APLIKACJE UFM

Siłą pakietu Ultimate File Manager jest odpowiednio skonfigurowany menedżer plików, który wzbogacony jest o najlepsze wtyczki rozszerzające jego funkcjonalność oraz o starannie dobrane zewnętrzne programy. Ultimate File Manager składa się z wielu wzajemnie współpracujących komponentów. Sercem projektu jest menedżer plików Total Commander lub jego darmowy odpowiednik Multi Commander. Uzupełnieniem ich pracy są specjalne aplikacje, które zapewniają prawidłowe działanie całego pakietu. Każda z nich przeznaczona jest do konkretnego zastosowania, wykonując ściśle określone zadania. Ten dokument opisuje aplikację UFM NewDir.

UFM NEWDIRUFM NewDir
Autor: Paweł Porwisz
Licencja: Freeware
Prawa autorskie: Copyright © 2016 - 2023 Paweł Porwisz
Nazwa programu: UFM NewDir (NewDir.exe)
Plik konfiguracyjny: NewDir.ini

Opis programu

Program UFM NewDir (NewDir.exe) jest programem, który pozwala na utworzenie plików lub katalogów w menedżerze plików Total Commander (zastępując wbudowany mechanizm). Program działa w trzech trybach - Plik (tworzenie plików), Katalog (tworzenie katalogów) oraz Lista (zaawansowane tworzenie wielu plików i katalogów wg predefiniowanych list). Aby utworzyć plik lub katalog w panelu źródłowym wciśnij klawisz F7 (SHIFT+F4 dla plików), zaś aby utworzyć je w panelu docelowym, wciśnij kombinację klawiszy SHIFT+F7.


Interfejs

...


Funkcjonalność

...


INNE APLIKACJE

Możesz również dowiedzieć się więcej o pozostałych aplikacjach pakietu UFM. Są one wszystkie wymienione poniżej.