Wtyczka Splash

Ten dokument zgodny jest z NSIS 3.9


1. Wprowadzenie

Splash.dll - mała (4k), prosta wtyczka, która pozwala na wyświetlenie ekranu powitalnego (splash screen) w instalatorach NSIS. Wtyczka została uaktualniona w wersji 2.0b0 - nie działa ze starszymi skryptami.

2. Sposób użycia

Utwórz plik z obrazkiem powitalnym w formacie .BMP. Utwórz plik dźwiękowy (opcjonalnie) w formacie .WAV, który zostanie odtworzony podczas wyświetlania obrazka.

Dodaj następujące linie do kodu pliku .NSI:

Function .onInit
 SetOutPath $TEMP
 File /oname=spltmp.bmp "moj_obrazek.bmp"

; opcjonalnie
; File /oname=spltmp.wav "moja_melodyjka.wav"

 splash::show 1000 $TEMP\spltmp

 Pop $0 ; zmienna $0 ma wartość '1', jeśli użytkownik zamknie wcześniej obrazek
        ; '0' jeśli obrazek zamykany jest normalnie
        ; '-1', jeśli wystąpił jakis błąd.

 Delete $TEMP\spltmp.bmp
        ; Usuwa plik $TEMP\spltmp.wav
FunctionEnd

Zauważ, że pierwszy parametr pliku splash.exe jest czasem, po którym wyświetlony zostanie ekran powitalny (w milisekundach), drugi zaś jest nazwą pliku mapy bitowej (bez rozszerzenia .bmp). Użyty plik BMP będzie miał nazwę: parametr.bmp, a plik wave (jeśli istnieje): parametr.wav.

(Jeśli masz już zdefiniowaną funkcję .onInit, wstaw powyższy kod właśnie tam)

Uwaga
Zwracana wartość funkcji równa się 1, jeśli użytkownik zamknie wcześniej obrazek powitalny (zdejmie ją ze stosu).

3. Autorzy

Autor: Justin

Konwersja na wtyczkę DLL - Amir Szekely (KiCHiK)