DROGI UŻYTKOWNIKU! JEŚLI NIE JEST CI OBOJĘTNY LOS TEJ STRONY I JEJ AUTORA PROSZĘ O WSPARCIE FINANSOWE!
DALSZE FUNKCJONOWANIE TEJ STRONY ZALEŻY TYLKO I WYŁĄCZNIE OD CIEBIE I TWOJEGO WSPARCIA FINANSOWEGO! KAŻDA, NAWET NAJMNIEJSZA WPŁATA MA SENS!

WSZYSTKIE MATERIAŁY I PROJEKTY, KTÓRE UDOSTĘPNIONE SĄ NA MOJEJ STRONIE INTERNETOWEJ SĄ WCIĄŻ DOSTĘPNE BEZPŁATNIE (BEZ NATRĘTNYCH REKLAM I WYSKAKUJĄCYCH OKIENEK).

Wtyczka SysInfo1. WPROWADZENIE

Wtyczka SysInfo dla NSIS dostarcza kilka funkcji, które pozwalają na pobranie podstawowych informacji o komputerze użytkownika. Twórca instalatora (bazującego na NSIS) może skorzystać z podstawowych informacji, dzięki którym może zweryfikować czy system użytkownika końcowego spełnia określone wymagania sprzętowe czy też programowe.

Bieżąca wersja wtyczki pozwala na pobranie informacji dla kilku kategorii. Poniżej znajdziesz wszystkie funkcje obsługiwane przez wtyczkę wraz z opisem i przykładowym zastosowaniem. Więcej informacji o wtyczce SysInfo możesz znaleźć w pliku "SysInfoDemo.nsi", który dołączony jest do pliku archiwum wtyczki.


Wtyczka bazuje na WMI (ang. Windows Management Instrumentation) – zestaw protokołów i rozszerzeń systemu Windows umożliwiających zarządzanie i dostęp do zasobów komputera, takich jak adaptery sieciowe, aktualnie otwarte programy, lista procesów, odczyty z wbudowanych czujników temperatury, odczytów woltomierzy itp.2. SPOSÓB UŻYCIA

Function .onInit

 SysInfo::NazwaFunkcji "PARAMETR1" "PARAMETR2"
   ; Funkcja może przyjmować parametry
   ; Parametry i sposób ich użycia zależą od danej funkcji (czasem są wymagane)

 Pop $0 
     ; Funkcja zwraca pobieraną wartość w zmiennej $0
     ; Funkcja zwraca "error", jeśli wystapi jakiś błąd. Może zwrócić również pusty ciąg znaków

FunctionEnd

2.1 SYSTEM OPERACYJNY

System operacyjny to program, który działa jako interfejs między użytkownikiem komputera a sprzętem komputerowym i kontroluje wykonywanie programów. Zarządza on całym oprogramowaniem i sprzętem komputerowym. Wykonuje podstawowe zadania, takie jak zarządzanie plikami, pamięcią i procesami, obsługa wejścia i wyjścia oraz sterowanie urządzeniami peryferyjnymi, takimi jak napędy dysków i drukarki.

 1. Nazwa Systemu Operacyjnego

 ; Sposób użycia
 ; SysInfo::NazwaFunkcji
    ; Uwagi:
    ; - Funkcja zwraca "error", jeśli wystapi jakiś błąd

 ; Krótki, jednoliniowy, opis obiektu (zawiera również wersję systemu operacyjnego)
 SysInfo::GetOperatingSystem_Caption
 Pop $0
 DetailPrint "  Nazwa Systemu Operacyjnego: $0" ; Microsoft Windows 10 Pro
 2. Producent Systemu Operacyjnego

 ; Sposób użycia
 ; SysInfo::NazwaFunkcji
    ; Uwagi:
    ; - Funkcja zwraca "error", jeśli wystapi jakiś błąd

 ; Nazwa producenta Systemu Operacyjnego. Na systemach opartych na Windows, jest to "Microsoft Corporation"
 SysInfo::GetOperatingSystem_Manufacturer
 Pop $0
 DetailPrint "  Producent Systemu Operacyjnego: $0" ; Microsoft Corporation
 3. Wersja Systemu Operacyjnego

 ; Sposób użycia
 ; SysInfo::NazwaFunkcji
    ; Uwagi:
    ; - Funkcja zwraca "error", jeśli wystapi jakiś błąd

 ; Numer wersji Systemu Operacyjnego
 SysInfo::GetOperatingSystem_Version
 Pop $0
 DetailPrint "  Wersja Systemu Operacyjnego: $0" ; 10.0.19044
 4. Numer kompilacji Systemu Operacyjnego

 ; Sposób użycia
 ; SysInfo::NazwaFunkcji
    ; Uwagi:
    ; - Funkcja zwraca "error", jeśli wystapi jakiś błąd

 ; Numer kompilacji Systemu Operacyjnego
 SysInfo::GetOperatingSystem_BuildNumber
 Pop $0
 DetailPrint "  Numer kompilacji Systemu Operacyjnego: $0" ; 19044
 5. Język Systemu Operacyjnego

 ; Sposób użycia
 ; SysInfo::NazwaFunkcji
    ; Uwagi:
    ; - Funkcja zwraca "error", jeśli wystapi jakiś błąd

 ; Wersja językowa zainstalowanego Systemu Operacyjnego
 SysInfo::GetOperatingSystem_LanguageID
 Pop $0
 DetailPrint "  Język Systemu Operacyjnego: $0" ; 1045
 6. Identyfikator języka Systemu Operacyjnego

 ; Sposób użycia
 ; SysInfo::NazwaFunkcji
    ; Uwagi:
    ; - Funkcja zwraca "error", jeśli wystapi jakiś błąd

 ; Identyfikator języka używany przez system operacyjny (międzynarodowy skrót numeryczny kraju/regionu)
 SysInfo::GetOperatingSystem_Locale
 Pop $0
 DetailPrint "  Identyfikator języka Systemu Operacyjnego: $0" ; 0415
 7. Strona Kodowa Systemu Operacyjnego

 ; Sposób użycia
 ; SysInfo::NazwaFunkcji
    ; Uwagi:
    ; - Funkcja zwraca "error", jeśli wystapi jakiś błąd

 ; Wartość strony kodowej Systemu Operacyjnego (zawiera tabelę znaków używaną do tłumaczenia ciągów dla różnych języków)
 SysInfo::GetOperatingSystem_CodeSet
 Pop $0
 DetailPrint "  Strona Kodowa Systemu Operacyjnego: $0" ; 1250
 8. Kod kraju Systemu Operacyjnego

 ; Sposób użycia
 ; SysInfo::NazwaFunkcji
    ; Uwagi:
    ; - Funkcja zwraca "error", jeśli wystapi jakiś błąd

 ; Kod kraju/regionu używanego przez system operacyjny. Wartości są oparte na prefiksach międzynarodowych numerów telefonów
 SysInfo::GetOperatingSystem_CountryCode
 Pop $0
 DetailPrint "  Kod kraju Systemu Operacyjnego: $0" ; 48
 9. Numer Edycji Systemu Operacyjnego

 ; Sposób użycia
 ; SysInfo::NazwaFunkcji
    ; Uwagi:
    ; - Funkcja zwraca "error", jeśli wystapi jakiś błąd

 ; Numer Edycji Systemu Operacyjnego
 SysInfo::GetOperatingSystem_EditionID
 Pop $0
 DetailPrint "  Numer Edycji Systemu Operacyjnego: $0" ; Professional
 10. Wyświetlana wersja Systemu Operacyjnego

 ; Sposób użycia
 ; SysInfo::NazwaFunkcji
    ; Uwagi:
    ; - Funkcja zwraca "error", jeśli wystapi jakiś błąd

 ; Wyświetlana wersja Systemu Operacyjnego
 SysInfo::GetOperatingSystem_DisplayVersion
 Pop $0
 DetailPrint "  Wyświetlana wersja Systemu Operacyjnego: $0" ; 21H2
 11. Numer UBR (Update Build Revision) Systemu Operacyjnego

 ; Sposób użycia
 ; SysInfo::NazwaFunkcji
    ; Uwagi:
    ; - Funkcja zwraca "error", jeśli wystapi jakiś błąd

 ; Numer UBR (Update Build Revision) Systemu Operacyjnego
 SysInfo::GetOperatingSystem_UBR
 Pop $0
 DetailPrint "  Numer UBR (Update Build Revision) Systemu Operacyjnego: $0" ; 2130
 12. Numer wydania Systemu Operacyjnego

 ; Sposób użycia
 ; SysInfo::NazwaFunkcji
    ; Uwagi:
    ; - Funkcja zwraca "error", jeśli wystapi jakiś błąd

 ; Numer wydania Systemu Operacyjnego
 SysInfo::GetOperatingSystem_ReleaseID
 Pop $0
 DetailPrint "  Numer wydania Systemu Operacyjnego: $0" ; 2009

2.2 PROCESOR (CPU)

Procesor (CPU) to układ elektroniczny, który wykonuje instrukcje składające się na program komputerowy. CPU wykonuje podstawowe operacje arytmetyczne, logiczne, kontrolne i wejścia/wyjścia określone przez instrukcje w programie. Główne komponenty CPU to jednostka arytmetyczno-logiczna (ALU), rejestry procesora (bardzo szybka pamięć) oraz jednostka sterująca (reguluje przepływ danych wejściowych i wyjściowych).

