F. Dziennik zmian oraz uwagi o wydaniu

Ten dokument zgodny jest z NSIS 3.03

F.1 NSIS 3.03


Wydany 29 stycznia 2018


F.1.1 Uwagi o wydaniu

 • Building NSIS with Python 2.6 or older is no longer supported

F.1.2 Dziennik zmian

F.1.2.1 Znaczące zmiany

F.1.2.2 Mało znaczące zmiany

 • Added System plug-in v2 syntax option
 • Added System plug-in B and H types
 • Added IntPtrCmp, IntPtrCmpU, and IntPtrOp
 • Added Int64Cmp, Int64CmpU and Int64Fmt (64-bit only)
 • Added IntOp and System::Int64Op >>> operator
 • Added more !define /math operators
 • Added WinVer.nsh IsDomainController (patch #286)
 • Plug-ins now set the ASLR, DEP, LAA, NOSEH and TS PE flags (bug #1188)
 • MakeNSIS exits with code 0 for various information commands (bug #1193)
 • Removed unused NSD_LB_Clear macro parameter

F.1.2.3 Tłumaczenia

F.1.2.4 System budowania

 • Added support for Python 3
 • Dropped support for Python 2.6 and older

F.2 NSIS 2.51 (ANSI)


Wydany 1 kwietnia 2016


F.2.1 Dziennik zmian

F.2.1.1 Mało znaczące zmiany

 • More security hardening to prevent dll hijacking
 • Backported support for system 'p' type and logiclib P and Z tests

F.2.1.2 Tłumaczenia

 • Added missing MULTIUSER_* entries to Japanese.nsh (patch #266)

F.3 Starsze wersje


Pełny zapis dziennika zmian oraz uwag do wydań znajdziesz w internetowej wersji dziennika zmian.