Poprzedni | Spis treści | Następny

F. Dziennik zmian oraz uwagi o wydaniu

Ten dokument zgodny jest z NSIS 3.04

F.1 NSIS 3.04


Wydany: 15 grudnia 2018


F.1.1 Dziennik zmian

F.1.1.1 Znaczące zmiany

 • Added IsNativeMachineArchitecture helper macros to x64.nsh
 • Added experimental WinVer "Windows as a Service" detection macros
 • Added MakeNSISW window info "spy" tool

F.1.1.2 Mało znaczące zmiany

 • Added MUI_TEXTCOLOR setting
 • nsDialogs::OnNotify can now return values back to Windows
 • Added LIBRARY_INSTALL_EQUAL_VERSION InstallLib
 • Added NTMARTA to preload list to fix rare Windows 7 security issue (bug #1204)
 • AddBrandingImage now supports dialog units
 • Fixed !macroundef of last defined macro bug
 • Fixed MultiUser caption string bug (bug #1012)
 • !undef issues warnings instead of errors
 • MakeNSIS prints -CMDHELP to stdout (bug #1203)
 • Removed LibraryLocal utility

F.1.1.3 Tłumaczenia


F.2 NSIS 2.51 (ANSI)


Wydany 1 kwietnia 2016


F.2.1 Dziennik zmian

F.2.1.1 Mało znaczące zmiany

 • More security hardening to prevent dll hijacking
 • Backported support for system 'p' type and logiclib P and Z tests

F.2.1.2 Tłumaczenia

 • Added missing MULTIUSER_* entries to Japanese.nsh (patch #266)

F.3 Starsze wersje


Pełny zapis dziennika zmian oraz uwag do wydań znajdziesz w internetowej wersji dziennika zmian.