 1. Nazwa Procesora

 ; Sposób użycia
 ; SysInfo::NazwaFunkcji
    ; Uwagi:
    ; - Funkcja zwraca "error", jeśli wystapi jakiś błąd

 ; Etykieta opisująca nazwę procesora (CPU)
 SysInfo::GetCPU_Name
 Pop $0
 DetailPrint "  Nazwa Procesora: $0" ; Intel(R) Core(TM) i7-4700HQ CPU @ 2.40GHz
 2. Opis procesora

 ; Sposób użycia
 ; SysInfo::NazwaFunkcji
    ; Uwagi:
    ; - Funkcja zwraca "error", jeśli wystapi jakiś błąd

 ; Opis procesora
 SysInfo::GetCPU_Description
 Pop $0
 DetailPrint "  Opis procesora: $0" ; Intel64 Family 6 Model 60 Stepping 3
 3. Rodzina procesora

 ; Sposób użycia
 ; SysInfo::NazwaFunkcji
    ; Uwagi:
    ; - Funkcja zwraca "error", jeśli wystapi jakiś błąd

 ; Typ rodziny procesora
 SysInfo::GetCPU_Family
 Pop $0
 DetailPrint "  Rodzina procesora: $0" ; Intel(R) Core(TM) i7 processor
 4. Producent procesora

 ; Sposób użycia
 ; SysInfo::NazwaFunkcji
    ; Uwagi:
    ; - Funkcja zwraca "error", jeśli wystapi jakiś błąd

 ; Nazwa producenta procesora
 SysInfo::GetCPU_Manufacturer
 Pop $0
 DetailPrint "  Producent procesora: $0" ; GenuineIntel
 5. Liczba rdzeni procesora

 ; Sposób użycia
 ; SysInfo::NazwaFunkcji
    ; Uwagi:
    ; - Funkcja zwraca "error", jeśli wystapi jakiś błąd

 ; Liczba rdzeni dla bieżącej instancji procesora. Rdzeń to fizyczny procesor na układzie scalonym
 SysInfo::GetCPU_NumberOfCores
 Pop $0
 DetailPrint "  Liczba rdzeni procesora: $0" ; 4
 6. Liczba procesorów logicznych procesora

 ; Sposób użycia
 ; SysInfo::NazwaFunkcji
    ; Uwagi:
    ; - Funkcja zwraca "error", jeśli wystapi jakiś błąd

 ; Liczba procesorów logicznych dla bieżącej instancji procesora
 SysInfo::GetCPU_NumberOfLogicalProcessors
 Pop $0
 DetailPrint "  Liczba procesorów logicznych procesora: $0" ; 8
 7. Architektura procesora

 ; Sposób użycia
 ; SysInfo::NazwaFunkcji
    ; Uwagi:
    ; - Funkcja zwraca "error", jeśli wystapi jakiś błąd

 ; Architektura procesora używana przez platformę
 SysInfo::GetCPU_Architecture
 Pop $0
 DetailPrint "  Architektura procesora: $0" ; x64
 8. Maks. szybkość zegara procesora

 ; Sposób użycia
 ; SysInfo::NazwaFunkcji
    ; Uwagi:
    ; - Funkcja zwraca "error", jeśli wystapi jakiś błąd

 ; Maksymalna szybkość procesora w MHz
 SysInfo::GetCPU_ClockSpeed
 Pop $0
 DetailPrint "  Maks. szybkość zegara procesora (MHz): $0" ; 2401
 9. Zegar magistrali procesora

 ; Sposób użycia
 ; SysInfo::NazwaFunkcji
    ; Uwagi:
    ; - Funkcja zwraca "error", jeśli wystapi jakiś błąd

 ; Częstotliwość zegara zewnętrznego, w MHz
 SysInfo::GetCPU_ExtClockSpeed
 Pop $0
 DetailPrint "  Zegar magistrali procesora (MHz): $0" ; 100
 10. Rozmiar pamięci podręcznej L2 procesora

 ; Sposób użycia
 ; SysInfo::NazwaFunkcji
    ; Uwagi:
    ; - Funkcja zwraca "error", jeśli wystapi jakiś błąd

 ; Rozmiar pamięci podręcznej procesora poziomu 2 (szybszy czas dostępu niż pamięć RAM)
 SysInfo::GetCPU_L2CacheSize
 Pop $0
 DetailPrint "  Rozmiar pamięci podręcznej L2 procesora (KiB): $0" ; 1024
 11. Rozmiar pamięci podręcznej L3 procesora

 ; Sposób użycia
 ; SysInfo::NazwaFunkcji
    ; Uwagi:
    ; - Funkcja zwraca "error", jeśli wystapi jakiś błąd

 ; Rozmiar pamięci podręcznej procesora poziomu 3 (szybszy czas dostępu niż pamięć RAM)
 SysInfo::GetCPU_L3CacheSize
 Pop $0
 DetailPrint "  Rozmiar pamięci podręcznej L3 procesora: $0" ; 6144

2.3 PAMIĘĆ (RAM)

Pamięć to urządzenie lub system, który działa z dużą prędkością i jest używany do przechowywania informacji do natychmiastowego wykorzystania w komputerze lub powiązanego sprzętu komputerowego i cyfrowych urządzeń elektronicznych. Oprócz przechowywania otwartych programów, pamięć komputerowa służy jako pamięć podręczna dysku w celu poprawy wydajności zarówno odczytu, jak i zapisu. W razie potrzeby zawartość pamięci komputera może być przeniesiona do pamięci masowej (pamięć wirtualna).

 1. Całkowita pamięć fizyczna

 ; Sposób użycia
 ; SysInfo::NazwaFunkcji "PARAMETR"
    ; PARAMETR = 0 -> Dane w Bajtach (Domyślne) -> 17057247232
    ; PARAMETR = 1 -> Dane sformatowane -> 15,89 GiB
    ; PARAMETR = 2 -> Dane w pełni sformatowane -> 15,89 GiB (17057247232 bytes)
    ; Uwagi:
    ; - Funkcja bez podania parametru zwraca wynik w Bajtach (PARAMETR=0)
    ; - Funkcja zwraca "error", jeśli wystapi jakiś błąd

 ; Całkowita ilość pamięci fizycznej dostępnej dla systemu operacyjnego
 StrCpy $R0 "2" ; PARAM (Dane w pełni sformatowane)
 SysInfo::GetRAM_TotalPhysicalMemory "$R0"
 Pop $0
 DetailPrint "  Całkowita pamięć fizyczna: $0" ; 15,89 GiB (17057247232 bytes)
 2. Dostępna pamięć fizyczna

 ; Sposób użycia
 ; SysInfo::NazwaFunkcji "PARAMETR"
    ; PARAMETR = 0 -> Dane w Bajtach (Domyślne) -> 10136122819
    ; PARAMETR = 1 -> Dane sformatowane -> 9,44 GiB
    ; PARAMETR = 2 -> Dane w pełni sformatowane -> 9,44 GiB (59,40%)
    ; Uwagi:
    ; - Funkcja bez podania parametru zwraca wynik w Bajtach (PARAMETR=0)
    ; - Funkcja zwraca "error", jeśli wystapi jakiś błąd

 ; Liczba pamięci fizycznej aktualnie nieużywanej i dostępnej
 StrCpy $R0 "2" ; PARAM (Dane w pełni sformatowane)
 SysInfo::GetRAM_FreePhysicalMemory "$R0"
 Pop $0
 DetailPrint "  Dostępna pamięć fizyczna: $0" ; 9,44 GiB (59,40%)
 3. Używana pamięć fizyczna

 ; Sposób użycia
 ; SysInfo::NazwaFunkcji "PARAMETR"
    ; PARAMETR = 0 -> Dane w Bajtach (Domyślne) -> 6921124413
    ; PARAMETR = 1 -> Dane sformatowane -> 6,45 GiB
    ; PARAMETR = 2 -> Dane w pełni sformatowane -> 6,45 GiB (40,58%)
    ; Uwagi:
    ; - Funkcja bez podania parametru zwraca wynik w Bajtach (PARAMETR=0)
    ; - Funkcja zwraca "error", jeśli wystapi jakiś błąd

