Wtyczka Banner

Ten dokument zgodny jest z NSIS 3.4


1. Wprowadzenie

Wtyczka Banner wyświetla baner z dowolnym tekstem. Używa dialogu IDD_VERIFY interfejsu użytkownika UI.

Istnieją trzy funkcje - Show, GetWindow oraz Destroy.

2. Sposób użycia

Banner::show "Tekst do wyświetlenia"
[opcjonalnie] Banner::getWindow
Banner::destroy

Przykład wykorzystania znajdziesz w pliku Example.nsi.

3. Nowoczesny interfejs użytkownika

Nowoczesny interfejs użytkownika (Modern UI) posiada dwie etykiety tekstowe w oknie dialogowym IDD_VERIFY. Aby zmienić wszystkie teksty, użyj:

Banner::show /set 76 "Tekst 1 (zamienia 'Czekaj na wczytanie instalatora...')" "Normalny tekst"

4. Niestandardowy interfejs użytkownika

Jeśli masz więcej etykiet tekstowych w oknie dialogowym IDD_VERIFY, możesz użyć wiele parametrów /set, aby zmienić teksty.

Przykład:

Banner::show /set 76 "bah #1" /set 54 "bah #2" "Normalny tekst"

Drugi parametr dla /set jest numerem ID kontrolki.

5. Więcej sztuczek

Jeśli używasz /set, aby ustawić główny łańcuch tekstowy (IDC_STR, 1030), możesz określić inny łańcuch znaków dla tytułu okna oraz głównego łańcucha znaków.

Jeśli używasz pustego łańcucha znaków jako głównego łańcucha znaków (Banner::show ""), okno banera nie będzie widoczne na pasku zadań.

6. Autorzy

Wspólna praca brainsucker'a oraz kichik'a, ku chwale komunikatów wyświetlonych w czasie walki...