SKRÓTY KLAWIATUROWE

Ultimate File Manager (UFM) jest zaawansowanym menedżerem plików rozprowadzanym ze starannie dobranymi i skonfigurowanymi darmowymi aplikacjami. Celem projektu UFM jest stworzenie najlepszego środowiska do uruchamiania swoich ulubionych aplikacji z jednego miejsca. Główną aplikacją jest dobrze znany i ceniony menedżer plików Total Commander (shareware) lub jego darmowy odpowiednik Multi Commander. UFM pozwala na zarządzanie wszystkimi plikami i aplikacjami w najlepszy i najprostszy sposób. To odpowiednio skonfigurowane, łatwe w użyciu i potężne środowisko daje najlepsze wrażenia, cokolwiek chcesz zrobić!

Domyślne skróty klawiaturowe menedżera plików Total Commander


Skrót Działanie
F1 Pomoc
F2 Odśwież panel źródłowy
F3 Podgląd plików
F4 Edytuj pliki
F5 Kopiuj pliki
F6 Zmień nazwę lub przenieś pliki
F7 Utwórz katalog
F8 lub DEL Usuwa pliki do kosza /usuwa bezpośrednio - w zależności od konfiguracji
F9 Aktywuje menu nad panelem źródłowym (lewym lub prawym)
F10 Aktywuje menu nad lewym panelem lub dezaktywuje menu
ALT+F1 Zmienia lewy napęd
ALT+F2 Zmienia prawy napęd
ALT+F3 Używa alternatywnej (zewnętrznej lub wewnętrznej) przeglądarki
ALT+SHIFT+F3 Uruchamia przeglądarkę i ładuje plik korzystając z wbudowanej przeglądarki (bez obsługi wtyczek lub multimediów)
ALT+F4 Kończy działanie programu | Minimalizuje okno (jeśli opcja MinimizeOnClose w pliku konfiguracyjnym wincmd.ini (TC.ini) jest włączona)
ALT+F5 Kompresuje pliki
ALT+SHIFT+F5 Przenosi do archiwum
ALT+F6 Rozpakowuje określone pliki z archiwum pod kursorem, lub wybrane archiwa (Alt+F9 w Windows 95)
ALT+F7 Znajdź
ALT+SHIFT+F7 Znajdź w osobnym procesie
ALT+F8 Otwiera listę historii wiersza poleceń
ALT+F9 Tak samo jak ALT+F6 (ALT+F6 nie działa w Windows 95)
ALT+SHIFT+F9 Testuje archiwa
ALT+F10 Otwiera okno dialogowe z bieżącym drzewem katalogów
ALT+F11 Otwiera lewy pasek aktualnego katalogu (pasek nadrzędny)
ALT+F12 Otwiera prawy pasek aktualnego katalogu (pasek nadrzędny)
ALT+SHIFT+F11 Aktywuje pasek przycisku, aby móc uzywać klawiatury
SHIFT+F1 Menu niestandardowego widoku kolumn
SHIFT+F2 Porównuje listy plików
SHIFT+F3 Wyświetla tylko plik pod kursorem, gdy wybrano wiele plików
SHIFT+F4 Tworzy nowy plik tekstowy i wczytuje do edytora
SHIFT+F5 Kopiuje pliki (ze zmianą nazwy) w tym samym katalogu
SHIFT+CTRL+F5 Tworzy skróty wybranych plików
SHIFT+F6 Zmienia nazwę plików w tym samym katalogu
SHIFT+F7 Tworzy katalog w docelowym folderze, używając domyślnej nazwy pliku pod kursorem
SHIFT+F8/DEL Usuwa bezpośrednio / usuwa do kosza - w zależności od konfiguracji
SHIFT+F10 Pokazuje menu kontekstowe
SHIFT+ESC Minimalizuje program Total Commander do paska zadań
ALT+Strzałka w lewo/Strzałka w prawo Przechodzi do poprzedniego/następnego katalogu z już odwiedzonych katalogów
ALT+Strzałka w dół Otwiera listę historii odwiedzonych katalogów (takich jak lista historii w przeglądarce WWW)
NUM + Rozszerza wybór (konfigurowalne: tylko pliki lub pliki i foldery)
NUM - Zmniejsza wybór
NUM * Odwraca zaznaczenie (również z Shift)
NUM / Przywraca zaznaczenie
SHIFT+NUM + Podobnie jak NUM +, ale pliki i foldery, jeżeli NUM + zaznacza tylko pliki (i odwrotnie)
SHIFT+NUM - Zawsze usuwa zaznaczenie tylko z plików (Num - z plików i folderów)
SHIFT+NUM * Podobnie jak NUM *, ale pliki i foldery, jeżeli NUM * odwraca zaznaczenie tylko plików (i odwrotnie)
CTRL+NUM + Zaznacza wszystko (konfigurowalne: tylko pliki lub pliki i foldery)
CTRL+SHIFT+NUM + Zaznacza wszystko (pliki i foldery, jeżeli CTRL+NUM + wybiera tylko pliki)
CTRL+NUM - Odznacza wszystko (zawsze pliki i foldery)
CTRL+SHIFT+NUM - Odznacza wszystko (zawsze pliki, nie foldery)
ALT+NUM + Zaznacza wszystkie pliki o takim samym rozszerzeniu
ALT+NUM - Usuwa zaznaczenie plików o takim samym rozszerzeniu
CTRL+PgUp lub Backspace Zmienia na katalog nadrzędny (cd ..)
CTRL+< Przełącza do katalogu głównego (większość klawiatur europejskich)
CTRL+\ Przełącza do katalogu głównego (klawiatura US)
CTRL+PgDn Otwiera katalog/archiwum (również samorozpakowujące archiwa .EXE)
CTRL+Strzałka w lewo/Strzałka w prawo Otwiera katalog/archiwum i wyświetla go w oknie docelowym. Jeżeli kursor nie znajduje się na nazwie katalogu lub drugi panel jest aktywny, wówczas wyświetlany jest aktualny katalog.
