs

...


Funkcjonalność

...


UFM FOLDERIDUFM FolderID
Autor: Paweł Porwisz
Licencja: Freeware
Prawa autorskie: Copyright © 2016 - 2022 Paweł Porwisz
Nazwa aplikacji: UFM FolderID (FolderID.exe)
Plik konfiguracyjny: UFM.ini


Interfejs

...


Funkcjonalność

...


UFM PIN TOOLUFM Pin Tool
Autor: Paweł Porwisz
Licencja: Freeware
Prawa autorskie: Copyright © 2016 - 2022 Paweł Porwisz
Nazwa aplikacji: UFM Pin Tool (PinTool.exe)
Plik konfiguracyjny: -


Interfejs

...


Funkcjonalność

...