PROSZĘ O WSPARCIE FINANSOWE (OPŁATA DOMENY, STRONY I INNE)! POMOŻECIE?

MakeNSISW - Graficzny interfejs MakeNSIS

Ten dokument zgodny jest z NSIS 3.4


1. O MakeNSISW

Program MakeNSISW jest graficznym interfejsem dla programu MakeNSIS, który rozprowadzany jest wraz z NSIS. MakeNSISW umożliwia kompilowanie skryptów NSIS, poprzez interfejs graficzny Windows. Aby go zainstalować, skompiluj pliki źródłowe w środowisku programistycznym Visual C++ lub Mingw.

2. Wymagania

Program MakeNSISW wymaga, aby w systemie zainstalowany był NSIS. Domyślnym katalogiem instalacji jest $PROGRAMFILES\NSIS\Contrib\MakeNSISW.

3. Sposób użycia

Jeśli podczas instalacji NSIS wybrałeś zainstalowanie rozszerzenia powłoki Windows, to wszystko co musisz zrobić, to wybrać opcję 'Kompiluj skrypt NSIS' z menu kontekstowego, wywoływanego prawym kliknięciem myszy na pliku skryptu NSIS. Wywołany zostanie program MakeNSISW.

Format parametrów wywoływanego programu MakeNSISW z linii poleceń jest następujący:

 makensisw [opcje] [skrypt.nsi | - [...]]

O opcjach, czytaj w dokumentacji MakeNSIS.

4. Skróty klawiaturowe


 • Ctrl+A: Zaznacza cały tekst
 • Ctrl+B: Otwiera katalog ze skryptem
 • Ctrl+C: Kopiuje zaznaczony tekst
 • Ctrl+D: Otwiera okno dialogowe definicji symboli
 • Ctrl+E: Edytuje skrypt
 • Ctrl+F: Wyszukuje tekst
 • Ctrl+L: Wczytuje skrypt
 • Ctrl+R: Rekompiluje skrypt
 • Ctrl+T: Testuje instalatora
 • Ctrl+W: Czyści okno dziennika
 • Alt+X: Zamyka program
 • F1: Otwiera dokumentację
 • F10: Otwiera dokumentację w polskiej wersji językowej

5. Licencja

Copyright (c) 2002 Robert Rainwater
Contributors: Justin Frankel, Fritz Elfert, Amir Szekely, Sunil Kamath, Joost Verburg, Anders Kjersem.

This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no event will the
authors be held liable for any damages arising from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial
applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

 1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote
	 the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the
	 product documentation would be appreciated but is not required.
 2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as
	 being the original software.
 3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.