×
PROŚBA O WSPARCIE FINANSOWE
JEŚLI NIE JEST CI OBOJĘTNY LOS TEJ STRONY I JEJ AUTORA PROSZĘ O WSPARCIE FINANSOWE! DALSZE FUNKCJONOWANIE TEJ STRONY ZALEŻY TYLKO OD CIEBIE I TWOJEGO WSPARCIA FINANSOWEGO!
DROGI UŻYTKOWNIKU! PRAGNĘ CIĘ PROSIĆ O WSPARCIE FINANSOWE. JEŚLI UŻYWASZ PAKIETU ULTIMATE FILE MANAGER, POLSKIEGO TŁUMACZENIA WINAMPA (PAKIETÓW IKON, SCHEMATÓW KOLORÓW, PAKIETU WINAMP TOOLS), DOKUMENTACJI NSIS I INNYCH PROJEKTÓW (HXD PL, INSTALL CREATOR PL, PATH MAKER PL, ICOFX PL) DOSTĘPNYCH NA TEJ STRONIE NIE WAHAJ SIĘ I WSPOMÓŻ FINANSOWO AUTORA!
Wszystkie materiały i projekty, które udostępnione są na mojej stronie internetowej udostępniane są bezpłatnie, bez natrętnych reklam i wyskakujących okienek. Utrzymanie serwera i opłaty licencyjne generują jednak pewne koszty. Jeśli chciałbyś wesprzeć moją pracę rozważ proszę wsparcie finansowe. Każda, nawet najmniejsza wpłata ma sens! Możesz skorzystać z systemu płatności PayPal, w którym można szybko i bezpiecznie dokonać darowizny w dowolnej kwocie lub dokonać bezpośredniej wpłaty na podane poniżej konto bankowe w mBanku.
System PayPal

Bank (mBank SA)
NUMER KONTA: 72 1140 2004 0000 3502 4316 0362
ODBIORCA: Paweł Porwisz (Katowice, Polska)
DOPISEK: WSPARCIE FINANSOWE

WINAMP TOOLS

Pakiet Winamp Tools jest kolekcją kilku programów, które wykonują określone zadania powiązane z Winampem. Każdy z programów przeznaczony jest do ściśle określonego celu. Niniejszy dokument opisuje szczegółowo proces instalacji oraz instalowane elementy. Można go zainstalować dzięki prostemu i intuicyjnemu instalatorowi. Instalator napisany jest w NSIS. Procedura instalacji przedstawiona w tym dokumencie nie powinna nikomu sprawić problemów. Instalator skopiuje wymagane pliki i skonfiguruje odpowiednio system.


Wybór języka instalacji

Pierwszym oknem jakie zobaczymy po uruchomieniu instalatora jest okno wyboru języka. Instalator powinien automatycznie określić język systemowy. Możesz wybrać dowolny język z listy, który zostanie ustawiony dla instalatora i programów pakietu Winamp Tools, jeśli takowy obsługują (możesz przetłumaczyć instalator Winamp Tools na swój własny język).

Aby przetłumaczyć instalator na swój własny język, przejdź do katalogu instalacji pakietu Winamp Tools (domyślnie "\Winamp Tools\WT\Lang\Installer") i użyj referencyjnego pliku "Installer_English.nsh" (możesz również przetłumaczyć plik warunków licencji używając referencyjnego pliku "Installer_English.rtf").


Strona powitalna

Strona powitalna ma charakter informacyjny. Dowiemy się tutaj czym jest pakiet programów Winamp Tools i co jest przedmiotem instalacji. Przejście do kolejnej strony zatwierdzamy klikając przycisk "Dalej" (przycisk "Anuluj" przerywa instalację, o czym już nie będę wspominał).


Umowa licencyjna

Tekst licencji zawiera informacje o rodzaju instalowanego oprogramowania, krótki opis instalacji, warunki licencji oraz informacje kontaktowe. Zaleca się uważnie przeczytać ten tekst. Po zapoznaniu się z jego warunkami przechodzimy dalej, klikając przycisk "Zgadzam się" lub kończymy instalację, jeśli warunki licencji nie odpowiadają nam.


Typ instalacji (normalna lub przenośna)

Aby kontynuować instalację niezbędnym jest wybranie typu instalacji. Instalacja normalna przechowuje ustawienia narzędzi pakietu Winamp Tools w katalogu bieżącego użytkownika. Jest to zalecany i domyślny typ instalacji. Instalacja przenośna przechowuje wszystkie ustawienia w katalogu instalacji-żadne dane nie są zapisywane w systemowym rejestrze lub katalogach systemowych. Nie są tworzone skróty.


Wybór katalogu instalacji

Domyślną ścieżką instalacji pakietu Winamp Tools dla instalacji normalnej jest ścieżka: "%PROGRAMFILES%\Winamp Tools" (dla instalacji przenośnej jest nią "%DESKTOP%\Winamp Tools"). Możesz ją zmienić używając przycisku "Przeglądaj...". Kliknięcie przycisku wyboru katalogu wyświetli okno dialogowe ze strukturą katalogów. Na dole strony mamy również informacje o wymaganej i dostępnej przestrzeni na dysku twardym. Wybór katalogu instalacji akceptujemy klikając przycisk "Dalej".

Uwaga: Należy zwrócić uwagę na fakt, że jeśli na stronie typu instalacji wybrano opcję "Instalacja przenośna" nie zaleca się wyboru katalogów systemowych (domyślnie instalator proponuje zapis plików w katalogu 'Winamp Tools' na pulpicie bieżącego użytkownika).