CTRL+F1 Wyświetla „krótkie” pliki (tylko nazwy plików)
CTRL+SHIFT+F1 Widok miniatur (podgląd zdjęć)
CTRL+F2 Wyświetla „pełne” pliki (wszystkie dane plików)
CTRL+SHIFT+F2 Wyświetla komentarze (nowe komentarze są tworzone za pomocą Ctrl+Z)
CTRL+F3 Sortuje według nazwy
CTRL+F4 Sortuje według rozszerzenia
CTRL+F5 Sortuje według daty/godziny
CTRL+F6 Sortuje według rozmiaru
CTRL+F7 Niesortowane
CTRL+F8 Wyświetla drzewo katalogu
CTRL+SHIFT+F8 Przełącza pomiędzy odrębnymi stanami drzewa katalogów: jedno drzewo, dwa drzewa, wyłącz
CTRL+F9 Drukuje plik pod kursorem za pomocą skojarzonego programu
CTRL+F10 Pokazuje wszystkie pliki
CTRL+F11 Pokazuje tylko programy
CTRL+F12 Pokazuje pliki zdefiniowane przez użytkownika
TAB Przełącza między lewą i prawą listą plików
SHIFT+TAB Przełącza między aktualną listą plików i oddzielnym drzewem (jeżeli włączone)
Letter Przekierowuje do wiersza poleceń, kursor przechodzi do wiersza poleceń
INSERT Zaznacza plik lub katalog.
SPACE Zaznacza plik lub katalog (jak INSERT). Jeżeli PRZESTRZEŃ jest używana w niezaznaczonym katalogu pod kursorem, zawartość tego katalogu będzie zliczana i rozmiar będzie pokazany w „pełnym” widoku, zamiast ciągu < DIR> . Można to wyłączyć za pośrednictwem „Konfiguracja” - „Opcje” - „Działania” - „Wybór z przestrzeni”.
ENTER Zmienia katalog / uruchamia program / uruchamia skojarzony program / wykonuje wiersz poleceń, jeżeli nie jest pusty. Jeżeli katalog źródłowy pokazuje zawartość archiwum, jest podawane więcej informacji o spakowanym pliku.
SHIFT+ENTER 1. Uruchamia wiersz poleceń / program pod kursorem za pomocą powłoki systemu Windows i pozostawia okno programu otwarte. Działa tylko jeżeli NOCLOSE.EXE znajduje się w katalogu Total Commandera!
2. Z plików ZIP: używa alternatywnego wyboru takiego (jak wybrany w konfiguracji Pakera): (Traktuj archiwa jak katalogi <-> dołącz skojarzony program, np. winzip lub quinzip)
3. Lista ostatnio używanych katalogów (historia, Ctrl+D), otwórz katalog w nowej zakładce.
ALT+SHIFT+ENTER Zlicza zawartość wszystkich katalogów w aktualnym katalogu. Rozmiary katalogów są następnie pokazane w „pełnym” widoku, zamiast łańcucha < DIR> . Przerwij przytrzymując klawisz ESC.
ALT+ENTER Pokaż arkusz właściwości.
CTRL+A Zaznacz wszystko
CTRL+B Gałąź katalogu: Pokazuje zawartość aktualnego katalogu i wszystkich podkatalogów na jednej liście
CTRL+SHIFT+B Zaznaczona gałąź katalogu: Pokazuje zaznaczone pliki oraz wszystkie zaznaczone podkatalogi
CTRL+C Kopiuje pliki do schowka
CTRL+D Otwiera preferowaną listę katalogów („zakładki”)
CTRL+F Łączy z serwerem FTP
CTRL+SHIFT+F Rozłącza z serwerem FTP, połączeniem przez port oraz niektórymi wtyczkami systemu plików
CTRL+I Przełącza do katalogu docelowego
CTRL+L Oblicza zajmowaną przestrzeń (zaznaczonych plików)
CTRL+M Narzędzie wielokrotnej zmiany nazwy
CTRL+SHIFT+M Zmienia tryb przesyłania FTP
CTRL+N Nowe połączenie FTP (wprowadź URL lub adres hosta)
CTRL+P Kopiuje aktualną ścieżkę do wiersza poleceń
CTRL+Q Panel szybkiego podglądu zamiast okna pliku
CTRL+SHIFT+Q Oddzielne okno Szybki podgląd (jak Wbudowana Przeglądarka, ale aktualizacja z ruchem kursora)
CTRL+R Odświeżanie katalogu źródłowego
CTRL+S Otwiera okno szybkiego filtrowania i włącza filtr (wyłącza za pomocą ESC lub CTRL+F10)
CTRL+SHIFT+S Otwiera okno szybkiego filtrowania i ponownie włącza ostatnio używany filtr
CTRL+T Otwiera i aktywuje nową zakładkę folderu
CTRL+SHIFT+T Otwiera nową zakładkę folderu (nie aktywuje jej)
CTRL+U Zamienia katalogi
CTRL+SHIFT+U Zamienia katalogi oraz zakładki
CTRL+V Wkleja ze schowka do aktualnego katalogu
CTRL+W Zamyka aktualnie aktywną zakładkę
CTRL+SHIFT+W Zamyka wszystkie otwarte zakładki
CTRL+X Wycina pliki do schowka
CTRL+Z Edytuje komentarz pliku
CTRL+UP Otwiera katalog pod kursorem w nowej zakładce
CTRL+SHIFT+UP Otwiera katalog pod kursorem w innym oknie (nowa zakładka)
CTRL+TAB Przechodzi do następnej zakładki
CTRL+SHIFT+TAB Przechodzi do poprzedniej zakładki
ALTGR+Litera(y) lub CTRL+ALT+Litera(y) Szybkie wyszukiwanie w nazwie pliku (począwszy od określonych liter) w bieżącym katalogu (klawisze pomocnicze Ctrl+X, Ctrl+C, Ctrl+V oraz Ctrl+A; użyj Ctrl+S dla wł/wył filtra wyszukiwania)