 ; Liczba aktualnie używanej pamięci fizycznej
 StrCpy $R0 "2" ; PARAM (Dane w pełni sformatowane)
 SysInfo::GetRAM_UsedPhysicalMemory "$R0"
 Pop $0
 DetailPrint "  Używana pamięć fizyczna: $0" ; 6,45 GiB (40,58%)
 4. Całkowita pamięć wirtualna

 ; Sposób użycia
 ; SysInfo::NazwaFunkcji "PARAMETR"
    ; PARAMETR = 0 -> Dane w Bajtach (Domyślne) -> 19327352832
    ; PARAMETR = 1 -> Dane sformatowane -> 18,26 GiB
    ; PARAMETR = 2 -> Dane w pełni sformatowane -> 18,26 GiB (19327352832 bytes)
    ; Uwagi:
    ; - Funkcja bez podania parametru zwraca wynik w Bajtach (PARAMETR=0)
    ; - Funkcja zwraca "error", jeśli wystapi jakiś błąd

 ; Ilość pamięci wirtualnej (całkowita ilość pamięci RAM i ilość miejsca na stronicowanie)
 StrCpy $R0 "1" ; PARAM (Dane sformatowane)
 SysInfo::GetRAM_TotalVirtualMemory "$R0"
 Pop $0
 DetailPrint "  Całkowita pamięć wirtualna: $0" ; 18,26 GiB
 5. Dostępna pamięć wirtualna

 ; Sposób użycia
 ; SysInfo::NazwaFunkcji "PARAMETR"
    ; PARAMETR = 0 -> Dane w Bajtach (Domyślne) -> 10737418240
    ; PARAMETR = 1 -> Dane sformatowane -> 10,67 GiB
    ; PARAMETR = 2 -> Dane w pełni sformatowane -> 10,67 GiB (58,43%)
    ; Uwagi:
    ; - Funkcja bez podania parametru zwraca wynik w Bajtach (PARAMETR=0)
    ; - Funkcja zwraca "error", jeśli wystapi jakiś błąd

 ; Liczba pamięci wirtualnej obecnie nieużywanej i dostępnej
 StrCpy $R0 "1" ; PARAM (Dane sformatowane)
 SysInfo::GetRAM_FreeVirtualMemory "$R0"
 Pop $0
 DetailPrint "  Dostępna pamięć wirtualna: $0" ; 10,67 GiB
 6. Używana pamięć wirtualna

 ; Sposób użycia
 ; SysInfo::NazwaFunkcji "PARAMETR"
    ; PARAMETR = 0 -> Dane w Bajtach (Domyślne) -> 7516192768
    ; PARAMETR = 1 -> Dane sformatowane -> 7,59 GiB
    ; PARAMETR = 2 -> Dane w pełni sformatowane -> 7,59 GiB (41,57%)
    ; Uwagi:
    ; - Funkcja bez podania parametru zwraca wynik w Bajtach (PARAMETR=0)
    ; - Funkcja zwraca "error", jeśli wystapi jakiś błąd

 ; Liczba aktualnie używanej pamięci wirtualnej
 StrCpy $R0 "1" ; PARAM (Dane sformatowane)
 SysInfo::GetRAM_UsedVirtualMemory "$R0"
 Pop $0
 DetailPrint "  Używana pamięć wirtualna: $0" ; 7,59 GiB
 7. Całkowita pamięć stronicowania

 ; Sposób użycia
 ; SysInfo::NazwaFunkcji "PARAMETR"
    ; PARAMETR = 0 -> Dane w Bajtach (Domyślne) -> 2550136832
    ; PARAMETR = 1 -> Dane sformatowane -> 2,38 GiB
    ; PARAMETR = 2 -> Dane w pełni sformatowane -> 2,38 GiB (2550136832 bytes)
    ; Uwagi:
    ; - Funkcja bez podania parametru zwraca wynik w Bajtach (PARAMETR=0)
    ; - Funkcja zwraca "error", jeśli wystapi jakiś błąd

 ; Rzeczywista ilość miejsca na dysku przydzielona do użytku z tym plikiem stronicowania
 StrCpy $R0 "0" ; PARAMETR (Dane w Bajtach)
 SysInfo::GetRAM_TotalPageFileMemory "$R0"
 Pop $0
 DetailPrint "  Całkowita pamięć stronicowania: $0" ; 2550136832
 8. Dostępna pamięć stronicowania

 ; Sposób użycia
 ; SysInfo::NazwaFunkcji "PARAMETR"
    ; PARAMETR = 0 -> Dane w Bajtach (Domyślne) -> 2483027968
    ; PARAMETR = 1 -> Dane sformatowane -> 2,3 GiB
    ; PARAMETR = 2 -> Dane w pełni sformatowane -> 2,3 GiB (97,37%)
    ; Uwagi:
    ; - Funkcja bez podania parametru zwraca wynik w Bajtach (PARAMETR=0)
    ; - Funkcja zwraca "error", jeśli wystapi jakiś błąd

 ; Ilość miejsca na dysku aktualnie niewykorzystanego przez plik stronicowania
 StrCpy $R0 "0" ; PARAMETR (Dane w Bajtach)
 SysInfo::GetRAM_FreePageFileMemory "$R0"
 Pop $0
 DetailPrint "  Dostępna pamięć stronicowania: $0" ; 2483027968
 9. Używana pamięć stronicowania

 ; Sposób użycia
 ; SysInfo::NazwaFunkcji "PARAMETR"
    ; PARAMETR = 0 -> Dane w Bajtach (Domyślne) -> 67108864
    ; PARAMETR = 1 -> Dane sformatowane -> 64 MiB
    ; PARAMETR = 2 -> Dane w pełni sformatowane -> 64 MiB (2,63%)
    ; Uwagi:
    ; - Funkcja bez podania parametru zwraca wynik w Bajtach (PARAMETR=0)
    ; - Funkcja zwraca "error", jeśli wystapi jakiś błąd

 ; Ilość miejsca na dysku aktualnie używanego przez plik stronicowania
 StrCpy $R0 "0" ; PARAMETR (Dane w Bajtach)
 SysInfo::GetRAM_UsedPageFileMemory "$R0"
 Pop $0
 DetailPrint "  Używana pamięć stronicowania: $0" ; 67108864
 10. Całkowita zainstalowana pamięć

 ; Sposób użycia
 ; SysInfo::NazwaFunkcji "PARAMETR"
    ; PARAMETR = 0 -> Dane w Bajtach (Domyślne) -> 17179869184
    ; PARAMETR = 1 -> Dane sformatowane -> 16,00 GiB
    ; PARAMETR = 2 -> Dane w pełni sformatowane -> 16,00 GiB (17179869184 bytes)
    ; Uwagi:
    ; - Funkcja bez podania parametru zwraca wynik w Bajtach (PARAMETR=0)
    ; - Funkcja zwraca "error", jeśli wystapi jakiś błąd

 ; Całkowita pojemność pamięci fizycznej
 StrCpy $R0 "0" ; PARAMETR (Dane w Bajtach)
 SysInfo::GetRAM_TotalInstalledMemory "$R0"
 Pop $0
 DetailPrint "  Całkowita zainstalowana pamięć: $0" ; 17179869184
 11. Całkowita zarezerwowana pamięć
 ; Sposób użycia
 ; SysInfo::NazwaFunkcji "PARAMETR"
    ; PARAMETR = 0 -> Dane w Bajtach (Domyślne) -> 122621952
    ; PARAMETR = 1 -> Dane sformatowane -> 116.94 MiB
    ; PARAMETR = 2 -> Dane w pełni sformatowane -> 116.94 MiB (122621952 bytes)
    ; Uwagi:
    ; - Funkcja bez podania parametru zwraca wynik w Bajtach (PARAMETR=0)
    ; - Funkcja zwraca "error", jeśli wystapi jakiś błąd

 ; Całkowita pojemność zarezerwowanej pamięci
 StrCpy $R0 "0" ; PARAMETR (Dane w Bajtach)
 SysInfo::GetRAM_TotalReservedMemory "$R0"
 Pop $0
 DetailPrint "  Całkowita zarezerwowana pamięć: $0" ; 122621952

2.4 URZĄDZENIA MAGAZYNUJĄCE

Urządzenie magazynujące to każdy rodzaj sprzętu komputerowego, który jest używany do przechowywania, przenoszenia lub odczytywania plików i obiektów danych. Urządzenia te mogą utrzymywać i przechowywać informacje zarówno tymczasowo, jak i trwale. Mogą one być wewnętrzne lub zewnętrzne w stosunku do komputera, serwera lub urządzenia komputerowego. Do tego typu urządzeń należą: dysk twardy (SSD, HDD), napęd optyczny, napęd dyskietek (FDD) i urządzenia pamięci masowej USB.

