NARZĘDZIA KOMPILACJI

Wygenerowanie finalnego instalatora pakietu Ultimate File Manager oraz wszystkich innych niezbędnych komponentów pakietu UFM jest efektem działania wielu narzędzi pomocniczych, które wspomagają tworzenie finalnego produktu. Narzędzia te zostały stworzone specjalnie do tego, aby ułatwić oraz zautomatyzować proces kompilacji. Zaliczyć do nich można poniżej wymienione narzędzia (nie są one dystrybuowane do końcowego użytkownika).

UFM INSTALL MANAGERUFM Install Manager
Autor: Paweł Porwisz
Licencja: Freeware
Prawa autorskie: Copyright © 2016 - 2023 Paweł Porwisz
Nazwa programu: UFM Install Manager (InstallManager.exe)
Plik konfiguracyjny: InstallManager.ini


Opis programu

...


Interfejs

...


Funkcjonalność

...