Domyślne skróty klawiaturowe menedżera plików Multi Commander (Styl Commander'a)

To są globalne skróty klawiaturowe, które działają w ten sam sposób niezależnie od rozszerzenia, którego używasz.


Skrót Działanie (Podstawowe skróty)
Alt + Strzałka w lewo Wstecz
Alt + Strzałka w prawo Dalej
Alt + Strzałka w dół Pokaż historię
Ctrl + W Zakładka - Zamknij zakładkę
Ctrl + T Zakładka - Zduplikuj zakładkę
F3 Plik - Podgląd pliku
F4 Plik - Edytuj plik
Shift+F4 Plik - Edytuj nowy plik
F5 Plik - Kopiuj
Shift + F5 Plik - Kopiuj (Quick) (Kopiuj do tej samej lokalizacji)
F6 Plik - Przenieś
F8, Delete Plik - Usuń
Alt + F5 Plik - Spakuj pliki
Alt + F6 Plik - Rozpakuj pliki
Ctrl + X Edycja - Wytnij
Ctrl + C Edycja - Kopiuj
Ctrl + V Edycja - Wklej
Ctrl + F11 Podgląd - Pełna szerokość
Ctrl + L Podgląd - Panel dziennika
Ctrl + M Podgląd - Pasek Menu
Ctrl + B Podgląd - Pasek przycisków
F2 Podgląd - Odśwież


Globalne skróty klawiaturowe menedżera plików działają również wtedy, gdy aktywnym oknem jest inne rozszerzenie, które je obsługuje.