 1. Typ Napędu

 ; Sposób użycia
 ; SysInfo::NazwaFunkcji "PARAMETR"
    ; PARAMETR = x: -> Litera Dysku -> C:
    ; Uwagi:
    ; - Parametr (PARAMETR) jest Wymagany (Litera Dysku)
    ; - Funkcja zwraca "error", jeśli wystapi jakiś błąd

 ; Typ nośnika dysku fizycznego [Unspecified | HDD | SSD | SCM]
 StrCpy $R0 "C:" ; PARAM (Litera Dysku)
 SysInfo::GetStorage_DriveDiskMediaType "$R0"
 Pop $0
 DetailPrint "  Typ Napędu: $0" ; SSD
 2. Nazwa woluminu

 ; Sposób użycia
 ; SysInfo::NazwaFunkcji "PARAMETR"
    ; PARAMETR = x: -> Litera Dysku -> C:
    ; Uwagi:
    ; - Parametr (PARAMETR) jest Wymagany (Litera Dysku)
    ; - Funkcja zwraca "error", jeśli wystapi jakiś błąd

 ; Nazwa woluminu dysku logicznego
 StrCpy $R0 "C:" ; PARAM (Litera Dysku)
 SysInfo::GetStorage_LogicalDiskVolumeName "$R0"
 Pop $0
 DetailPrint "  Nazwa woluminu: $0" ; System
 3. Numer seryjny woluminu

 ; Sposób użycia
 ; SysInfo::NazwaFunkcji "PARAMETR"
    ; PARAMETR = x: -> Litera Dysku -> C:
    ; Uwagi:
    ; - Parametr (PARAMETR) jest Wymagany (Litera Dysku)
    ; - Funkcja zwraca "error", jeśli wystapi jakiś błąd

 ; Numer seryjny woluminu dysku logicznego
 StrCpy $R0 "C:" ; PARAM (Litera Dysku)
 SysInfo::GetStorage_LogicalDiskVolumeSerialNumber "$R0"
 Pop $0
 DetailPrint "  Numer seryjny woluminu: $0" ; 43EFB0B2
 4. System plików pamięci masowej

 ; Sposób użycia
 ; SysInfo::NazwaFunkcji "PARAMETR"
    ; PARAMETR = x: -> Litera Dysku -> C:
    ; Uwagi:
    ; - Parametr (PARAMETR) jest Wymagany (Litera Dysku)
    ; - Funkcja zwraca "error", jeśli wystapi jakiś błąd

 ; System plików na dysku logicznym
 StrCpy $R0 "C:" ; PARAM (Litera Dysku)
 SysInfo::GetStorage_LogicalDiskFileSystem "$R0"
 Pop $0
 DetailPrint "  System plików pamięci masowej: $0" ; NTFS
 5. Typ dysku pamięci masowej

 ; Sposób użycia
 ; SysInfo::NazwaFunkcji "PARAMETR"
    ; PARAMETR = x: -> Litera Dysku -> C:
    ; Uwagi:
    ; - Parametr (PARAMETR) jest Wymagany (Litera Dysku)
    ; - Funkcja zwraca "error", jeśli wystapi jakiś błąd

 ; Typ dysku logicznego
 StrCpy $R0 "C:" ; PARAM (Litera Dysku)
 SysInfo::GetStorage_LogicalDiskDriveType "$R0"
 Pop $0
 DetailPrint "  Typ dysku pamięci masowej: $0" ; Local Disk
 6. Typ nośnika pamięci masowej

 ; Sposób użycia
 ; SysInfo::NazwaFunkcji "PARAMETR"
    ; PARAMETR = x: -> Litera Dysku -> C:
    ; Uwagi:
    ; - Parametr (PARAMETR) jest Wymagany (Litera Dysku)
    ; - Funkcja zwraca "error", jeśli wystapi jakiś błąd

 ; Rodzaj nośnika aktualnie znajdującego się na dysku logicznym
 StrCpy $R0 "C:" ; PARAM (Litera Dysku)
 SysInfo::GetStorage_LogicalDiskMediaType "$R0"
 Pop $0
 DetailPrint "  Typ nośnika pamięci masowej: $0" ; Fixed hard disk media
 7. Całkowity rozmiar dysku twardego

 ; Sposób użycia
 ; SysInfo::NazwaFunkcji "PARAMETR1" "PARAMETR2"
    ; PARAMETR1 = x: -> Litera Dysku -> C:
    ; PARAMETR2 = 0 -> Dane w Bajtach (Domyślne) -> 126701535232
    ; PARAMETR2 = 1 -> Dane sformatowane -> 118,73 GiB
    ; PARAMETR2 = 2 -> Dane w pełni sformatowane -> 118,73 GiB (126701535232 bytes)
    ; Uwagi:
    ; - Pierwszy parametr (PARAMETR1) jest Wymagany (Litera Dysku)
    ; - Drugi parametr (PARAMETER2) jest Opcjonalny. Jeśli pusty/nieużywany: dane w Bajtach (PARAMETR2=0)
    ; - Funkcja zwraca "error", jeśli wystapi jakiś błąd

 ; Całkowity rozmiar dysku logicznego
 StrCpy $R0 "C:" ; PARAMETR1 (Litera Dysku)
 StrCpy $R1 "2" ; PARAMETR2 (Dane w pełni sformatowane)
 SysInfo::GetStorage_LogicalDiskSize "$R0" "$R1"
 Pop $0
 DetailPrint "  Całkowity rozmiar dysku twardego: $0" ; 118,73 GiB (126701535232 bytes)
 8. Dostępne miejsce na dysku twardym

 ; Sposób użycia
 ; SysInfo::NazwaFunkcji "PARAMETR1" "PARAMETR2"
    ; PARAMETR1 = x: -> Litera Dysku -> C:
    ; PARAMETR2 = 0 -> Dane w Bajtach (Domyślne) -> 22548578304
    ; PARAMETR2 = 1 -> Dane sformatowane -> 21,27 GiB
    ; PARAMETR2 = 2 -> Dane w pełni sformatowane -> 21,27 GiB (17,91%)
    ; Uwagi:
    ; - Pierwszy parametr (PARAMETR1) jest Wymagany (Litera Dysku)
    ; - Drugi parametr (PARAMETER2) jest Opcjonalny. Jeśli pusty/nieużywany: dane w Bajtach (PARAMETR2=0)
    ; - Funkcja zwraca "error", jeśli wystapi jakiś błąd

 ; Dostępne miejsce na dysku logicznym
 StrCpy $R0 "C:" ; PARAMETR1 (Litera Dysku)
 StrCpy $R1 "2" ; PARAMETR2 (Dane w pełni sformatowane)
 SysInfo::GetStorage_LogicalDiskFreeSpace "$R0" "$R1"
 Pop $0
 DetailPrint "  Dostępne miejsce na dysku twardym: $0" ; 21,27 GiB (17,91%)
 9. Używane miejsce na dysku twardym

 ; Sposób użycia
 ; SysInfo::NazwaFunkcji "PARAMETR1" "PARAMETR2"
    ; PARAMETR1 = x: -> Litera Dysku -> C:
    ; PARAMETR2 = 0 -> Dane w Bajtach (Domyślne) -> 104152956928
    ; PARAMETR2 = 1 -> Dane sformatowane -> 97,46 GiB
    ; PARAMETR2 = 2 -> Dane w pełni sformatowane -> 97,46 GiB (82,09%)
    ; Uwagi:
    ; - Pierwszy parametr (PARAMETR1) jest Wymagany (Litera Dysku)
    ; - Drugi parametr (PARAMETER2) jest Opcjonalny. Jeśli pusty/nieużywany: dane w Bajtach (PARAMETR2=0)
    ; - Funkcja zwraca "error", jeśli wystapi jakiś błąd

 ; Używane miejsce na dysku logicznym
 StrCpy $R0 "C:" ; PARAMETR1 (Litera Dysku)
 StrCpy $R1 "2" ; PARAMETR2 (Dane w pełni sformatowane)
 SysInfo::GetStorage_LogicalDiskUsedSpace "$R0" "$R1"
 Pop $0
 DetailPrint "  Używane miejsce na dysku twardym: $0" ; 97,46 GiB (82,09%)
 10. Model napędu pamięci masowej

 ; Sposób użycia
 ; SysInfo::NazwaFunkcji "PARAMETR"
    ; PARAMETR = x: -> Litera Dysku -> C:
    ; Uwagi:
    ; - Parametr (PARAMETR) jest Wymagany (Litera Dysku)
    ; - Funkcja zwraca "error", jeśli wystapi jakiś błąd

