PROSZĘ O WSPARCIE FINANSOWE! MOŻESZ PRZYCZYNIĆ SIĘ DO DALSZEGO ROZWOJU TEJ STRONY I JEJ AUTORA!

NARZĘDZIA

Ultimate File Manager (UFM) jest zaawansowanym menedżerem plików rozprowadzanym ze starannie dobranymi i skonfigurowanymi darmowymi aplikacjami. Celem projektu UFM jest stworzenie najlepszego środowiska do uruchamiania swoich ulubionych aplikacji z jednego miejsca. Główną aplikacją jest dobrze znany i ceniony menedżer plików Total Commander (shareware) lub jego darmowy odpowiednik Multi Commander. UFM pozwala na zarządzanie wszystkimi plikami i aplikacjami w najlepszy i najprostszy sposób. To odpowiednio skonfigurowane, łatwe w użyciu i potężne środowisko daje najlepsze wrażenia, cokolwiek chcesz zrobić!

Pakiet Ultimate File Manager składa się z wielu wzajemnie współpracujących i zależnych od siebie komponentów. Wygenerowanie finalnego instalatora pakietu Ultimate File Manager (odpowiedniego typu oraz wersji wraz z odpowiednimi plikami) jest efektem działania wielu narzędzi wspomagających kompilację oraz samych kompilatorów. Menedżer plików pakietu Ultimate File Manager zawiera również narzędzia, które rozszerzają jego funkcjonalność wykonując różne nietypowe działania.

NARZĘDZIA KOMPILACJI

Wygenerowanie finalnego instalatora pakietu Ultimate File Manager oraz wszystkich innych niezbędnych komponentów pakietu UFM jest efektem działania wielu narzędzi pomocniczych, które wspomagają tworzenie finalnego produktu. Narzędzia te zostały stworzone specjalnie do tego, aby ułatwić oraz zautomatyzować proces kompilacji. Zaliczyć do nich można poniżej wymienione narzędzia (nie są one dystrybuowane do końcowego użytkownika).

Więcej informacji o procesie kompilacji oraz wykorzystanych narzędziach projektu Ultimate File Manager znajdziesz na specjalnej stronie, która dokładnie opisuje ich sposób działania, funkcjonalność oraz wykorzystane technologie.


UFM INSTALL MANAGER


UFM Install Manager

Program UFM Install Manager (InstallManager.exe) jest narzędziem, które tworzy instalator pakietu Ultimate File Manager wraz z wszystkimi niezbędnymi plikami konfiguracyjnymi. To centralna aplikacja, która realizuje wszystkie zadania związane z kompilacją projektu oraz wszystkich wewnętrznych aplikacji i narzędzi. Do tych zadań należy zaliczyć przede wszystkim przygotowanie i parsowanie skryptów instalacji, ustawienia kompilatora, ustawienia opcji kompilacji, kompilacja aplikacji oraz narzędzi, tworzenie plików pomocy oraz kompilacja samego instalatora UFM.

Więcej informacji znajdziesz na specjalnej stronie, która dokładnie opisuje sposób działania oraz funkcjonalność programu UFM Install Manager.


UFM HELP BUILDER


UFM Help Builder

Program UFM Help Builder (HelpBuilder.exe) jest narzędziem, które tworzy pliki pomocy projektu Ultimate File Manager (w formacie CHM). Na podstawie zadanych parametrów, program tworzy pliki definiujące archiwum (.hhp), pliki spisu treści (.hhc), pliki skorowidza (.hhk) oraz same dokumenty HTML dla wszystkich wspieranych języków projektu. Następnie są one kompilowane do docelowej postaci skompilowanego archiwum HTML Help przy pomocy dedykowanego kompilatora HTML Help Workshop.

Więcej informacji znajdziesz na specjalnej stronie, która dokładnie opisuje sposób działania oraz funkcjonalność programu UFM Help Builder.

NARZĘDZIA WEWNĘTRZNE

Oprócz specjalnych aplikacji wspomagających działanie menedżera plików pakietu Ultimate File Manager używane są również specjalne narzędzia, których zadaniem jest wykonywanie specyficznych poleceń lub działań. Dzięki nim, pakiet Ultimate File Manager może realizować zadania, które nie są bezpośrednio obsługiwane przez menedżer plików. Poniżej wymieniono je wszystkie.