Skrót Działanie (Skróty menedżera plików)
Shift + Alt + Return Narzędzia plikowe - Oblicz rozmiar folderu
F7 Narzędzia plikowe - Utwórz folder
Shift + F6 Narzędzia plikowe - Zmień nazwę
Ctrl + P Wyślij do schowka - Nazwa i ścieżka dostępu do pliku/folderu
Ctrl + Shift + P Wyślij do schowka - Nazwa pliku/folderu
Shift + Alt + P Wyślij do schowka - Ścieżka dostępu do pliku/folderu
Num + Zaznacz używając filtra
Num - Odznacz używając filtra
Ctrl + A Zaznacz wszystko
Ctrl + D Odznacz wszystko
Num * Odwróć zaznaczenie
Ctrl + Num+ Zaznacz wszystko o tym samym rozszerzeniu
Ctrl + Num- Odznacz wszystko o tym samym rozszerzeniu
Alt + Num+ Zaznacz wszystko o tej same nazwie
Alt + Num- Odznacz wszystko o tej same nazwie
Ctrl + F10 Porównaj element Źródłowy z Docelowym, Zaznacz Brakujące/Najnowsze


Specyficzne skróty klawiaturowe menedżera plików dostępne są tylko wtedy, gdy aktywnym oknem jest widok menedżera plików.


Skrót Działanie (Skróty menedżera plików)
Alt + F1 Pokaż pole wyboru napędu (Lewa strona)
Alt + F2 Pokaż pole wyboru napędu (Prawa strona)
Ctrl + F Ustaw filtr widoku
Alt + F7 Rozpocznij wyszukiwanie od bieżącej ścieżki dostępu
Ctrl + E Edytuj ścieżkę dostępu
Ctrl + 1 Przejdź do Szybkiej ścieżki dostępu #1
Ctrl + 2 Przejdź do Szybkiej ścieżki dostępu #2
Ctrl + 3 Przejdź do Szybkiej ścieżki dostępu #3
Ctrl + 4 Przejdź do Szybkiej ścieżki dostępu #4
Ctrl + 5 Przejdź do Szybkiej ścieżki dostępu #5
Ctrl + 6 Przejdź do Szybkiej ścieżki dostępu #6
Ctrl + 7 Przejdź do Szybkiej ścieżki dostępu #7
Ctrl + 8 Przejdź do Szybkiej ścieżki dostępu #8
Ctrl + 9 Przejdź do Szybkiej ścieżki dostępu #9
Ctrl + 10 Przejdź do Szybkiej ścieżki dostępu #10
Ctrl + Strzałka w lewo Synchronizuj ścieżkę w Lewo
Ctrl + Strzałka w prawo Synchronizuj ścieżkę w Prawo
Shift + F2 Wymuś odświeżenie (oraz wyczyszczenie pamięci podręcznej)
Back Przejdź do folderu nadrzędnego (Przejdź do góry)
Ctrl + Back Przejdź do katalogu głównego urządzenia
Ctrl + . Przejdź do ścieżki dostępu docelowego widoku
Alt + Return Pokaż właściwości pliku


Skrót Działanie (Wyszukiwanie pliku)
Ctrl + F Pokaż / Ukryj okno Wyszukiwania
Ctrl + S Zapisz Wyszukiwanie
Ctrl + O Załaduj Wyszukiwanie
Ctrl + Return Uruchom Wyszukiwanie
Ctrl + P Wstrzymaj Wyszukiwanie


Domyślne skróty klawiaturowe menedżera plików Multi Commander (styl Eksploratora Plików)

To są globalne skróty klawiaturowe, które działają w ten sam sposób niezależnie od rozszerzenia, którego używasz.