 ; Model napędu dyskowego
 StrCpy $R0 "C:" ; PARAM (Litera Dysku)
 SysInfo::GetStorage_DiskDriveModel "$R0"
 Pop $0
 DetailPrint "  Model napędu pamięci masowej: $0" ; Samsung SSD 850 PRO 512GB
 11. Opis napędu pamięci masowej

 ; Sposób użycia
 ; SysInfo::NazwaFunkcji "PARAMETR"
    ; PARAMETR = x: -> Litera Dysku -> C:
    ; Uwagi:
    ; - Parametr (PARAMETR) jest Wymagany (Litera Dysku)
    ; - Funkcja zwraca "error", jeśli wystapi jakiś błąd

 ; Opis napędu pamięci masowej
 StrCpy $R0 "C:" ; PARAM (Litera Dysku)
 SysInfo::GetStorage_DiskDriveDescription "$R0"
 Pop $0
 DetailPrint "  Opis napędu pamięci masowej: $0" ; Stacja dysków
 12. Producent napędu pamięci masowej

 ; Sposób użycia
 ; SysInfo::NazwaFunkcji "PARAMETR"
    ; PARAMETR = x: -> Litera Dysku -> C:
    ; Uwagi:
    ; - Parametr (PARAMETR) jest Wymagany (Litera Dysku)
    ; - Funkcja zwraca "error", jeśli wystapi jakiś błąd

 ; Nazwa producenta napędu dysków
 StrCpy $R0 "C:" ; PARAM (Litera Dysku)
 SysInfo::GetStorage_DiskDriveManufacturer "$R0"
 Pop $0
 DetailPrint "  Producent napędu pamięci masowej: $0" ; (Standardowe stacje dysków)
 13. Numer seryjny napędu pamięci masowej

 ; Sposób użycia
 ; SysInfo::NazwaFunkcji "PARAMETR"
    ; PARAMETR = x: -> Litera Dysku -> C:
    ; Uwagi:
    ; - Parametr (PARAMETR) jest Wymagany (Litera Dysku)
    ; - Funkcja zwraca "error", jeśli wystapi jakiś błąd

 ; Numer nadany przez producenta w celu identyfikacji nośnika fizycznego
 StrCpy $R0 "C:" ; PARAM (Litera Dysku)
 SysInfo::GetStorage_DiskDriveSerialNumber "$R0"
 Pop $0
 DetailPrint "  Numer seryjny napędu pamięci masowej: $0" ; S2SXNSAFC07497R
 14. Typ interfejsu napędu pamięci masowej

 ; Sposób użycia
 ; SysInfo::NazwaFunkcji "PARAMETR"
    ; PARAMETR = x: -> Litera Dysku -> C:
    ; Uwagi:
    ; - Parametr (PARAMETR) jest Wymagany (Litera Dysku)
    ; - Funkcja zwraca "error", jeśli wystapi jakiś błąd

 ; Typ interfejsu fizycznego dysku twardego
 StrCpy $R0 "C:" ; PARAM (Litera Dysku)
 SysInfo::GetStorage_DiskDriveInterfaceType "$R0"
 Pop $0
 DetailPrint "  Typ interfejsu napędu pamięci masowej: $0" ; IDE
 15. Typ nośnika pamięci masowej

 ; Sposób użycia
 ; SysInfo::NazwaFunkcji "PARAMETR"
    ; PARAMETR = x: -> Litera Dysku -> C:
    ; Uwagi:
    ; - Parametr (PARAMETR) jest Wymagany (Litera Dysku)
    ; - Funkcja zwraca "error", jeśli wystapi jakiś błąd

 ; Rodzaj mediów używanych lub dostępnych przez to urządzenie
 StrCpy $R0 "C:" ; PARAM (Litera Dysku)
 SysInfo::GetStorage_DiskDriveMediaType "$R0"
 Pop $0
 DetailPrint "  Typ nośnika pamięci masowej: $0" ; Fixed hard disk media
 16. Liczba cylindrów napędu pamięci masowej

 ; Sposób użycia
 ; SysInfo::NazwaFunkcji "PARAMETR"
    ; PARAMETR = x: -> Litera Dysku -> C:
    ; Uwagi:
    ; - Parametr (PARAMETR) jest Wymagany (Litera Dysku)
    ; - Funkcja zwraca "error", jeśli wystapi jakiś błąd

 ; Całkowita liczba cylindrów na fizycznym dysku twardym
 StrCpy $R0 "C:" ; PARAM (Litera Dysku)
 SysInfo::GetStorage_DiskDriveTotalCylinders "$R0"
 Pop $0
 DetailPrint "  Liczba cylindrów napędu pamięci masowej: $0" ; 62260
 17. Liczba Ścieżek/Cylindrów napędu pamięci masowej

 ; Sposób użycia
 ; SysInfo::NazwaFunkcji "PARAMETR"
    ; PARAMETR = x: -> Litera Dysku -> C:
    ; Uwagi:
    ; - Parametr (PARAMETR) jest Wymagany (Litera Dysku)
    ; - Funkcja zwraca "error", jeśli wystapi jakiś błąd

 ; Liczba ścieżek w każdym cylindrze na fizycznym dysku twardym
 StrCpy $R0 "C:" ; PARAM (Litera Dysku)
 SysInfo::GetStorage_DiskDriveTracksPerCylinder "$R0"
 Pop $0
 DetailPrint "  Drive Tracks/Cylinder: $0" ; 255
 18. Liczba Ścieżek napędu pamięci masowej

 ; Sposób użycia
 ; SysInfo::NazwaFunkcji "PARAMETR"
    ; PARAMETR = x: -> Litera Dysku -> C:
    ; Uwagi:
    ; - Parametr (PARAMETR) jest Wymagany (Litera Dysku)
    ; - Funkcja zwraca "error", jeśli wystapi jakiś błąd

 ; Całkowita liczba ścieżek na fizycznym dysku twardym
 StrCpy $R0 "C:" ; PARAM (Litera Dysku)
 SysInfo::GetStorage_DiskDriveTotalTracks "$R0"
 Pop $0
 DetailPrint "  Liczba Ścieżek napędu pamięci masowej: $0" ; 15876300
 19. Liczba Sektorów/Ścieżkę napędu pamięci masowej

 ; Sposób użycia
 ; SysInfo::NazwaFunkcji "PARAMETR"
    ; PARAMETR = x: -> Litera Dysku -> C:
    ; Uwagi:
    ; - Parametr (PARAMETR) jest Wymagany (Litera Dysku)
    ; - Funkcja zwraca "error", jeśli wystapi jakiś błąd

 ; Liczba sektorów na każdej ścieżce dla tego fizycznego dysku twardego
 StrCpy $R0 "C:" ; PARAM (Litera Dysku)
 SysInfo::GetStorage_DiskDriveSectorsPerTrack "$R0"
 Pop $0
 DetailPrint "  Liczba Sektorów/Ścieżkę napędu pamięci masowej: $0" ; 63
 20. Liczba Sektorów napędu pamięci masowej

 ; Sposób użycia
 ; SysInfo::NazwaFunkcji "PARAMETR"
    ; PARAMETR = x: -> Litera Dysku -> C:
    ; Uwagi:
    ; - Parametr (PARAMETR) jest Wymagany (Litera Dysku)
    ; - Funkcja zwraca "error", jeśli wystapi jakiś błąd

 ; Całkowita liczba sektorów na dysku fizycznym
 StrCpy $R0 "C:" ; PARAM (Litera Dysku)
 SysInfo::GetStorage_DiskDriveTotalSectors "$R0"
 Pop $0
 DetailPrint "  Liczba Sektorów napędu pamięci masowej: $0" ; 1000206900
 21. Liczba Bajtów/Sektor napędu pamięci masowej

 ; Sposób użycia
 ; SysInfo::NazwaFunkcji "PARAMETR"
    ; PARAMETR = x: -> Litera Dysku -> C:
    ; Uwagi:
    ; - Parametr (PARAMETR) jest Wymagany (Litera Dysku)
    ; - Funkcja zwraca "error", jeśli wystapi jakiś błąd

 ; Liczba bajtów w każdym sektorze dla dysku fizycznego
 StrCpy $R0 "C:" ; PARAM (Litera Dysku)
 SysInfo::GetStorage_DiskDriveBytesPerSector "$R0"
 Pop $0
 DetailPrint "  Liczba Bajtów/Sektor napędu pamięci masowej: $0" ; 512
 22. Liczba głowic napędu pamięci masowej

 ; Sposób użycia
 ; SysInfo::NazwaFunkcji "PARAMETR"
    ; PARAMETR = x: -> Litera Dysku -> C:
    ; Uwagi:
    ; - Parametr (PARAMETR) jest Wymagany (Litera Dysku)
    ; - Funkcja zwraca "error", jeśli wystapi jakiś błąd