Więcej informacji o narzędziach projektu Ultimate File Manager znajdziesz na specjalnej stronie, która dokładnie opisuje ich sposób działania oraz funkcjonalność.


UFM MENU BUILDER (TOTAL COMMANDER)


UFM Menu Builder (Total Commander)

Program UFM Menu Builder (TCBuilder.exe) jest programem, którego głównym zadaniem jest dynamiczne tworzenie plików konfiguracyjnych menu (pliki o rozszerzeniu .MNU oraz .INI), pasków przycisków (.BAR) oraz listy szybkiego dostępu (.INI) menedżera plików Total Commander. Wywoływany jest w czasie instalacji tworząc pliki dla wszystkich wspieranych języków. Ilość oraz rodzaj tworzonych plików uzależniony jest od typu instalacji, wybranych opcji konfiguracyjnych oraz używanego systemu operacyjnego.

Więcej informacji znajdziesz na specjalnej stronie, która dokładnie opisuje sposób działania oraz funkcjonalność programu UFM Menu Builder dla Total Commandera.


UFM MENU BUILDER (MULTI COMMANDER)


UFM Menu Builder (Multi Commander)

Program UFM Menu Builder (MCBuilder.exe) jest programem, którego głównym zadaniem jest dynamiczne tworzenie plików konfiguracyjnych menu (pliki o rozszerzeniu .XML) oraz pasków przycisków (.XML) menedżera plików Multi Commander. Wywoływany jest w czasie instalacji tworząc pliki dla wybranego języka instalacji. Ilość oraz rodzaj tworzonych plików uzależniony jest od typu instalacji, wybranych opcji konfiguracyjnych oraz używanego systemu operacyjnego.

Więcej informacji znajdziesz na specjalnej stronie, która dokładnie opisuje sposób działania oraz funkcjonalność programu UFM Menu Builder dla Multi Commandera.


UFM LANG SWITCHER


UFM Lang Switcher

Program UFM Lang Switcher (LangSwitcher.exe) jest programem, którego jedynym zadaniem jest zmiana języka wyświetlania pakietu Ultimate File Manager. Program wywoływany jest z głównego menu (Konfiguracja) menedżera plików Total Commander. Bezproblemowa zmiana języka całego pakietu UFM możliwa jest dzięki zmianie odpowiednich plików konfiguracyjnych w zależności od bieżących ustawień oraz typu instalacji.

Więcej informacji znajdziesz na specjalnej stronie, która dokładnie opisuje sposób działania oraz funkcjonalność programu UFM Lang Switcher.


UFM POWER


UFM Power

Program UFM Power (Power.exe) jest programem, którego zadaniem jest obsługa funkcji zasilania komputera. Program wywoływany jest z głównego menu (Zasilanie) wybranego menedżera plików. Dzięki tej aplikacji możesz wykonać szereg akcji związanych z zasilaniem komputera. Należą do nich: Zablokowanie komputera, wylogowanie bieżącego użytkownika, uśpienie lub hibernacja komputera, ponowne uruchomienie, zamknięcie bądź wyłączenie komputera oraz wyłączenie zasilania monitora.

Więcej informacji znajdziesz na specjalnej stronie, która dokładnie opisuje sposób działania oraz funkcjonalność programu UFM Power.


UFM FOLDERID


UFM FolderID

Program UFM FolderID (FolderID.exe) jest programem, którego zadaniem jest otwieranie folderów specjalnych przestrzeni nazw profilu użytkownika Windows przy użyciu menu oraz pasków przycisków w menedżerze plików Multi Commander. Obsługiwane są identyfikatory, które opisują standardowe foldery zarejestrowane w systemie (Known Folders) oraz Zmienne Środowiskowe (Environment Variables).

Więcej informacji znajdziesz na specjalnej stronie, która dokładnie opisuje sposób działania oraz funkcjonalność programu UFM FolderID.


UFM PIN TOOL


UFM Pin Tool

Program UFM Pin Tool (PinTool.exe) jest programem, którego zadaniem jest przypinanie ikon w Menu Start oraz na Pasku Zadań Windows. Program pozwala na przypięcie ikony programu rozruchowego oraz aplikacji zewnętrznych pakietu Ultimate File Manager. Ta funkcjonalność dostępna jest tylko w systemie Windows 7.

Więcej informacji znajdziesz na specjalnej stronie, która dokładnie opisuje sposób działania oraz funkcjonalność programu UFM Pin Tool.