Skrót Działanie (Podstawowe skróty)
Alt + Strzałka w lewo Wstecz
Alt + Strzałka w prawo Dalej
Alt + Strzałka w dół Pokaż historię
Ctrl + W Zakładka - Zamknij zakładkę
Ctrl + T Zakładka - Zduplikuj zakładkę
F1 Plik - Podgląd pliku
F9 Plik - Edytuj plik
F4 Plik - Kopiuj
Shift + F5 Plik - Kopiuj (Quick)
F6 Plik - Przenieś
F8, Delete Plik - Usuń
Alt + F5 Plik - Spakuj pliki
Alt + F6 Plik - Rozpakuj pliki
Ctrl + X Edycja - Wytnij
Ctrl + C Edycja - Kopiuj
+ V Edycja - Wklej
Ctrl + F11 Podgląd - Pełna szerokość
Ctrl + L Podgląd - Panel dziennika
Ctrl + B Podgląd - Pasek przycisków
F5 Podgląd - Odśwież


Globalne skróty klawiaturowe menedżera plików działają również wtedy, gdy aktywnym oknem jest inne rozszerzenie, które je obsługuje.


Skrót Działanie (Menedżer Plików)
Shift + Alt + Return Narzędzia plikowe - Oblicz rozmiar folderu
F7 Narzędzia plikowe - Utwórz folder
F2 Narzędzia plikowe - Zmień nazwę
Ctrl + P Wyślij do schowka - Nazwa i ścieżka dostępu do pliku/folderu
Ctrl + Shift + P Wyślij do schowka - Nazwa pliku/folderu
Shift + Alt + P Wyślij do schowka - Ścieżka dostępu do pliku/folderu
Num + Zaznacz używając filtra
Num - Odznacz używając filtra
Ctrl + A Zaznacz wszystko
Ctrl + D Odznacz wszystko
Num * Odwróć zaznaczenie
Ctrl + Num+ Zaznacz wszystko o tym samym rozszerzeniu
Ctrl + Num- Odznacz wszystko o tym samym rozszerzeniu
Alt + Num+ Zaznacz wszystko o tej same nazwie
Alt + Num- Odznacz wszystko o tej same nazwie
Ctrl + F10 Porównaj element Źródłowy z Docelowym, Zaznacz Brakujące/Najnowsze


Specyficzne skróty klawiaturowe menedżera plików dostępne są tylko wtedy, gdy aktywnym oknem jest widok menedżera plików.


Skrót Działanie (Menedżer Plików)
Alt + F1 Pokaż pole wyboru napędu (Lewa strona)
Alt + F2 Pokaż pole wyboru napędu (Prawa strona)
Ctrl + F Ustaw filtr widoku
Alt + F7 Rozpocznij wyszukiwanie od bieżącej ścieżki dostępu
Ctrl + E Edytuj ścieżkę dostępu
Ctrl + 1 Przejdź do Szybkiej ścieżki dostępu #1
Ctrl + 2 Przejdź do Szybkiej ścieżki dostępu #2
Ctrl + 3 Przejdź do Szybkiej ścieżki dostępu #3
Ctrl + 4 Przejdź do Szybkiej ścieżki dostępu #4
Ctrl + 5 Przejdź do Szybkiej ścieżki dostępu #5
Ctrl + 6 Przejdź do Szybkiej ścieżki dostępu #6
Ctrl + 7 Przejdź do Szybkiej ścieżki dostępu #7
Ctrl + 8 Przejdź do Szybkiej ścieżki dostępu #8
Ctrl + 9 Przejdź do Szybkiej ścieżki dostępu #9
Ctrl + 10 Przejdź do Szybkiej ścieżki dostępu #10
Ctrl + Strzałka w lewo Synchronizuj ścieżkę w Lewo
Ctrl + Strzałka w prawo Synchronizuj ścieżkę w Prawo
Shift + F5 Wymuś odświeżenie (oraz wyczyszczenie pamięci podręcznej)
Back Przejdź do folderu nadrzędnego (Przejdź do góry)
Ctrl + Back Przejdź do katalogu głównego urządzenia
Ctrl + . Przejdź do ścieżki dostępu docelowego widoku
Alt + Return Pokaż właściwości pliku


Skrót Działanie (Wyszukiwanie pliku)
Ctrl + F Pokaż / Ukryj okno Wyszukiwania
Ctrl + S Zapisz Wyszukiwanie
Ctrl + O Załaduj Wyszukiwanie
Ctrl + Return Uruchom Wyszukiwanie
Ctrl + P Wstrzymaj Wyszukiwanie