INSTALACJA PAKIETU JĘZYKOWEGO


Dokument ten przedstawia sposób instalacji rozszerzonego polskiego pakietu językowego dla Winampa. Wchodzący w jego skład polski plik językowy (Winamp-pl-pl.wlz) ma status oficjalnego pakietu językowego Winampa. Przedstawiany tutaj instalator, oprócz wspomnianego pliku językowego, zawiera również kilka dodatków, które w mojej opinii ułatwiają obsługę programu.

Instalator polskiego pakietu językowego dla ostatniego wydania Winampa (5.6.6.3516) został stworzony w NSIS oraz Delphi CE. Instalacja pakietu językowego jest prosta i intuicyjna. Składa się z kilku kroków, które zostały poniżej opisane.


1. Strona powitalna

Pierwszą stroną instalatora jest strona powitalna. Ma ona charakter informacyjny. Dowiemy się tutaj co jest przedmiotem instalacji. Przejście do kolejnej strony zatwierdzamy klikając przycisk "Dalej" (przycisk "Anuluj" przerywa instalację, o czym już nie będę wspominał).2. Umowa licencyjna

Następną stroną instalatora jest strona, na której przedstawione są warunki licencyjne. Tekst licencji zawiera informacje o rodzaju instalowanego oprogramowania, krótki opis instalacji, warunki licencji oraz informacje kontaktowe. Zaleca się uważnie przeczytać ten tekst. Po zapoznaniu się z jego warunkami przechodzimy dalej, klikając przycisk "Zgadzam się" lub kończymy instalację, jeśli warunki licencji nie odpowiadają nam.3. Wybór komponentów

Następna strona to strona, na której użytkownik może wybrać komponenty do zainstalowania. Oprócz oficjalnego polskiego pakietu językowego możemy zainstalować kilka dodatków, opisanych poniżej. Każdy z komponentów znajdujących się na liście posiada krótki opis zawierający nazwę oraz informację o prawach autorskich wraz z ikonką reprezentującą dodatek (opis wyświetlany jest w specjalnym polu i pojawia się po najechaniu kursorem myszy nad obszarem danego elementu). Aby ułatwić wybór, dostępne są również predefiniowane typy instalacji: Pełna, Minimalna oraz Użytkownika.
• Oficjalny polski pakiet językowy

Pakiet językowy mojego autorstwa ma status oficjalnego polskiego pakietu językowego dla Winampa (został przygotowany w porozumieniu z właścicielem Winampa - AOL). Oznacza to, że jest on częścią oficjalnej dystrybucji Winampa i rozprowadzany jest wraz z różnymi wersjami jego instalatorów. Pakiet językowy zawiera zbiór plików językowych, które lokalizują program na język polski. Wszystkie wymagane pliki (pliki językowe, obrazki, pliki tekstowe) zawarte są w pliku o rozszerzeniu WLZ. Plik ten znajduje się w katalogu plików językowych Winampa, w głównym katalogu (\Winamp\Lang\Winamp-pl-pl.wlz).

Istnieje również możliwość używania plików językowych, które nie wchodzą w skład pliku WLZ. Wystarczy taki plik skopiować do podkatalogu katalogu plików językowych, przy czym nazwa katalogu jest identyfikatorem języka, np: "\Winamp\Lang\pl-pl\".• Pomoc Winampa w polskiej wersji językowej

Funkcję tę realizuje wtyczka gen_pl.dll. Została ona napisana specjalnie po to, aby umożliwić szybkie uruchomienie systemu pomocy Winampa w polskiej wersji językowej. System pomocy jest zgodny z Winampem w wersji 5.6.6.3516.

System pomocy można wywołać na dwa sposoby. Pierwszym jest wciśnięcie klawisza F10, drugim zaś skorzystanie z menu kontekstowego (dostęp do oryginalnego systemu pomocy Winampa w wersji angielskiej zapewnia wciśnięcie klawisza F1 lub wybranie odpowiedniej opcji z menu kontekstowego).

