SCHEMATY KOLORÓW

Winamp obsługuje skórki (klasyczne i nowoczesne). Skórki nowoczesne pozwalają na dowolną zmianę wyglądu oraz zachowania programu. Schematy kolorów to zbiór specjalnych plików tekstowych, które definiują wygląd skórek Winampa. Pliki tekstowe zapisywane są w formacie XML. Domyślne skórki Winampa zawierają kilkanaście predefiniowanych schematów kolorów.

Dokument XML zawiera deklarację XML, która umieszczona jest na samym początku pliku. Zawiera ona atrybut 'version' oraz opcjonalnie atrybuty 'encoding' oraz 'standalone'.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>

 • Atrybut 'version' deklaruje wersję dokumentu XML (1.0 lub 1.1).
 • Atrybut 'encoding' deklaruje zestaw znaków używanych w dokumencie XML. Domyślnym zestawem znaków jest UTF-8 (Unicode).
 • Atrybut 'standalone' określa tryb dokumentu XML. Może przyjmować wartość yes lub no. Wartość 'yes' oznacza to, że dokument nie zawiera innych plików, które muszą zostać przetworzone wraz z dokumentem (może to być np. zewnętrzny arkusz stylów lub definicja DTD).

Kolejnym elementem pliku jest deklaracja 'WasabiXML'. WasabiXML jest obiektem XML, który zawiera całą skórkę (jest kontenerem dla obiektów GUI). Posiada atrybut 'version'.

<WasabiXML version="1.34">

 • Atrybut 'version' deklaruje wersję silnika skórek (Freeform Plugin Core). Obecnie v1.34

Ostatnim elementem pliku jest deklaracja konkretnych schematów kolorów. Zdefiniowane są tutaj obiekty 'gammaset' (reprezentuje schemat kolorów) oraz 'gammagroup' (grupa elementów o określonych właściwościach).

<gammaset id="*Default">

Obiekt 'gammaset' jest elementem nadrzędnym i definiuje schemat kolorów. Posiada atrybut 'id'.

 • Atrybut 'id' reprezentuje nazwę schematu kolorów. Domyślnym schematem kolorów jest schemat '*Default'.

<gammagroup id="Titlebar" value="0,0,0" gray="0" boost="0" />

Obiekt 'gammagroup' jest elementem definiującym konkretny element GUI (np. Titlebar). Posiada atrybuty 'id', 'value', 'gray' oraz 'boost'.

 • Atrybut 'id' deklaruje nazwę elementu GUI, którego chcemy opisać
 • Atrybut 'value' deklaruje kolor opisujący wybrany element GUI (skala RGB lub HSL, w zakresie -4096-4096)
 • Atrybut 'gray' opisuje wartość skali szarości (1 lub 2). Wartość "1" oznacza jasnoszary kolor podstawy. Wartość "2" oznacza kolor ciemnoszary.
 • Atrybut 'boost' opisuje rozjaśnienie (0 lub 1). Wartość "1" rozjaśnia elementy grupy poprzez dodanie 50% więcej koloru białego.

Poniżej znajduje się przykładowy plik schematów kolorów skórki Bento / Big Bento z jednym domyślnym schematem kolorów o nazwie '*Default'.