 ; Całkowita liczba głowic na dysku
 StrCpy $R0 "C:" ; PARAM (Litera Dysku)
 SysInfo::GetStorage_DiskDriveTotalHeads "$R0"
 Pop $0
 DetailPrint "  Liczba głowic napędu pamięci masowej: $0" ; 255
 23. Rozmiar napędu pamięci masowej

 ; Sposób użycia
 ; SysInfo::NazwaFunkcji "PARAMETR1" "PARAMETR2"
    ; PARAMETR1 = x: -> Litera Dysku -> C:
    ; PARAMETR2 = 0 -> Dane w Bajtach (Domyślne) -> 512105932800
    ; PARAMETR2 = 1 -> Dane sformatowane -> 476,94 GiB
    ; PARAMETR2 = 2 -> Dane w pełni sformatowane -> 476,94 GiB (512105932800 bytes)
    ; Uwagi:
    ; - Pierwszy parametr (PARAMETR1) jest Wymagany (Litera Dysku)
    ; - Drugi parametr (PARAMETER2) jest Opcjonalny. Jeśli pusty/nieużywany: dane w Bajtach (PARAMETR2=0)
    ; - Funkcja zwraca "error", jeśli wystapi jakiś błąd

 ; Całkowity rozmiar dysku
 StrCpy $R0 "C:" ; PARAMETR1 (Litera Dysku)
 StrCpy $R1 "2" ; PARAMETR2 (Dane w pełni sformatowane)
 SysInfo::GetStorage_DiskDriveSize "$R0" "$R1"
 Pop $0
 DetailPrint "  Rozmiar napędu pamięci masowej: $0" ; 476,94 GiB (512105932800 bytes)

2.5 KARTA GRAFICZNA

Karta graficzna to układ scalony, który generuje sygnał wideo przesyłany do wyświetlacza komputera. Karta zazwyczaj znajduje się na płycie głównej komputera lub jest oddzielną płytką wkładaną do gniazda rozszerzeń (AGP, PCI Express), ale czasami jest wbudowana w wyświetlacz komputera. Zawiera procesor graficzny (procesor dedykowany do tworzenia obrazu), przetwornik cyfrowo-analogowy oraz układy pamięci, które przechowują dane wyświetlane na ekranie.

 1. Producent karty graficznej

 ; Sposób użycia
 ; SysInfo::NazwaFunkcji
    ; Uwagi:
    ; - Funkcja zwraca "error", jeśli wystapi jakiś błąd

 ; Producent karty graficznej
 SysInfo::GetVideoController_AdapterCompatibility
 Pop $0
 DetailPrint "  Producent karty graficznej: $0" ; Intel Corporation
 2. Typ adaptera DAC

 ; Sposób użycia
 ; SysInfo::NazwaFunkcji
    ; Uwagi:
    ; - Funkcja zwraca "error", jeśli wystapi jakiś błąd

 ; Nazwa lub identyfikator układu przetwornika cyfrowo-analogowego (DAC)
 SysInfo::GetVideoController_AdapterDACType
 Pop $0
 DetailPrint "  Typ adaptera DAC: $0" ; Internal
 3. Rozmiar pamięci

 ; Sposób użycia
 ; SysInfo::NazwaFunkcji
    ; Uwagi:
    ; - Funkcja zwraca "error", jeśli wystapi jakiś błąd

 ; Rozmiar pamięci karty wideo
 SysInfo::GetVideoController_AdapterRAM
 Pop $0
 DetailPrint "  Rozmiar pamięci (Bytes): $0" ; 1073741824
 4. Dostępność

 ; Sposób użycia
 ; SysInfo::NazwaFunkcji
    ; Uwagi:
    ; - Funkcja zwraca "error", jeśli wystapi jakiś błąd

 ; Dostępność i stan urządzenia
 SysInfo::GetVideoController_Availability
 Pop $0
 DetailPrint "  Dostępność: $0" ; Running or Full Power
 5. Liczba Bitów/Piksel

 ; Sposób użycia
 ; SysInfo::NazwaFunkcji
    ; Uwagi:
    ; - Funkcja zwraca "error", jeśli wystapi jakiś błąd

 ; Liczba bitów używanych do wyświetlania każdego piksela
 SysInfo::GetVideoController_CurrentBitsPerPixel
 Pop $0
 DetailPrint "  Liczba Bitów/Piksel: $0" ; 32
 6. Rozdzielczość pozioma

 ; Sposób użycia
 ; SysInfo::NazwaFunkcji
    ; Uwagi:
    ; - Funkcja zwraca "error", jeśli wystapi jakiś błąd

 ; Aktualna liczba pikseli w poziomie
 SysInfo::GetVideoController_CurrentHorizontalResolution
 Pop $0
 DetailPrint "  Rozdzielczość pozioma [px]: $0" ; 2560
 7. Rozdzielczość pionowa

 ; Sposób użycia
 ; SysInfo::NazwaFunkcji
    ; Uwagi:
    ; - Funkcja zwraca "error", jeśli wystapi jakiś błąd

 ; Aktualna liczba pikseli w pionie
 SysInfo::GetVideoController_CurrentVerticalResolution
 Pop $0
 DetailPrint "  Rozdzielczość pionowa [px]: $0" ; 1440
 8. Liczba kolorów

 ; Sposób użycia
 ; SysInfo::NazwaFunkcji
    ; Uwagi:
    ; - Funkcja zwraca "error", jeśli wystapi jakiś błąd

 ; Liczba kolorów obsługiwana przy obecnej rozdzielczości
 SysInfo::GetVideoController_CurrentNumberOfColors
 Pop $0
 DetailPrint "  Liczba kolorów: $0" ; 4294967296
 9. Częstotliwość odświeżania

 ; Sposób użycia
 ; SysInfo::NazwaFunkcji
    ; Uwagi:
    ; - Funkcja zwraca "error", jeśli wystapi jakiś błąd

 ; Częstotliwość, z jaką kontroler wideo odświeża obraz monitora
 SysInfo::GetVideoController_CurrentRefreshRate
 Pop $0
 DetailPrint "  Częstotliwość odświeżania [Hz]: $0" ; 60
 10. Tryb skanowania

 ; Sposób użycia
 ; SysInfo::NazwaFunkcji
    ; Uwagi:
    ; - Funkcja zwraca "error", jeśli wystapi jakiś błąd

 ; Bieżący tryb skanowania
 SysInfo::GetVideoController_CurrentScanMode
 Pop $0
 DetailPrint "  Tryb skanowania: $0" ; Noninterlaced
 11. Maks. częstotliwość odświeżania

 ; Sposób użycia
 ; SysInfo::NazwaFunkcji
    ; Uwagi:
    ; - Funkcja zwraca "error", jeśli wystapi jakiś błąd

 ; Maksymalna częstotliwość odświeżania kontrolera wideo w hercach
 SysInfo::GetVideoController_MaxRefreshRate
 Pop $0
 DetailPrint "  Maks. częstotliwość odświeżania [Hz]: $0" ; 75
 12. Min. częstotliwość odświeżania

 ; Sposób użycia
 ; SysInfo::NazwaFunkcji
    ; Uwagi:
    ; - Funkcja zwraca "error", jeśli wystapi jakiś błąd

 ; Minimalna częstotliwość odświeżania kontrolera wideo w hercach
 SysInfo::GetVideoController_MinRefreshRate
 Pop $0
 DetailPrint "  Min. częstotliwość odświeżania [Hz]: $0" ; 23
 13. Nazwa karty graficznej

 ; Sposób użycia
 ; SysInfo::NazwaFunkcji
    ; Uwagi:
    ; - Funkcja zwraca "error", jeśli wystapi jakiś błąd

 ; Etykieta określająca nazwę karty graficznej
 SysInfo::GetVideoController_Name
 Pop $0
 DetailPrint "  Nazwa karty graficznej: $0" ; Intel(R) HD Graphics 4600
 14. Architektura wideo

 ; Sposób użycia
 ; SysInfo::NazwaFunkcji
    ; Uwagi:
    ; - Funkcja zwraca "error", jeśli wystapi jakiś błąd

 ; Rodzaj architektury wideo
 SysInfo::GetVideoController_VideoArchitecture
 Pop $0
 DetailPrint "  Architektura wideo: $0" ; VGA

2.6 KARTA SIECIOWA

Karta sieciowa (Network Interface Controller) jest elementem sprzętu komputerowego, który łączy komputer z siecią komputerową. Implementuje on układy elektroniczne wymagane do komunikacji przy użyciu określonej warstwy fizycznej i warstwy łącza danych (Ethernet, Wi-Fi). Stanowi to podstawę dla pełnego stosu protokołów sieciowych umożliwiających komunikację między komputerami w sieci LAN oraz komunikację sieciową na dużą skalę za pomocą protokołów routowalnych (IP).