Poniższy obrazek przedstawia menu kontekstowe Winampa (dostępne po kliknięciu prawym klawiszem myszy w obszarze np. głównego okna Winampa) wraz z nową opcją "Winamp-Pomoc (PL) F10" oraz okno informacji o wtyczce.Wtyczka napisana została w środowisku Visual Studio (jej pierwsza wersja, została stworzona w Delphi). W tym miejscu dziękuję DrO za wielką pomoc w jej aktualizacji (de facto za przepisanie jej kodu od nowa :P). Dzięki!• Polska wersja skórki klasycznej

Skórka klasyczna w polskiej wersji językowej jest zbiorem obrazków, które polonizują interfejs. Przeznaczona dla wszystkich miłośników klasycznego wyglądu Winampa.

• Pliki językowe dodatkowych wtyczek

Rozszerzona wersja polskiego pakietu językowego zawiera również wiele dodatkowych plików językowych, które lokalizują zewnętrzne wtyczki, które warto zainstalować. Większość z prezentowanych wtyczek są autorstwa użytkownika Darren Owen aka DrO. Stworzył on mnóstwo świetnych wtyczek dla Winampa, które doskonale uzupełniają funkcjonalność programu. Każda z wtyczek jest opisana. Dostępne są informacje o autorze, prawach autorskich oraz działaniu i przeznaczeniu danej wtyczki. Każdą z wtyczek można pobrać, dzięki odpowiedniemu łączu, które prowadzi na stronę autora.

Oprócz plików językowych lokalizujących zewnętrzne wtyczki rozszerzona wersja polskiego pakietu językowego zawiera również pliki językowe specjalnych wtyczek. Dodatkowe pliki językowe zostaną zainstalowane tylko wtedy, gdy zainstalowane są już odpowiadające im wtyczki dla Winampa. Po wybraniu składników, klikamy przycisk "Dalej".


4. Wybór katalogu docelowego

Kolejna strona instalatora jest stroną, na której możemy określić ścieżkę dostępu do katalogu, w którym zainstalowany jest Winamp. Kreator instalacji automatycznie określi domyślną lokalizację Winampa (poprzez odczyt informacji z rejestru systemowego Windows). Może się jednak zdarzyć, że informacje te nie będą dostępne. Wtedy należy ręcznie dokonać wyboru katalogu, używając przycisku "Przeglądaj...". Jego kliknięcie wyświetli okno dialogowe ze strukturą katalogów, skąd wybieramy katalog Winampa (domyślnie w systemach 32 bitowych, Winamp instalowany jest w lokalizacji: "C:\Program Files\Winamp\" lub "C:\Program Files (x86)\Winamp\" w systemach 64 bitowych). Strona wyboru katalogu docelowego przedstawia podstawowe informacje o instalacji Winampa oraz informacje o wymaganej i dostępnej przestrzeni na dysku twardym. Wybór katalogu instalacji akceptujemy klikając przycisk "Dalej".5. Instalacja

Kolejna strona instalatora jest stroną, która prezentuje postęp instalacji. Dziennik instalacji zawiera podstawowe informacje o instalowanych komponentach.Po skopiowaniu wybranych elementów instalacja kończy się. Aby kontynuować, klikamy przycisk "Dalej".


6. Wsparcie

Kolejna strona instalatora jest stroną, która pozwala na wsparcie finansowe projektu. Tworzenie i rozwijanie projektu Winamp PL wymaga mnóstwo czasu, cierpliwości oraz pewnych nakładów finansowych. Możesz wspomóc rozwój projektu i uczynić go lepszym. Jeśli chcesz, możesz dokonać darowizny w dowolnej kwocie na podane konto lub przy użyciu płatności PayPal. Każde, nawet najdrobniejsze wsparcie, ma sens i bardzo motywuje do dalszej pracy!Aby kontynuować, klikamy przycisk "Dalej" (dostępny po 10 sekundach).


7. Strona końcowa

Na koniec wyświetlana jest strona, która informuje o pomyślnym zakończeniu instalacji. Umożliwia ona również wykonanie kilku akcji po zamknięciu instalatora. Przede wszystkim można uruchomić Winampa z domyślnym polskim pakietem językowym. Możesz również ustawić skórkę klasyczną jako domyślna skórka Winampa oraz możesz odwiedzić stronę internetową projektu Winamp PL.Kliknięcie przycisku "Zakończ" zamyka kreatora instalacji. To wszystko! Można cieszyć się Winampem w polskiej wersji językowej :)