 • <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
 • <WasabiXML version="1.34">
 •        <gammaset id="*Default">
 •               <gammagroup id="Titlebar" value="0,0,0" gray="0" boost="0" />
 •               <gammagroup id="TitlebarText" value="0,0,0" gray="0" boost="0" />
 •               <gammagroup id="TitlebarMenuText" value="0,0,0" gray="0" boost="0" />
 •               <gammagroup id="TitleButtonOrange" value="0,0,0" gray="0" boost="0" />
 •               <gammagroup id="TitleButtonGrey" value="0,0,0" gray="0" boost="0" />
 •               <gammagroup id="WindowBackground" value="0,0,0" gray="0" boost="0" />
 •               <gammagroup id="WindowText" value="0,0,0" gray="0" boost="0" />
 •               <gammagroup id="Column Text" value="0,0,0" gray="0" boost="0" />
 •               <gammagroup id="DisplayText" value="0,0,0" gray="0" boost="0" />
 •               <gammagroup id="ScrollbarTrack" value="0,0,0" gray="0" boost="0" />
 •               <gammagroup id="PlayerDisplay" value="0,0,0" gray="0" boost="0" />
 •               <gammagroup id="PlayerDisplayGradient" value="0,0,0" gray="0" boost="0" />
 •               <gammagroup id="ComponentFrame" value="0,0,0" gray="0" boost="0" />
 •               <gammagroup id="PlayerButton" value="0,0,0" gray="0" boost="0" />
 •               <gammagroup id="PlayerShadeSlider" value="0,0,0" gray="0" boost="0" />
 •               <gammagroup id="PlayerButtonPlaceHolder" value="0,0,0" gray="0" boost="0" />
 •               <gammagroup id="PlayerButtonGlow" value="0,0,0" gray="0" boost="0" />
 •               <gammagroup id="PlayerButtonActive" value="0,0,0" gray="0" boost="0" />
 •               <gammagroup id="PlayerSliderLight" value="0,0,0" gray="0" boost="0" />
 •               <gammagroup id="PlayerSliderBackground" value="0,0,0" gray="0" boost="0" />
 •               <gammagroup id="WindowBackgroundGradient" value="0,0,0" gray="0" boost="0" />
 •               <gammagroup id="CompButtonInactive" value="0,0,0" gray="0" boost="0" />
 •               <gammagroup id="CompButtonActive" value="0,0,0" gray="0" boost="0" />
 •               <gammagroup id="CompButtonInactiveText" value="0,0,0" gray="0" boost="0" />
 •               <gammagroup id="CompButtonActiveText" value="0,0,0" gray="0" boost="0" />
 •               <gammagroup id="SelectionBg" value="0,0,0" gray="0" boost="0" />
 •               <gammagroup id="SelectionBg Inactive" value="0,0,0" gray="0" boost="0" />
 •               <gammagroup id="Selection" value="0,0,0" gray="0" boost="0" />
 •               <gammagroup id="LightningBolt" value="0,0,0" gray="0" boost="0" />
 •               <gammagroup id="Column" value="0,0,0" gray="0" boost="0" />
 •               <gammagroup id="ShadeButton" value="0,0,0" gray="0" boost="0" />
 •               <gammagroup id="NotifierBackground" value="0,0,0" gray="0" boost="0" />
 •               <gammagroup id="NotifierText" value="0,0,0" gray="0" boost="0" />
 •               <gammagroup id="NotifierTextShadow" value="0,0,0" gray="0" boost="0" />
 •               <gammagroup id="NotifierUpperTextShadow" value="0,0,0" gray="0" boost="0" />
 •               <gammagroup id="NotifierUpperText" value="0,0,0" gray="0" boost="0" />
 •               <gammagroup id="Frame_Borders" value="829,-192,-804" gray="0" boost="0" />
 •        </gammaset>
 • </WasabiXML>

Poniżej znajduje się przykładowy plik schematów kolorów skórki Winamp Modern z jednym domyślnym schematem kolorów o nazwie 'Default'.