 1. Nazwa karty sieciowej

 ; Sposób użycia
 ; SysInfo::NazwaFunkcji
    ; Uwagi:
    ; - Funkcja zwraca "error", jeśli wystapi jakiś błąd

 ; Etykieta określająca nazwę karty sieciowej
 SysInfo::GetNetworkAdapterName
 Pop $0
 DetailPrint "  Nazwa karty sieciowej: $0" ; Realtek PCIe GBE Family Controller
 2. Producent karty sieciowej

 ; Sposób użycia
 ; SysInfo::NazwaFunkcji
    ; Uwagi:
    ; - Funkcja zwraca "error", jeśli wystapi jakiś błąd

 ; Nazwa producenta karty sieciowej
 SysInfo::GetNetworkAdapterManufacturer
 Pop $0
 DetailPrint "  Producent karty sieciowej: $0" ; Realtek
 3. Typ karty sieciowej

 ; Sposób użycia
 ; SysInfo::NazwaFunkcji
    ; Uwagi:
    ; - Funkcja zwraca "error", jeśli wystapi jakiś błąd

 ; Używane medium sieciowe (Ethernet 802.3, Wide Area Network (WAN), Wireless, 1394, etc)
 SysInfo::GetNetworkAdapterAdapterType
 Pop $0
 DetailPrint "  Typ karty sieciowej: $0" ; Ethernet 802.3
 4. Adres MAC

 ; Sposób użycia
 ; SysInfo::NazwaFunkcji
    ; Uwagi:
    ; - Funkcja zwraca "error", jeśli wystapi jakiś błąd

 ; Adres Media Access Control (MAC) dla tej karty sieciowej
 SysInfo::GetNetworkAdapterMACAddress
 Pop $0
 DetailPrint "  Adres MAC: $0" ; 10:C3:7B:23:FA:4C
 5. Adres IP bramy

 ; Sposób użycia
 ; SysInfo::NazwaFunkcji
    ; Uwagi:
    ; - Funkcja zwraca "error", jeśli wystapi jakiś błąd

 ; Tablica adresów IP domyślnych bram używanych przez system komputerowy
 SysInfo::GetNetworkAdapterDefaultIPGateway
 Pop $0
 DetailPrint "  Adres IP bramy: $0" ; 192.168.0.1 / fe30::ae12:5ff:fec5:5a70
 6. Adres IP

 ; Sposób użycia
 ; SysInfo::NazwaFunkcji
    ; Uwagi:
    ; - Funkcja zwraca "error", jeśli wystapi jakiś błąd

 ; Tablica wszystkich adresów IP powiązanych z bieżącą kartą sieciową (IPv6 lub IPv4)
 SysInfo::GetNetworkAdapterIPAddress
 Pop $0
 DetailPrint "  Adres IP: $0" ; 192.168.0.21 / fe40::d060:34d1:aade:e890
 7. Podsieć IP

 ; Sposób użycia
 ; SysInfo::NazwaFunkcji
    ; Uwagi:
    ; - Funkcja zwraca "error", jeśli wystapi jakiś błąd

 ; Tablica wszystkich masek podsieci powiązanych z bieżącą kartą sieciową
 SysInfo::GetNetworkAdapterIPSubnet
 Pop $0
 DetailPrint "  Podsieć IP: $0" ; 255.255.255.0 / 64 / 128 / 64
 8. Serwer DNS

 ; Sposób użycia
 ; SysInfo::NazwaFunkcji
    ; Uwagi:
    ; - Funkcja zwraca "error", jeśli wystapi jakiś błąd

 ; Tablica adresów IP serwerów, które mają być używane w zapytaniach o serwery DNS
 SysInfo::GetNetworkAdapterDNSServerSearchOrder
 Pop $0
 DetailPrint "  Serwer DNS: $0" ; 1.1.1.1 / 1.0.0.1
 9. Status DHCP (Włączony)

 ; Sposób użycia
 ; SysInfo::NazwaFunkcji
    ; Uwagi:
    ; - Funkcja zwraca "error", jeśli wystapi jakiś błąd

 ; Stan serwera protokołu dynamicznej konfiguracji hosta (DHCP)
 SysInfo::GetNetworkAdapterDHCPEnabled
 Pop $0
 DetailPrint "  Status DHCP (Włączony): $0" ; True
 10. Serwer DHCP

 ; Sposób użycia
 ; SysInfo::NazwaFunkcji
    ; Uwagi:
    ; - Funkcja zwraca "error", jeśli wystapi jakiś błąd

 ; Adres IP serwera protokołu dynamicznej konfiguracji hosta (DHCP)
 SysInfo::GetNetworkAdapterDHCPServer
 Pop $0
 DetailPrint "  Serwer DHCP: $0" ; 192.168.0.1
 11. Status Sieci (Włączona)

 ; Sposób użycia
 ; SysInfo::NazwaFunkcji
    ; Uwagi:
    ; - Funkcja zwraca "error", jeśli wystapi jakiś błąd

 ; Wskazuje, czy adapter jest włączony, czy nie
 SysInfo::GetNetworkAdapterNetEnabled
 Pop $0
 DetailPrint "  Status Sieci (Włączona): $0" ; True
 12. Identyfikator połączenia sieciowego

 ; Sposób użycia
 ; SysInfo::NazwaFunkcji
    ; Uwagi:
    ; - Funkcja zwraca "error", jeśli wystapi jakiś błąd

 ; Nazwa połączenia sieciowego wyświetlana w Panelu sterowania połączeniami sieciowymi
 SysInfo::GetNetworkAdapterNetConnectionID
 Pop $0
 DetailPrint "  Identyfikator połączenia sieciowego: $0" ; Ethernet
 13. Status połączenia sieciowego

 ; Sposób użycia
 ; SysInfo::NazwaFunkcji
    ; Uwagi:
    ; - Funkcja zwraca "error", jeśli wystapi jakiś błąd

 ; Stan połączenia karty sieciowej z siecią
 SysInfo::GetNetworkAdapterNetConnectionStatus
 Pop $0
 DetailPrint "  Status połączenia sieciowego: $0" ; Connected
 14. Nazwa usługi

 ; Sposób użycia
 ; SysInfo::NazwaFunkcji
    ; Uwagi:
    ; - Funkcja zwraca "error", jeśli wystapi jakiś błąd

 ; Nazwa usługi karty sieciowej
 SysInfo::GetNetworkAdapterServiceName
 Pop $0
 DetailPrint "  Nazwa usługi: $0" ; rt640x64
 15. Szybkość sieci

 ; Sposób użycia
 ; SysInfo::NazwaFunkcji
    ; Uwagi:
    ; - Funkcja zwraca "error", jeśli wystapi jakiś błąd

 ; Szacunkowa przepustowość sieci w bitach na sekundę
 SysInfo::GetNetworkAdapterSpeed
 Pop $0
 DetailPrint "  Szybkość sieci [bit/s]: $0" ; 1000000000
 16. Liczba odebranych bajtów

 ; Sposób użycia
 ; SysInfo::NazwaFunkcji
    ; Uwagi:
    ; - Funkcja zwraca "error", jeśli wystapi jakiś błąd

 ; Szybkość, z jaką bajty są odbierane przez interfejs, w tym znaki w ramkach
 SysInfo::GetNetworkAdapterBytesReceivedPersec
 Pop $0
 DetailPrint "  Liczba odebranych bajtów [B/s]: $0" ; 1106240307
 17. Liczba wysłanych bajtów

 ; Sposób użycia
 ; SysInfo::NazwaFunkcji
    ; Uwagi:
    ; - Funkcja zwraca "error", jeśli wystapi jakiś błąd

 ; Szybkość, z jaką bajty są wysyłane w interfejsie, w tym znaki w ramkach
 SysInfo::GetNetworkAdapterBytesSentPersec
 Pop $0
 DetailPrint "  Liczba wysłanych bajtów [B/s]: $0" ; 35305629
 18. Całkowita liczba bajtów

 ; Sposób użycia
 ; SysInfo::NazwaFunkcji
    ; Uwagi:
    ; - Funkcja zwraca "error", jeśli wystapi jakiś błąd

 ; Szybkość wysyłania i odbierania bajtów w interfejsie, w tym znaków w ramkach
 SysInfo::GetNetworkAdapterBytesTotalPersec
 Pop $0
 DetailPrint "  Całkowita liczba bajtów [B/s]: $0" ; 1141545936

2.7 TRUSTED PLATFORM MODULE (TPM)

Trusted Platform Module (TPM) to międzynarodowy standard bezpiecznego procesora kryptograficznego, dedykowanego mikrokontrolera zaprojektowanego do zabezpieczania sprzętu za pomocą zintegrowanych kluczy kryptograficznych. Termin może również odnosić się do chipa zgodnego ze standardem. TPM służy do zarządzania prawami cyfrowymi (DRM), Windows Defender, logowania do domeny Windows, ochrony i egzekwowania licencji na oprogramowanie oraz zapobiegania oszustwom w grach online.