Wybór komponentów instalacji

Użytkownik może zdecydować, które elementy chce zainstalować. Programów Winamp Tools (WALauncher) oraz All About Winamp nie można odznaczyć, pozostałe są opcjonalne. Każdy z komponentów znajdujących się na liście posiada krótki opis zawierający nazwę oraz informację o prawach autorskich wraz z ikonką reprezentującą dodatek (opis wyświetlany jest w specjalnym polu i pojawia się po najechaniu kursorem myszy nad obszarem danego elementu). Aby ułatwić wybór, dostępne są również predefiniowane typy instalacji: Pełna, Minimalna oraz Użytkownika.

Poniżej przedstawiono wszystkie komponenty, które można zainstalować. Wszystkie z nich (oprócz aplikacji Winamp Tools (WALauncher)) można również pobrać i używać jako osobnej aplikacji, bez konieczności instalacji (działają one wtedy w trybie przenośnym).


Winamp Tools (WALauncher)


Winamp Tools (WALauncher)

Winamp Tools (WALauncher) służy tylko i wyłącznie do zarządzania i uruchamiania poszczególnych składników pakietu Winamp Tools. Jest centralną aplikacją, która spaja cały pakiet i instalowana jest przez instalator (nie jest dostępna osobno). Interfejs programu Winamp Tools (WALauncher) jest bardzo prosty i intuicyjny.


Główne okno programu podzielone jest na dwie części. Po lewej stronie znajdują się przyciski, które reprezentują programy wchodzące w skład pakietu Winamp Tools. Aktywny przycisk oznaczony jest pogrubioną czcionką, zaś program, który nie jest zainstalowany jest wyszarzony.
Wciśnięcie dowolnego z przycisków wyświetla w prawej części głównego okna podstawowe informacje o wybranym składniku. Przycisk "Uruchom program X" umożliwia uruchomienie interesującego nas programu.

Winamp Tools (WALauncher), oprócz funkcji agregowania i uruchamiania składników pakietu, informuje również o tym, czy program Winamp jest zainstalowany na komputerze użytkownika (jeśli tak jest, wyświetlana jest jego wersja).

Ustawienia programu pozwalają na jego dostosowanie. Możesz ustawić program zawsze na wierzchu oraz zamknąć program po uruchomieniu wybranego narzędzia. Możesz dostosować wygląd nagłówka aplikacji (kolor tła i napisów, ukryć obrazek). Możesz również zmienić język oraz wygląd programu.

Program Winamp Tools (WALauncher) obsługuje interfejs wielojęzykowy. Jeśli chcesz możesz go przetłumaczyć na swój własny język. Aby to zrobić, przejdź do katalogu instalacji pakietu Winamp Tools (domyślnie "\Winamp Tools\WT\Lang") i użyj referencyjnego pliku "English.lng".


All About Winamp

All About Winamp

All About Winamp (WAAbout) to program, dzięki któremu możliwe jest zebranie i wyświetlenie informacji o programie Winamp. Wyniki prezentowane są w zwięzłym i czytelnym raporcie w formacie tekstowym lub HTML. Więcej informacji znajdziesz na stronie programu.


Winamp Backup & Restore

Winamp Backup & Restore

Winamp Backup & Restore (WABackup&Restore) to program, dzięki któremu można utworzyć kopię zapasową plików oraz ustawień programu Winamp i przywrócić ją, gdy jest taka potrzeba. Więcej informacji znajdziesz na stronie programu.


Winamp Translation

Winamp Translation

Winamp Translation (WATranslator) to program, który ułatwia i organizuje proces tłumaczenia interfejsu programu Winamp. Możliwe jest wygenerowanie pakietu językowego Winampa. Więcej informacji znajdziesz na stronie programu.

Wybór skrótów do utworzenia

Strona ta umożliwia utworzenie skrótów (tylko w instalacji normalnej). Możesz utworzyć skróty w Menu Start (wszystkie programy), skrót na pulpicie i pasku szybkiego uruchamiania (Winamp Tools (WALauncher)). Możesz również przypiąć ikonki poszczególnych programów w Menu Start i Pasku zadań.


Postęp instalacji

Strona ta prezentuje postęp instalacji. Dziennik instalacji zawiera informacje o tym co jest instalowane i do jakiej lokalizacji kopiowane są pliki.


Strona końcowa instalatora

Na koniec wyświetlana jest strona, która informuje o pomyślnym zakończeniu instalacji. Umożliwia ona również wykonanie kilku akcji, po zamknięciu instalatora. Przede wszystkim można uruchomić aplikację startową pakietu. Istnieje również możliwość wsparcia projektu dowolną kwotą. Kliknięcie przycisku "Zakończ" zamyka kreatora instalacji.


Pobieranie

Możesz pobrać instalator pakietu Winamp Tools. Pobierany plik jest w formacie archiwum zip. Po pobraniu pliku archiwum należy go rozpakować (na przykład darmowym programem 7zip), a następnie uruchomić plik instalatora.

Winamp Tools


Instalator zawiera zbiór programów dla Winampa, które wykonują ściśle określone zadania. Pakiet Winamp Tools do prawidłowego działania wymaga istniejącej instalacji programu Winamp w systemie operacyjnym Windows 7 lub nowszym. Pakiet Winamp Tools rozprowadzany jest całkowicie za darmo.

Pobierz instalator Winamp Tools


Możesz również pobrać wszystkie komponenty osobno (wersje przenośne).