 • <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
 • <WasabiXML version="1.34">
 •        <gammaset id="Default">
 •               <gammagroup id="Backgrounds" value="0,0,0" gray="0" boost="0" />
 •               <gammagroup id="Backgrounds2" value="0,0,0" gray="0" boost="0" />
 •               <gammagroup id="Bolt" value="0,0,0" gray="0" boost="0" />
 •               <gammagroup id="Menubar" value="0,0,0" gray="0" boost="0" />
 •               <gammagroup id="MenubarText" value="0,0,0" gray="0" boost="0" />
 •               <gammagroup id="Titlebar" value="0,0,0" gray="0" boost="0" />
 •               <gammagroup id="TitlebarText" value="0,0,0" gray="0" boost="0" />
 •               <gammagroup id="TitlebarElements" value="0,0,0" gray="0" boost="0" />
 •               <gammagroup id="TitlebarHover" value="0,0,0" gray="0" boost="0" />
 •               <gammagroup id="Text" value="0,0,0" gray="0" boost="0" />
 •               <gammagroup id="Text Inverse" value="0,0,0" gray="0" boost="0" />
 •               <gammagroup id="Buttons" value="0,0,0" gray="0" boost="0" />
 •               <gammagroup id="ButtonsHover" value="0,0,0" gray="0" boost="0" />
 •               <gammagroup id="Buttons2" value="0,0,0" gray="0" boost="0" />
 •               <gammagroup id="ButtonsHover2" value="0,0,0" gray="0" boost="0" />
 •               <gammagroup id="ButtonGlow" value="0,0,0" gray="0" boost="0" />
 •               <gammagroup id="ButtonsActive" value="0,0,0" gray="0" boost="0" />
 •               <gammagroup id="ButtonStatus" value="0,0,0" gray="0" boost="0" />
 •               <gammagroup id="ButtonText" value="0,0,0" gray="0" boost="0" />
 •               <gammagroup id="Scrollbar Buttons" value="0,0,0" gray="0" boost="0" />
 •               <gammagroup id="Scrollbar Hover" value="0,0,0" gray="0" boost="0" />
 •               <gammagroup id="Led" value="0,0,0" gray="0" boost="0" />
 •               <gammagroup id="Display" value="0,0,0" gray="0" boost="0" />
 •               <gammagroup id="DisplaySongtickerBG" value="0,0,0" gray="0" boost="0" />
 •               <gammagroup id="DisplayElements" value="0,0,0" gray="0" boost="0" />
 •               <gammagroup id="DisplayVis" value="0,0,0" gray="0" boost="0" />
 •               <gammagroup id="DisplayBeatVis" value="0,0,0" gray="0" boost="0" />
 •               <gammagroup id="DisplaySongticker" value="0,0,0" gray="0" boost="0" />
 •               <gammagroup id="DisplaySongtickerShade" value="0,0,0" gray="0" boost="0" />
 •               <gammagroup id="ProgressBar" value="0,0,0" gray="0" boost="0" />
 •               <gammagroup id="BGOverlayDark" value="0,0,0" gray="0" boost="0" />
 •               <gammagroup id="BGOverlayBright" value="0,0,0" gray="0" boost="0" />
 •               <gammagroup id="BG2Textoverlay" value="0,0,0" gray="0" boost="0" />
 •               <gammagroup id="TextDark" value="0,0,0" gray="0" boost="0" />
 •               <gammagroup id="ListText" value="0,0,0" gray="0" boost="0" />
 •               <gammagroup id="ListTextSelected" value="0,0,0" gray="0" boost="0" />
 •               <gammagroup id="ListTextCurrent" value="0,0,0" gray="0" boost="0" />
 •               <gammagroup id="ListBackground" value="0,0,0" gray="0" boost="0" />
 •               <gammagroup id="ListSelBackground" value="0,0,0" gray="0" boost="0" />
 •               <gammagroup id="ListColumnText" value="0,0,0" gray="0" boost="0" />
 •               <gammagroup id="Tooltips Background" value="0,0,0" gray="0" boost="0" />
 •               <gammagroup id="Tooltips Text" value="0,0,0" gray="0" boost="0" />
 •               <gammagroup id="TextDarkShadow" value="0,0,0" gray="0" boost="0" />
 •               <gammagroup id="ListSelection" value="0,0,0" gray="0" boost="0" />
 •               <gammagroup id="BG0Textoverlay" value="0,0,0" gray="0" boost="0" />
 •               <gammagroup id="DisplaySongicker" value="0,0,0" gray="0" boost="0" />
 •               <gammagroup id="DisplaySongickerShade" value="0,0,0" gray="0" boost="0" />
 •               <gammagroup id="Frontcover" value="0,0,0" gray="0" boost="0" />
 •               <gammagroup id="DisplayLabel" value="0,0,0" gray="0" boost="0" />
 •               <gammagroup id="VISDisplay" value="0,0,0" gray="0" boost="0" />
 •               <gammagroup id="KnobLED" value="0,0,0" gray="0" boost="0" />
 •               <gammagroup id="ButtonsFront" value="0,0,0" gray="0" boost="0" />
 •               <gammagroup id="BackgroundLabel" value="0,0,0" gray="0" boost="0" />
 •               <gammagroup id="FrontcoverLabel" value="0,0,0" gray="0" boost="0" />
 •               <gammagroup id="PosLabel" value="0,0,0" gray="0" boost="0" />
 •               <gammagroup id="CoverLabel" value="0,0,0" gray="0" boost="0" />
 •               <gammagroup id="MainLabel" value="0,0,0" gray="0" boost="0" />
 •               <gammagroup id="Thinger icons" value="0,0,0" gray="0" boost="0" />
 •               <gammagroup id="ThingerButtons" value="0,0,0" gray="0" boost="0" />
 •               <gammagroup id="Thinger" value="0,0,0" gray="0" boost="0" />
 •        </gammaset>
 • </WasabiXML>

Tworzenie schematów kolorów jest bardzo proste dzięki możliwości użycia specjalnego narzędzia, tzw. edytora kolorów. Dzięki społeczności Winampa istnieje mnóstwo schematów kolorów, które można użyć w Winampie.

Pobieranie

Instalator pakietów schematów kolorów pozwala na zainstalowanie wybranych (najpopularniejszych i najładniejszych) schematów kolorów (170 schematów kolorów przeznaczonych dla skórki Winamp Modern oraz 117 schematów kolorów dla skórek Bento / Big Bento), które utworzone zostały przez użytkowników forum Winampa. Możesz również zainstalować edytor kolorów (narzędzie, które umożliwia użytkownikowi stworzenie własnych schematów kolorów).

Instalator pakietów schematów kolorów napisany jest w NSIS. Procedura instalacji przedstawiona w tym dokumencie nie powinna nikomu sprawić problemów. Instalator skopiuje wymagane pliki i skonfiguruje odpowiednio system.


Winamp Color Themes


Instalator zawiera 170 schematów kolorów przeznaczonych dla skórki Winamp Modern oraz 117 schematów kolorów dla skórek Bento / Big Bento. Umożliwia również zainstalowanie Edytora kolorów.

  Pobierz pakiet Winamp Color Themes