 1. Status TPM (Aktywny)

 ; Sposób użycia
 ; SysInfo::NazwaFunkcji
    ; Uwagi:
    ; - Funkcja zwraca "error", jeśli wystapi jakiś błąd

 ; Wskazuje, czy moduł TPM jest aktywny
 SysInfo::GetTrustedPlatformModule_IsActivated_InitialValue
 Pop $0
 DetailPrint "  Status TPM (Aktywny): $0" ; True
 2. Status TPM (Włączony)

 ; Sposób użycia
 ; SysInfo::NazwaFunkcji
    ; Uwagi:
    ; - Funkcja zwraca "error", jeśli wystapi jakiś błąd

 ; Wskazuje, czy moduł TPM jest włączony
 SysInfo::GetTrustedPlatformModule_IsEnabled_InitialValue
 Pop $0
 DetailPrint "  Status TPM (Włączony): $0" ; True
 3. Status TPM (Ma właściciela)

 ; Sposób użycia
 ; SysInfo::NazwaFunkcji
    ; Uwagi:
    ; - Funkcja zwraca "error", jeśli wystapi jakiś błąd

 ; Wskazuje, czy moduł TPM ma właściciela
 SysInfo::GetTrustedPlatformModule_IsOwned_InitialValue
 Pop $0
 DetailPrint "  Status TPM (Ma właściciela): $0" ; True
 4. Wersja specyfikacji TCG modułu TPM

 ; Sposób użycia
 ; SysInfo::NazwaFunkcji
    ; Uwagi:
    ; - Funkcja zwraca "error", jeśli wystapi jakiś błąd

 ; Wersja specyfikacji Trusted Computing Group (TCG) obsługiwanej przez moduł TPM
 SysInfo::GetTrustedPlatformModule_SpecVersion
 Pop $0
 DetailPrint "  Wersja specyfikacji TCG modułu TPM: $0" ; 2.0, 0, 1.38
 5. Wersja producenta modułu TPM

 ; Sposób użycia
 ; SysInfo::NazwaFunkcji
    ; Uwagi:
    ; - Funkcja zwraca "error", jeśli wystapi jakiś błąd

 ; Wersja modułu TPM podana przez producenta
 SysInfo::GetTrustedPlatformModule_ManufacturerVersion
 Pop $0
 DetailPrint "  Wersja producenta modułu TPM: $0" ; 7.85.4555.0
 6. Informacje o wersji producenta modułu TPM

 ; Sposób użycia
 ; SysInfo::NazwaFunkcji
    ; Uwagi:
    ; - Funkcja zwraca "error", jeśli wystapi jakiś błąd

 ; Inne informacje o wersji specyficzne dla producenta modułu TPM
 SysInfo::GetTrustedPlatformModule_ManufacturerVersionInfo
 Pop $0
 DetailPrint "  Informacje o wersji producenta modułu TPM: $0" ; SLB9670
 7. Identyfikator producenta modułu TPM

 ; Sposób użycia
 ; SysInfo::NazwaFunkcji
    ; Uwagi:
    ; - Funkcja zwraca "error", jeśli wystapi jakiś błąd

 ; Informacje identyfikujące, które jednoznacznie określają producenta modułu TPM
 SysInfo::GetTrustedPlatformModule_ManufacturerId
 Pop $0
 DetailPrint "  Identyfikator producenta modułu TPM: $0" ; 1229346816
 8. Wersja Physical Presence modułu TPM

 ; Sposób użycia
 ; SysInfo::NazwaFunkcji
    ; Uwagi:
    ; - Funkcja zwraca "error", jeśli wystapi jakiś błąd

 ; Informacje o wersji specyficzne dla producenta modułu TPM
 SysInfo::GetTrustedPlatformModule_PhysicalPresenceVersionInfo
 Pop $0
 DetailPrint "  Wersja Physical Presence modułu TPM: $0" ; 1.3

2.8 SECURE BOOT

Bezpieczny rozruch (Secure Boot) to standard bezpieczeństwa opracowany przez członków branży komputerowej, aby zapewnić, że urządzenie uruchamia się przy użyciu tylko oprogramowania, któremu ufa producent oryginalnego sprzętu (OEM). Po uruchomieniu komputera oprogramowanie układowe sprawdza sygnaturę każdego elementu oprogramowania rozruchowego, w tym sterowników oprogramowania układowego UEFI (znanych również jako Option ROM), aplikacji EFI i systemu operacyjnego. Jeśli podpisy są prawidłowe, komputer uruchamia się, a oprogramowanie układowe przekazuje kontrolę systemowi operacyjnemu.

 1. Stan bezpiecznego rozruchu

 ; Sposób użycia
 ; SysInfo::NazwaFunkcji
    ; Uwagi:
    ; - Funkcja zwraca "error", jeśli wystapi jakiś błąd

 ; Stan bezpiecznego rozruchu (0-Wyłączone | 1-Włączone | Pusty ciąg = brak informacji)
 SysInfo::GetSecureBootStatus
 Pop $0
 DetailPrint "  Stan bezpiecznego rozruchu: $0" ; 0

2.9 UEFI BOOT/LEGACY BIOS BOOT

Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) to publicznie dostępna specyfikacja, która definiuje interfejs oprogramowania między systemem operacyjnym a oprogramowaniem układowym platformy. UEFI zastępuje starsze oprogramowanie rozruchowe systemu podstawowego wejścia/wyjścia (BIOS) pierwotnie obecne we wszystkich komputerach osobistych zgodnych z IBM PC, a większość implementacji oprogramowania układowego UEFI zapewnia obsługę starszych usług systemu BIOS. UEFI może obsługiwać zdalną diagnostykę i naprawę komputerów, nawet bez zainstalowanego systemu operacyjnego.

 1. Stan trybu rozruchu UEFI

 ; Sposób użycia
 ; SysInfo::NazwaFunkcji
    ; Uwagi:
    ; - Funkcja zwraca "error", jeśli wystapi jakiś błąd

 ; Stan trybu rozruchu UEFI (0-Legacy BIOS | 1-UEFI | Pusty ciąg = brak informacji)
 SysInfo::GetUEFIBootModeStatus
 Pop $0
 DetailPrint "  Stan trybu rozruchu UEFI: $0" ; 1


3. POBIERANIEWTYCZKA SYSINFO DLA NSIS
Informacje o sprzęcie i systemie - Wtyczka SysInfo 2.0.0.0 (32/64-Bit UNICODE)


Wtyczka SysInfo dla NSIS (32/64-Bit Unicode)


Data wydania: 4 listopada 2022 (Pobrano: 300 razy)
Wersja: 2.0.0.0
Architektura: Windows (NSIS 32/64-Bit Unicode)
Licencja: Freeware
Prawa autorskie: Copyright © 2016 - 2024 Paweł Porwisz
Rozmiar pliku: 858 KB (879571 bajtów)
Hash (SHA256): f3828ac0e52884466ef406a56274d34ca0a1198e85508d614fabb32aef4694fc

4. LICENCJA

Wtyczka SysInfo dla NSIS

Copyright © 2016 - 2024 Paweł Porwisz
Wszystkie prawa zastrzeżone


INSTALACJA LUB UŻYWANIE TEGO OPROGRAMOWANIA OZNACZA WYRAŻENIE ZGODY NA PONIŻSZĄ UMOWĘ LICENCYJNĄ.


OPROGRAMOWANIE JEST UDOSTĘPNIANE "W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJE", BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI WYRAŹNEJ LUB DOROZUMIANEJ, W TYM BEZ GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ NIENARUSZALNOŚCI PRAW STRONY TRZECIEJ. WŁAŚCICIELE PRAW AUTORSKICH OKREŚLENI W NINIEJSZEJ INFORMACJI O UPRAWNIENIACH NIE SĄ W ŻADNYM WYPADKU ODPOWIEDZIALNI ZA JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIA ANI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY SZCZEGÓLNE, POŚREDNIE LUB WTÓRNE, ANI ŻADNE INNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z UTRATY MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA, UTRATY DANYCH LUB ZYSKÓW, BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY PODSTAWĄ ROSZCZENIA SĄ WARUNKI UMOWY, ZANIEDBANIE LUB ODPOWIEDZIALNOŚĆ DELIKTOWA, POWSTAŁA W WYNIKU UŻYTKOWANIA TEGO OPROGRAMOWANIA LUB W ZWIĄZKU Z JEGO DZIAŁANIEM.