Wtyczka NSISdl

Ten dokument zgodny jest z NSIS 3.9


1. Wprowadzenie

Przeznaczeniem wtyczki w NSIS jest pobieranie plików, poprzez wykorzystanie protokołu HTTP.
Uwaga: Protokół HTTPS nie jest obsługiwany, tylko HTTP!

Aby połączyć się z internetem, użyj wtyczki Dialer.

2. Sposób użycia

NSISdl::download http://www.domena.com/plik pliklokalny.exe

Możesz również przekazać parametr /TIMEOUT, aby ustawić czas wykonania (w milisekundach):

NSISdl::download /TIMEOUT=30000 http://www.domena.com/plik pliklokalny.exe

Zwracana wartość odkładana jest na stos:

 • cancel: jeśli anulowano pobieranie
 • success: jeśli pobieranie zakończyło się sukcesem

W przeciwnym razie, na stos odłożony zostanie łańcuch znaków opisujący błąd.

Jeśli nie chcesz, aby wyświetlane było okno z postępem pobierania, użyj:

NSISdl::download_quiet

Przykład użycia:

NSISdl::download http://www.domena.com/plik pliklokalny.exe
Pop $R0 ; Pobiera zwracaną wartość
 StrCmp $R0 "success" +3
  MessageBox MB_OK "Pobieranie zakończone niepowodzeniem: $R0"
  Quit

Inny przykład, waplugin.nsi, znajdziesz w katalogu z przykładami.

3. Serwery pośredniczące

Wtyczka NSISdl obsługuje tylko podstawową konfigurację serwerów pośredniczących. Nie są obsługiwane serwery pośredniczące, które wymagają uwierzytelniania, skryptów automatycznej konfiguracji, itp.

Wtyczka NSISdl odczytuje konfigurację serwera pośredniczącego z klucza rejestru programu Internet Explorer (HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings). Odczytywane i parsowane są wartości ProxyEnable oraz ProxyServer.

Jeśli nie chcesz, aby wtyczka NSISdl używała ustawień programu Internet Explorer, użyj flagi /NOIEPROXY. Flaga /NOIEPROXY powinna być używana po flagach /TRANSLATE oraz /TIMEOUT. Na przykład:

Jeśli chcesz samodzielnie określić serwer pośredniczący, użyj flagi /PROXY.

NSISdl::download /NOIEPROXY http://www.domena.com/plik pliklokalny.exe
NSISdl::download /TIMEOUT=30000 /NOIEPROXY http://www.domena.com/plik pliklokalny.exe
NSISdl::download /PROXY proxy.adres.com http://www.domena.com/plik pliklokalny.exe
NSISdl::download /PROXY proxy.adres.com:8080 http://www.domena.com/plik pliklokalny.exe

4. Parametr Translate

Aby przetłumaczyć komunikaty wtyczki NSISdl dodaj poniższe wartości do linii wywołania:

/TRANSLATE2 downloading connecting second minute hour seconds minutes hours progress

Domyślnymi wartościami są:

 downloading - "Pobieranie %s"
 connecting - "Łączenie..."
 second - " (pozostała 1 sekunda)"
 minute - " (pozostała 1 minuta)"
 hour - " (pozostała 1 godzina)"
 seconds - " (pozostało %u sekund)"
 minutes - " (pozostało %u minut)"
 hours - " (pozostało %u godzin)"
 progress - "%skB (%d%%) z %skB @ %u.%01ukB/s"

Dla zachowania kompatybilności, stara metoda /TRANSLATE wciąż działa.

/TRANSLATE downloading connecting second minute hour plural progress remaining

Domyślnymi wartościami są:

 downloading - "Pobieranie %s"
 connecting - "Łączenie..."
 second - "sekund"
 minute - "minut"
 hour - "godzin"
 plural - "" ; 's' dla języka angielskiego
 progress - "%dkB (%d%%) z %ukB @ %d.%01dkB/s"
 remaining - " (%d %s%s pozostało)"

Parametry /TRANSLATE oraz /TRANSLATE2 muszą znajdować się przed parametrem /TIMEOUT.

5. Licencja

This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no event will the
authors be held liable for any damages arising from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial
applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the
  original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product
  documentation would be appreciated but is not required.
2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as
  being the original software.
3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

6. Autorzy

Copyright (C) 2001 - 2002 Yaroslav Faybishenko & Justin Frankel